Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : T

Athbhreithniú breithiúnach agus orduithe a fhearfaidh ar shaoirse an duine
[arna leasú le I.R. Uimh. 691 de 2011 agus I.R. Uimh. 310 de 2019]


Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don aguisín go léir fós.
Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla.
------------------------
I.R. Uimh. 691 de 2011
Uimh. 13

RÁITEAS IS GÁ CHUN IARRATAS AR ATHBHREITHNIÚ BREITHIÚNACH A FHORASÚ

[Teideal]


(a) Ainm an Iarratasóra:

(b) Seoladh an Iarratasóra:

(c) Tuairisc an Iarratasóra:

(d) An faoiseamh atá á lorg:

(e) Na forais ar a lorgaítear an faoiseamh sin:

[Tabhair do d’aire: is ceart don iarratasóir gach foras díobh sin a lua go beacht, ag tabhairt sonraí i gcás inar cuí, agus na fíorais nó na nithe a bhfuiltear ag seasamh orthu mar fhíorais nó nithe a thacaíonn leis an bhforas sin a shainaithint i leith gach forais.]

(f) Ainm agus áit chláraithe ghnó na n-aturnaetha thar ceann an Iarratasóra:

(g) Seoladh seirbheála an Iarratasóra laistigh den dlínse (más i bpearsa atá sé ag gníomhú):

Arna dhátú an .... lá seo de ..... 20

(Arna shíniú)

Iarratasóir/Aturnaetha


------------------------
I.R. Uimh. 310 de 2018
Uimh. 14

MIONNSCRÍBHINN AG FÍORÚ RÁITIS ATÁ MAR FHORAS LE hIARRATAS AR CHEAD CHUN ATHBHREITHNIÚ BREITHIÚNACH A IARRAIDH NÓ RÁITIS FREASÚRA


[le cur ag gabháil leis an ráiteas lena mbaineann]

Mionnaímse, [ainm] as [seoladh], atá ocht mbliana déag d’aois agus os a chionn, ar mé [an t-iarratasóir]* [an freagróir]* sna himeachtaí seo, agus deirim mar a leanas:

1. Tá an ráiteas seo léite agam [] Rinne m’aturnae an ráiteas seo a léamh dom.

2. Is fíor an méid sin den ráiteas seo a bhaineann le mo bhearta agus mo ghníomhartha féin, agus creidim gur fíor an méid sin de a bhaineann le bearta agus gníomhartha aon duine eile agus gach duine eile.

Arna mhionnú, srl.