Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 37N Ceistneoir um ghluaiseacht cháis
S.I. No. 358 of 2008

FOIRM 37 N

AN CHÚIRT TEAGHLAIGH CHUARDA

CEISTNEOIR UM GHLUAISEACHT CHÁIS

(IMEACHTAÍ DLÍ TEAGHLAIGH)

NÍ MÓR AN CEISTNEOIR COMHLÁNAITHE A SHEIRBHEÁIL AR AN bPÁIRTÍ EILE AGUS A CHOMHDÚ SEACHT LÁ AR A LAGHAD ROIMH AN DÁTA A BHEIDH SOCRAITHE LE hAGHAIDH NA hÉISTEACHTA AR GHLUAISEACHT CHÁIS

Faisnéis atá le soláthar
Freagra an Iarratasóra
Freagra an Fhreagróra
1. An bhfuil [an colscaradh] [an t-idirscaradh breithiúnach]*, ar leith ó shaincheisteanna eile, á chonspóid—
2 An aontaíonn na páirtithe le chéile maidir leis na socruithe ba chóir a dhéanamh maidir le coimeád an linbh chleithiúnaigh/na leanaí cleithiúnacha—

Má aontaíonn, cad iad na socruithe—

Mura n-aontaíonn, cad é an seasamh atá ag na páirtithe faoi seach—

3. An aontaíonn na páirtithe le chéile maidir leis na socruithe ba chóir a dhéanamh maidir le rochtain ar an leanbh cleithiúnach/na leanaí cleithiúnacha—

Má aontaíonn, cad iad na socruithe—

Mura n-aontaíonn, cad é an seasamh atá ag na páirtithe faoi seach—

4. An bhfuil gá le pléadálacha breise—
5. Ar chomhdaigh an dá pháirtí a Mionnscríbhinní Acmhainne—
6. Ar dheimhnigh an dá pháirtí a Mionnscríbhinní Acmhainne—
7. An bhfuil na páirtithe sásta leis an nochtadh agus an deimhniú sna Mionnscríbhinní Acmhainne a comhdaíodh—

Mura bhfuil, cad iad na heasnaimh líomhnaithe — go háirithe, cé na deimhnithe atá in easnamh—

8. An mbraitheann na páirtithe go n-éileofar an nochtadh/deimhniú sin go ceann tréimhse is faide ná 12 mhí nó an mbeartaíonn siad iarratas a dhéanamh go n-éileofar amhlaidh—

Más amhlaidh atá, cén nochtadh a éilítear agus thar cén tréimhse—

9. Ar chomhdaigh an dá pháirtí a Mionnscríbhinní Leasa (más infheidhme)—
10. An ndearna na páirtithe

(a) ráitis a mhalartú maidir leis na saincheisteanna—

(b) na saincheisteanna atá faoi dhíospóid eatarthu a aithint—

11. An ndearnadh follasú inter partes

Mura ndearnadh, an mbeidh gá le hordú—

12. An mbraitheann na páirtithe go dteastóidh follasú tríú páirtí—

Má bhraitheann, i gcoinne cén duine—

13. An bhfuil orduithe coigeartaithe pinsean á lorg—

Nóta: Má tá, ní mór Fógra i dtaobh na Scéime Pinsean iomchuí a sheirbheáil ar na hIontaobhaithe, cóipeanna den Fhógra sin agus Mionnscríbhinn Seirbheála maidir leis an bhFógra sin a sheirbheáil ar an bpáirtí eile agus an Mhionnscríbhinn Seirbheála a chomhdú os comhair na héisteachta ar ghluaiseacht cháis.

14. Ar tugadh sonraí faoi mhaoin agus ioncam de réir alt 38(7) den Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995] [Alt 38(6) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996]*—
15. (1) An bhfuil finnéithe is saineolaithe á n-áirithiú ag na páirtithe chun fianaise a thabhairt sa chás — (Go háirithe, ba chóir do gach páirtí a léiriú an mbeartaíonn siad cuntasóir a áirithiú chun fianaise a thabhairt i ndáil le hioncam, sócmhainní nó dliteanais duine de na páirtithe nó gach duine díobh.)
16. An bhfuair na páirtithe aon saineolaí comhpháirteach, nó ar smaoinigh siad ar shaineolaí den sórt sin a áirithiú, i leith aon cheann de na nithe dá dtagraítear ag 14—
17. Sonraigh (a) an saineolaí, (b) seasamh gairmiúil an tsaineolaí, (c) an t-ábhar airgeadais, liachta, luachála nó eile ar ina leith a thabharfaidh an finné is saineolaí fianaise agus (d) an áirithítear an saineolaí go comhpháirteach.
18. Cén tréimhse atá ag teastáil chun go gcríochnóidh gach saineolaí a imscrúduithe/a himscrúduithe agus chun tuarascáil a thabhairt ar na himscrúduithe sin—
19. An aontaítear go ndéanfar tuarascálacha gach finné is saineolaí a bheartaítear a ghairm a mhalartú idir na páirtithe—
20. An féidir le finnéithe is saineolaithe na saincheisteanna a phlé agus na nithe atá faoi dhíospóid a aithint—
21. An lorgófar aon tuarascáil shóisialta/ tuarascálacha sóisialta faoi alt 47 den Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995—

Más amhlaidh, cén tréimhse atá ag teastáil chun an tuarascáil/na tuarascálacha sin a chríochnú—

22. An gá aon saincheist réamhráiteach a thriail agus, más gá, sonraigh cineál gach saincheiste den sórt sin, an fad a mheastar a mhairfidh aon éisteacht den sórt sin, agus an éifeacht is dóigh a bheidh acu ar thoradh na n-imeachtaí substainteacha.
23. An bhfuil aon nithe eile ann is cóir aird na Cúirte a tharraingt orthu—
* Scrios murab infheidhme

Arna shíniú ............

Iarratasóir/Aturnae thar ceann an Iarratasóra Freagróir/Aturnae thar ceann an Fhreagróra