An eagraíocht agus struchtúr rialachas na Seirbhíse Cúirteanna.

An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ba é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin atá freagrach don fhoireann agus an gnó láethúil na Seirbhíse.  Ba í an Oifigeach Cuntasaíochta don Seirbhís chomh maith.

An Fhoireann Ardbhainistíochta

Tá idir an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus cúig Rúnaithe Cúntóirí san Fhoireann Ardbhainistíochta:-

Rúnaí Cúnta, Oibríochtaí na n-Uaschúirteanna

Rúnaí Cúnta, Oibríochtaí na gCúirteanna Cuarda agus Dúichí

Rúnaí Cúnta, Ceann Straitéise agus Leasuithe

Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Chorparáideacha

An Príomhoifigeach Faisnéise (Rúnaí Cúnta)

Tá níos mó eolas ar an struchtúr bainistíochta ar fáil sa Courts Service Governance Framework Document.

Tá an POF agus baill den Fhoireann Ardbhainistíochta mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe faoin Acht um Brústocaireacht, 2015, agus tá liosta acu anseo listed here