Tá Teach Cúirte i gcroílár stairiúil an bhaile. Tógadh é ar dtús sa mhullach ar bhallóga caisleán de chuid an sé haois déag agus príosún de chuid an ochtú haois déag.

Rinneadh teach cúirte den fhoirgneamh in c.1792, athmhúnlaíodh é in c.1828 agus cuireadh síneadh leis an gcúl in c.1870.
Rinneadh teach cúirte den fhoirgneamh in c.1792, athmhúnlaíodh é in c.1828 agus cuireadh síneadh leis an gcúl in c.1870.

Tógadh an teach cúirte, ar a dtugtaí tráth Caisleán de Grás, ar shuíomh theach mhuintir de Grás, teaghlach saibhir. Thug siad an foirgneamh ar léas don Choróin in 1566 lena úsáid mar phríosún. Rinneadh teach cúirte de in c.1792, athmhúnlaíodh é in c.1828 agus cuireadh síneadh leis an gcúl in c.1870.

San athchóiriú is déanaí, a cuireadh i gcrích in 2010, athdheisíodh an foirgneamh reatha teach cúirte agus tógadh síneadh nua 3,000m cearnach. Leis seo, tháinig cóiríocht nua, fheabhsaithe lena n-áirítear dhá sheomra cúirte nua, cóiríocht do bhreithiúna agus oifig agus limistéar cillín coinneála do phríosúnaigh.

Tacaíonn  Oifig Chúirte Chill Chainnigh le Teach Cúirte Chill Chainnigh