Is cúirt leibhéal idirmheánach dar dlínse áitiúil, theoranta í an Chúirt Chuarda.

 

Tá an tír roinnte ina hocht gcuaird ó thaobh na Cúirte Cuarda de agus cumhdaíonn gach cuaird díobh réigiún ad hoc de chuid an stáit.

Is é atá sa Chúirt Chuarda, Uachtarán na Cúirte agus 37 gnáthbhreitheamh.

Bíonn Breitheamh Cuarda amháin sannta do gach cuaird ach amháin i gcuaird Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí. Is féidir 10 mbreitheamh a shannadh do chuaird Bhaile Átha Cliath agus 3 do chuaird Chorcaí.

Is comhalta ex-officio den Chúirt Chuarda é/í Uachtarán na Cúirte Cuarda.

Tá de dhualgas ar Uachtarán na Cúirte Cuarda, ar breitheamh breise é de chuid na hArd-Chúirte a chinntiú gur ionann ualach oibre Cúirte Cuarda idir an iomad breithiúna agus go dtéitear i mbun gnó go pras.

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Chuarda?

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Chuarda?

Faigh amach cé leis a mbíonn an Chúirt Chuarda ag plé

Cad é mar is féidir liom gnó a thabhairt os comhair na Cúirte Chuarda?

Cad é mar is féidir liom gnó a thabhairt os comhair na Cúirte Chuarda?

Faigh amach cad is gá a bheith ar eolas agat chun cás a thionscnamh sa Chúirt Chuarda

Cad a dhéanaim má sheirbheáiltear Bille Sibhialta orm?

Cad a dhéanaim má sheirbheáiltear Bille Sibhialta orm?

Bearta le déanamh

Cuir i gcás nach bhfreagraítear do bhille sibhialta?

Cuir i gcás nach bhfreagraítear do bhille sibhialta?

Faigh amach cad é mar is féidir breithiúnas a fháil mura nglacfaidh freagróir páirt sna himeachtaí

Gnó a liostú don chúirt

Gnó a liostú don chúirt

Faigh amach conas a liostaítear cásanna chun éisteacht sa Chúirt Chuarda

Conas Ordú Cúirte i gcomhair Fiachais a Fhorfheidhmiú

Conas Ordú Cúirte i gcomhair Fiachais a Fhorfheidhmiú

Forfheidhmiú breithiúnais fiachais

Athshealbhuithe

Athshealbhuithe

Cad a tharlaíonn nuair a thionscnaíonn institiúidí airgeadais imeachtaí chun réadmhaoin a athshealbhú?

Dócmhainneacht Phearsanta

Dócmhainneacht Phearsanta

Tá oifig amháin in aghaidh na cuarda ina bpléitear le gnóthaí dócmhainneacht phearsanta. Aimsigh an liosta cuarda, oifigí agus contaetha laistigh de gach cuaird anseo

Ceadúnú

Ceadúnú

Faigh amach cad is gá a bheith ar eolas agat maidir le gnóthaí ceadúnaithe Cúirt Dúiche agus Chuarda.

Chinnteoireacht Chuidithe

Chinnteoireacht Chuidithe

Faigh amach Chinnteoireacht Chuidithe 

Ar mhaith leat íoc le cárta?

Ar mhaith leat íoc le cárta?

Tá airgead tirim ag imeacht ónár gcuid sparán agus cártaí agus modhanna íocaíochta eile á gcur ina ionad. Más gá duit íocaíocht a dhéanamh tríd an tSeirbhís Chúirteanna, tá an rogha agat íocaíocht a dhéanamh le cárta in oifigí na Cúirte Cuarda agus Dúiche ar fud na tíre.