Chun a chur in iúl go foirmiúil don ghearánaí (an té ag tionscnamh an cháis) agus don chúirt go bhfuil sé beartaithe agat an cás a chosaint déanann tú 'láithreas a thaifeadadh' i ndiaidh gur seirbheáladh toghairm ort.

Cás a chosaint

Chun a chur in iúl go foirmiúil don ghearánaí (an té ag tionscnamh an cháis) agus don chúirt go bhfuil sé beartaithe agat an cás a chosaint déanann tú 'láithreas a thaifeadadh' i ndiaidh gur seirbheáladh toghairm ort.

 

Is doiciméad é láithreas (ar a dtugtar Meamram Láithris Ginearálta) nach mór dó a bheith san fhormáid atá leagtha amach in Ordú 12 de Rialacha na nUaschúirteanna Order 12 of the Rules of the Superior Courts.  Mura bhfuil ionadaíocht aturnae agat, is féidir an láithreas a chur sa phost, lena n-áirítear cóipeanna agus clúdach ar a bhfuil stampa agus seoladh, chuig Príomh-Oifig na hArd-Chúirte. Aturnae amháin a fhéadann láithreas a thaifeadadh do chomhlacht, ach go bhfaightear cead na Cúirte. Is féidir Láithreas Coinníollach a thaifeadadh chun dúshlán a thabhairt i leith na dlínse (tír) ina n-éistfear na himeachtaí.

Chun láithreas a thaifeadadh ba chóir duit na nithe seo a leanas a chinntiú:

    •    Ar chuir tú isteach na táillí cearta?

  • An bhfuil an láithreas san fhormáid cheart?
  • Ar chuir tú isteach trí chóip de do láithreas? - cuirfear dhá cheann ar ais chugat
  • Más á chur sa phost, ar chuir tú isteach clúdach ar a bhfuil stampa agus clúdach?
  • Ar chuimsigh tú uimhir thaifid do cháis sa chúinne uachtair ar dheis? - mar shampla, 2014/0000 P

Ní mór duit an doiciméad láithris a sheirbheáil ar aturnae an ghearánaí nó ar an ghearánaí féin mura bhfuil aturnae ag an ngearánaí. Is féidir an láithreas a sheirbheáil sa phost ar an aturnae nó ar an ngearánaí féin.

Má sheirbheáiltear toghairm iomlánach ort, ba chóir go n-iarrfaí i do láithreas go seolfaí 'ráiteas éilimh' chugat.

Malartú doiciméad sula mbíonn an cás réidh chun trialach

Malartaítear roinnt doiciméad idir na páirtithe sular féidir dáta éisteachta a thabhairt do chás. Ní chuirtear isteach chun na Príomh-Oifige iad ach caithfear iad a chuimsiú leis na doiciméid don bhreitheamh lá na héisteachta.

D'fhéadfadh sé fosta gur ghá iarratais a thabhairt os comhair na cúirte roimh éisteacht do cháis. Is le tionscnamh réamhordaithe faoi fhoras mionnscríbhinne a eisítear na hiarratais seo.

Murar tharla aon rud i do chás le breis agus 12 mhí agus más mian leat iarratas a chur faoi bhráid na Cúirte, beidh ort fógra rúin a sheirbheáil ar an bpáirtí eile go bhfuil tú le dul ar aghaidh agus fanacht ar feadh tréimhse míosa roimh aon doiciméad eile a chur isteach.