Téann Teach Cúirte Phort Láirge siar go 1849, chuig dearadh an ailtire J. B. Keane. Tá sé suite ar shuíomh Phrióireacht Agaistíneach San Caitríona atá imithe i léig ón 12ú haois. Tá sé liostaithe mar fhoirgneamh a bhfuil tábhacht náisiúnta leis san Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta.

D'oscail an tUas. Charlie Flanagan T.D. an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais, agus Athchóirithe Dlí, an teach cúirte ar an 9ú Aibreán 2018.
D'oscail an tUas. Charlie Flanagan T.D. an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais, agus Athchóirithe Dlí, an teach cúirte ar an 9ú Aibreán 2018.

Agus é suite i bpáirc aibí a théann síos go réidh chuig abhainn ar thrí thaobh, b’fhéidir gurb é a éadan tosaigh Nua-Chlasaiceach eibhir an ghné is tábhachtaí de. Bhí an bunfhoirgneamh imithe i léig faoi dheireadh na 1970idí, agus mar thoradh air sin leagadh thart ar dhá thrian d'fhoirgneamh Keane. Níor fhan ach an t-éadan tosaigh agus creatlach an dá sheomra cúirte agus an nasc fairsing eatarthu.

Tugadh mórthionscadal tógála agus athchóiriúcháin chun críche in 2017. Tá spás urláir os cionn 6,400 méadar cearnach sa teach cúirte nua, agus tá 6 sheomra cúirte agus oifig phoiblí nua san áireamh in áiseanna an fhoirgnimh. Cuimsíonn na háiseanna úsáideora na nithe seo a leanas: seomra finnéithe leochaileacha; seomra tacaíochta d’íospartaigh; seomra do chleachtóirí dlí; áiseanna coimeádta feabhsaithe; seomra fáiltithe giúiré; seomraí comhairliúcháin agus áiseanna tánaisteacha eile.

Tá rochtain ar na seomraí cúirte go léir ó aitriam lárnach – mar a chéile leis an halla cruinn sna Ceithre Cúirteanna. Tá gach bealach cúrsaíochta laistigh den fhoirgneamh - poiblí, baill foirne / breithiúna, coinneáil agus giúiré inrochtana do chách.

Tacaíonn  Oifig Chúirte Phort Láirge .le Teach Cúirte Phort Láirge