Tá eolas anseo ar dhlínse choiriúil na Cúirte Dúiche lena n-áirítear bannaí, achomhairc agus íocaíocht fíneálacha.

Cé na cionta a bpléann an Chúirt Dúiche leo?

Cé na cionta a bpléann an Chúirt Dúiche leo?

Is sa Chúirt Dúiche a thionscnaítear gach ionchúiseamh coiriúil seachas cionta áirithe a bpléann an Chúirt Choiriúil Speisialta leo (cionta i gcoinne an Stáit, de ghnáth).

Conas a thugtar gnóthaí coiriúla os comhair na Cúirte Dúiche Coiriúla?

Conas a thugtar gnóthaí coiriúla os comhair na Cúirte Dúiche Coiriúla?

Tugtar duine os comhair na cúirte de Thoghairm nó de Bhileog na gCúiseamh.

Cad is banna ann agus conas a oibríonn sé?

Cad is banna ann agus conas a oibríonn sé?

Is ionann banna agus duine banna scríofa a chur isteach, ar a dtugtar fosta cúirtbhanna, ag gealladh go dtiocfar os comhair na cúirte chun cionta ina c(h)oinne a fhreagairt.

Achomhairc chuig an gCúirt Chuarda

Achomhairc chuig an gCúirt Chuarda

Is féidir cinntí de chuid na Cúirte Dúiche a achomharc sa Chúirt Chuarda ach tá roinnt eisceachtaí ann (m.sh. ordú a dhibheann gearán agus lena dtreoraítear don ghearánach costais a íoc; nó diúltú cúnamh dlí a thabhairt).

Fíneálacha a ghearrtar sa Chúirt Dúiche

Fíneálacha a ghearrtar sa Chúirt Dúiche

Is suim airgid í fíneáil a socraíonn an breitheamh go gcaithfear í a íoc mar phionós as an gcion.

Ceadúnas tiomána a thabhairt ar ais

Ceadúnas tiomána a thabhairt ar ais

Conas a fhéadaim cur isteach ar mo cheadúnas tiomána a fháil ar ais i ndiaidh dícháiliú cúirte?

Ar mhaith leat íoc le cárta?

Ar mhaith leat íoc le cárta?

Tá airgead tirim ag imeacht ónár gcuid sparán agus cártaí agus modhanna íocaíochta eile á gcur ina ionad. Más gá duit íocaíocht a dhéanamh tríd an tSeirbhís Chúirteanna, tá an rogha agat íocaíocht a dhéanamh le cárta in oifigí na Cúirte Cuarda agus Dúiche ar fud na tíre.