I measc na bhfoirgneamh phoiblí is tábhachtaí ar an Tulach Mhór, is struchtúr céimiúil í an chúirt, ní amháin mar gheall ar a dearadh ailtireachta, ach léiríonn sí tábhacht stairiúil agus pobail do mhuintir an bhaile.

 

D'oscail an tUas. Michael McDowell, T.D., Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí an teach cúirte go hoifigiúil ar an 17ú Aibreán 2007.
D'oscail an tUas. Michael McDowell, T.D., Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí an teach cúirte go hoifigiúil ar an 17ú Aibreán 2007.

Osclaíodh an teach cúirte in 1835 agus dódh é chun a chreatlach saoirseachta i mí Iúil 1922, i ndiaidh d’fhórsaí na Poblachta imeacht. Tugadh faoi oibreacha athchóiriúcháin idir 1925 agus 1927. Rinne na cúirteanna agus an Chomhairle Contae an foirgneamh a roinnt go dtí 2002 nuair a bhog Comhairle Contae Uíbh Fhailí chuig oifigí nua in aice láimhe. Thug sé seo deis an foirgneamh a athchóiriú le tionscadal athchóiriúcháin cuimsitheach a cuireadh i gcrích in 2007.

Bhain go leor dúshláin shuntasacha leis an seanfhoirgneamh maidir le slándáil agus inrochtaineacht. Soláthraíonn an foirgneamh nua i bhfad níos mó cóiríochta agus áiseanna ná mar a bhí ar fáil sa seanfhoirgneamh agus ceadaíonn sé rochtain do chách. Cuimsíonn an chóiríocht na nithe seo a leanas: trí sheomra cúirte; seomraí breithiúna; seomra giúiré; seomra dlí teaghlaigh, seomra tacaíochta d’íospartaigh, seomra fianaise físe, 12 sheomra comhairliúcháin / feithimh; seomra meán agus oifig phromhaidh. Tá áiseanna ann don Gharda Síochána agus don tSeirbhís Phríosún agus tá cóiríocht ann do phríosúnaigh lena n-áirítear sé chillín agus seomra slán agallaimh. Tá cóiríocht i lár an fhoirgnimh do chleachtóirí dlí atá ag filleadh ar an áit a raibh siad lonnaithe i dtús báire sna 1830idí.

Rinneadh Seomra an Ard-Ghiúiré san fhoirgneamh bunaidh 1832-1835 a athchóiriú. Tá cóiríocht ann do na hoifigí cúirte a dtugann an pobal cuairt orthu, lena n-áirítear seomraí cruinnithe príobháideacha. Tá Oifig Réigiúnach Lár Tíre na Seirbhíse Cúirteanna lonnaithe san fhoirgneamh freisin.

Tacaíonn Oifig Chúirte Thulach Mhór . le Teach Cúirte Tulach Mhór