Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 51 Mionnscríbhinn achmhainne - An Acht Um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de Chuid Comhchónaitheoirí 2010

I.R. Uimh. 385 de 2011
Foirm 51

An Chúirt Chuarda


Cuaird

Contae


Maidir leis An Acht Um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de Chuid Comhchónaitheoirí 2010

IDIR

............... Iarratasóir

AGUS

............... Freagróir


Mionnscríbhinn Achmhainne

MIONNAÍMSE, [Cuir isteach ainm an Teisteora] ..............., [Cuir isteach slí bheatha an Teisteora] .............., as [Cuir isteach seoladh an Teisteora] ..........., atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn, agus deirim mar a leanas:

1. Deirim gur mise an tIarratasóir/Freagróir [scrios de réir mar is cuí] sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu agus déanaim an Mhionnscríbhinn seo de bhun fíoras is feasach dom féin ach amháin nuair is léir a mhalairt agus nuair is léir amhlaidh creidim an céanna a bheith fíor.

2. Deirim go bhfuil na sócmhainní, an mhaoin agus na hacmhainní airgeadais go léir a bhfuil teideal dlí nó tairbhiúil agam chucu agus modh teachta na maoine sin leagtha amach agam sa Chéad Sceideal a ghabhann leis seo.

3. Deirim go bhfuil an t-ioncam go léir a fhaighim agus foinsí an ioncaim sin leagtha amach agam sa Dara Sceideal a ghabhann leis seo.

4. Deirim go bhfuil mo chuid fiach, dliteanas, oibleagáidí airgeadais agus freagrachtaí airgeadais go léir agus na daoine a bhfuil na fiacha agus na dliteanais sin dlite dóibh leagtha amach agam sa Tríú Sceideal a ghabhann leis seo.

5. Deirim go bhfuil suim €.... d’eisíocaíochtaí seachtainiúla agam agus deirim go bhfuil mionsonraí na n-eisíocaíochtaí sin leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis seo.

6. Deirim, de réir mar is fearr is eol dom, mar a cuireadh i bhfios dom agus mar a chreidim, go bhfuil an fhaisnéis go léir i dtaca le pinsean/pinsin is feasach dom agus is iomchuí maidir leis na himeachtaí seo leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis seo.


AN CHÉAD SCEIDEAL

[Cuir isteach an liosta sócmhainní]

AN DARA SCEIDEAL

[Cuir isteach na mionsonraí faoi ioncam]

AN TRÍÚ SCEIDEAL

[Cuir isteach an liosta d’fhiacha agus de dhliteanais]

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

[Cuir isteach an liosta de Chaiteachas Seachtainiúil]

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

[Cuir isteach na mionsonraí faoin bpinsean/faoi na pinsin]


ARNA MHIONNÚ, etc.