Meascán eicléictiúil de stíleanna ailtireachta atá ag Teach Cúirte Chaisleán an Bharraigh, lena léirítear mar a cuireadh leis agus a athraíodh é le dhá chéad bliain anuas.

D'oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí, an tUas. Michael McDowell T.D., an teach cúirte ar 4ú Meitheamh 2004.
D'oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóiriú Dlí, an tUas. Michael McDowell T.D., an teach cúirte ar 4ú Meitheamh 2004.

Meascán eicléictiúil de stíleanna ailtireachta atá ag Teach Cúirte Chaisleán an Bharraigh, lena léirítear mar a cuireadh leis agus a athraíodh é le dhá chéad bliain. Cé go dtuairiscítear suíonna cúirte i gCaisleán an Bharraigh ag dul siar go dtí an seachtú haois déag, tagraítear sna taifid is luaithe atá ar eolas againn do thionscadal 'atógála' ag George Papworth, ailtire, a críochnaíodh in 1822. Ba é sa tionscadal úd a tógadh an foirgneamh bunaidh atá ar marthain go dtí an lá inniu. Áirítear leis seo dhá sheomra cúirte agus dhá sheomra breithimh. Chuir George Wilkinson, ailtire, síneadh aníos leis na foirgnimh seo in 1860 nuair a chuir sé áiléir seomra cúirte agus seomraí giúiré leis díreach os cionn na seomraí breithimh agus an phóirseáid heicstíle de dhéanamh Dórach Gréagach. Dá bharr sin, rinneadh an aghaidh a athmhúnlú go hiomlán i stíl Veinéiseach nua-chlasaiceach.

Tá an foirgneamh in úsáid ag an údarás áitiúil (comharba chóras an Ard-Ghiúiré) ó bunaíodh é in 1899. Ó thaobh ghnó Chomhairle Contae Mhaigh Eo de, cuireadh go mór leis agus athraíodh é thar an 75 bliain agus fuarthas réidh leis an staighre láir, an taobh istigh de chuid na Cúirte Dúiche agus na ráillí tosaigh agus lampaí gáis sa phóirseáid.

Cuireadh tionscadal athchóiriúcháin an tí cúirte i gcrích in 2004. Bhí an tionscadal roinnte idir athchóiriú agus athnuachan an dá sheomra cúirte bunaidh, na seomraí breithimh agus giúiré agus an phóirseáid agus tógáil síneadh nua ar fad ag an gcúl agus aitriam mar nasc eatarthu. Coinníodh leagan amach bunaidh an tseomra cúirte. Coinníodh gach gné den aghaidh bhunaidh agus glanadh agus athphéinteáladh iad seachas cinn nua a chur ina n-áit. Ceithre sheomra cúirte atá sa teach cúirte anois agus áiseanna ann do gach úsáideoir lena n-áirítear breithiúna, foireann, gairmithe dlí, giúiréithe, an Garda Síochána, tacaíocht d'Íospartaigh, na meáin agus an pobal.