Foghlaim faoi róil na ndaoine a oibríonn sa seomra cúirte

Roles of the people in the courtroom

An Breitheamh

An Breitheamh

Breitheamh a bhíonn i gceannas agus caithfidh sé/sí a chinntiú go bhfaigheann an cúisí triail chothrom - a chinntiú go gcuirtear an triail os comhair an ghiúiré go loighciúil agus go cothrom. An breitheamh a shocraíonn aon argóint dhleathach, a threoraíonn an giúiré agus, má chiontaítear an cosantóir, a chinneann ar an bpianbhreith chuí.

An Cláraitheoir Cúirte

An Cláraitheoir Cúirte

Tá an iomad freagrachtaí ar an gcláraitheoir cúirte atá riachtanach ó thaobh eagrú na cúirte de, lena n-áirítear ullmhú pháipéir an bhreithimh, ag gairm gach cáis sa chúirt agus ag cuidiú le finnéithe an mionn nó an dearbhú a dhéanamh. Is é an cláraitheoir fosta a thógann an bhreith ón bpríomhghiúróir

Finnéithe

Finnéithe

Is duine é finné a thugann fianaise i dtriail ar son an chúisitheora nó an chosantóra. Féadann an taobh eile iad a chroscheistiú maidir le cruinneas a bhfianaise.

An Cúisí

An Cúisí

Duine ar a dtugtar fosta an cosantóir, an té atáthar a chúiseamh as an gcoir. Ní chaithfidh sé ná sí a chruthú go bhfuil siad neamhchiontach - faoin gcúisitheoir atá sé a chruthú go bhfuil siad ciontach. Má tá an cuisí faoi choinneáil, tabharfaidh oifigeach príosúin chun na cúirte iad.

Na Dlíodóirí

Na Dlíodóirí

Is iondúil gur abhcóidí a chuireann an cás i láthair. Tá abhcóidí ann a dhéanann ionadaíocht thar ceann an Stáit a thugann an cás ar son an chúisimh agus abhcóidí an chosantóra. Faigheann na habhcóidí a dtreoracha ó aturnaetha a shuíonn os a gcomhair.

Labhraíonn abhcóidí an chúisimh leis an gcúirt ar dtús. Is é an obair atá le déanamh acu an fhianaise i gcoinne an chosantóra a chur i láthair. Míníonn siad don chúirt an méid atá curtha i leith an chosantóra agus is iad atá freagrach as an cás i gcoinne an chosantóra a chur i láthair.

Féadann cosantóirí a bhfoireann chosanta féin a cheapadh, nó, mura bhfuil sé sin ar a n-acmhainn, déanfaidh abhcóide a cheapfaidh an stát ionadaíocht ar a son.

Is é abhcóide na cosanta a dhéanann ionadaíocht ar son an duine a bhfuil an cion nó na cionta curtha ina leith. Déanann siad é seo trí chás an chúisimh a cheistiú agus fianaise a chur i láthair ar son an chosantóra.

Daoine eile

Daoine eile

Is minic lucht na meán nó an phreas sa chúirt chun tuairisciú ar an gcás i gcomhair craoltaí raidió agus teilifíse nó lena bhfoilsiú sna nuachtáin.

Tá cead ag an bpobal teacht isteach i seomra na cúirte chun breathnú ar chás ach amháin má tá an cás á éisteacht i gcúirt iata (go príobháideach). Tá níos mó eolais ar ár leathanach  ‘Visit a Courthouse

Íoslódáil an póstaer 'Who's Who in the Criminal Court; thuas (mar dhoiciméad PDF)