Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.01 Toghairm díobhálacha pearsanta
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.01

Toghairm díobhálacha pearsanta


Sceideal C O
40A, r.4

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Idir

......... Éilitheoir

......... Freagróir

TOGHAIRM DÍOBHÁLACHA PEARSANTA

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, alt 10 Eisítear an toghairm díobhálacha pearsanta seo ar iarraidh ón éilitheoir (ó na héilitheoirí) a dhéanann éileamh sa Chúirt Dúiche chun damáistí nach mó ná €15,000 a ghnóthú i gcoinne an fhreagróra.

Sonraí an chéad éilitheora:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

Slí bheatha

UPSP (mura bhfuil ceann agat, sonraigh “níl ceann agam”)

*Aturnae

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil

[Déan sonraí an dara héilitheoir agus d’aon éilitheoir ina dhiaidh sin a athlua]

Sonraí an chéad fhreagróra:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

Slí bheatha (más eol)

*Aturnae (más eol)

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil (más eol)

[Déan sonraí an dara freagróir agus d’aon fhreagróir ina dhiaidh sin a athlua]


RÁITEAS ÉILIMH

[Ní foláir ráiteas, arb é “Ráiteas Éilimh” an teideal a bheidh air, a bheith i dtoghairm díobhálacha pearsanta agus ní foláir
   (a) go leagfar amach ann, i míreanna uimhrithe, sonraí iomlána agus mionsonraithe-

    (i) i dtaobh chineál an éilimh agus i dtaobh chineál gach líomhna, dearbhaithe nó pléadála a bheidh san éileamh sin;

    (ii) i dtaobh na ndíobhálacha don éilitheoir a líomhnófar a bheith tagtha de bharr éagóir an fhreagróra;

    (iii) i dtaobh ghníomhartha an fhreagróra arb éard iad an éagóir sin agus i dtaobh na n-imthosca a bhaineann leis an éagóir sin a dhéanamh;

    (iv) i dtaobh gach cáis d’fhaillí a bheidh déanta ag an bhfreagróir,


   (b) ceideal a bheith ann ina mbeidh sonraí iomlána faoi na hítimí go léir de dhamáiste speisialta a bhfuil éileamh á dhéanamh ag an éilitheoir ina leith, agus

   (c) ionsonraí a thabhairt ann faoin mbonn ar a bhfuil dlínse á héileamh.

Is éard atá sa mhéid seo a leanas formáid mholta ina bhféadfaí an ráiteas éilimh a thíolacadh:

1. TUAIRISC AR NA PÁIRTITHE

2. AN ÉAGÓIR A LÍOMHNAÍTEAR I gCOINNE AN FHREAGRÓRA (NÓ I gCOINNE GACH FREAGRÓRA)

3. SONRAÍ I dTAOBH GHNÍOMHARTHA AN FHREAGRÓRA (NÓ GACH FREAGRÓRA) ARB ÉARD IAD AN ÉAGÓIR AGUS I dTAOBH NA nIMTHOSCA A BHAINEANN LEIS AN ÉAGÓIR A DHÉANAMH

    (Is cóir sonraí iomlána a leagan amach)
4. SONRAÍ I dTAOBH GACH CÁIS D’FHAILLÍ A BHEIDH DÉANTA AG AN bhFREAGRÓIR (NÓ AG GACH FREAGRÓIR)
    (Is cóir sonraí iomlána a leagan amach)
5. SONRAÍ I dTAOBH NA nDÍOBHÁLACHA DON ÉILITHEOIR A BHEIDH TAGTHA DE BHARR ÉAGÓIR AN FHREAGRÓRA (NÓ GACH FREAGRÓRA)

6. FAOISIMH ARNA nÉILEAMH

7. Ceanglaítear go n-údarófar tionscnamh na n-imeachtaí díobhálacha pearsanta seo de réir *alt 14 *alt 17 *alt 32 *alt 36 *alt 49 *rialacha faoi alt 46(3) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 agus d’údaraigh an Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta na himeachtaí díobhálacha pearsanta seo faoi *alt 14 *alt 17 *alt 32 *alt 36 *alt 49 *rialacha faoi alt 46(3) le húdarú arna dhátú an ..... á de ....... 20 ... faoi uimhir thagartha ........


An Sceideal

SONRAÍ FAOI ÍTIMÍ DE DHAMÁISTE SPEISIALTA

(Is cóir sonraí iomlána a leagan amach. Cuir bileoga breise leis seo más gá)]

[Más infheidhme, cuir isteach na sonraí a cheanglaítear le hOrdú 39, riail 4 (1A)]

LIOSTA COMHFHREAGRAIS AGUS DOICIMÉAD EILE AR A mBEIDH AN tÉILITHEOIR AG SEASAMH I dTRIAIL

.DoiciméadDátaTuairisc
1e.g. litir1 Meán Fómhair 2013Litir ón éilitheoir chuig an bhfreagróir
2---
Etc---

(A) MÁ DHÍOSPÓIDEANN TÚ AN tÉILEAMH agus más mian leat na himeachtaí a chosaint, ansin ní foláir duit láithreas agus cosaint i bhFoirm 40A.02, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche a thabhairt don éilitheoir nó d’aturnae an éilitheora, nó a chur leis an bpost chuige nó chuici, ag an seoladh le haghaidh seirbheála a luaitear thuas tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort, agus ag an am céanna ní foláir duit cóip de do láithreas a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thíos.

(B) MÁ ADMHAÍONN TÚ AN tÉILEAMH, is cóir duit teagmháil a dhéanamh leis an éilitheoir nó le haturnae an éilitheora laistigh de 10 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort chun socrú a dhéanamh i dtaobh comhaontú a dhéanamh an t-éileamh agus na costais a íoc, cuirfear bac ar na himeachtaí eile go léir, ní gá duit freastal sa chúirt agus seachnóidh tú tuilleadh costas.

MURA nGNÍOMHÓIDH TÚ DE RÉIR (A) NÁ (B) THUAS measfar go bhfuil an t-éileamh á admháil agat agus féadfaidh an t-éilitheoir iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar bhreithiúnas agus, má thugtar breithiúnas, féadfaidh sé nó sí forghníomhú a dhéanamh.

Arna shíniú: ..........

*An tÉilitheoir *(Aturnae ar son an Éilitheora)

Don fhreagróir (Do na freagróirí) ag an seoladh (na seoltaí) a thugtar thuas

Tá an toghairm díobhálacha pearsanta seo arna heisiúint i ...... an ..... lá de .... 20.... ag .......... an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte agus don dúiche Chúirte thuas

*Scrios i gcás nach n-oireann