Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : O

An tAcht Féimheachta 1988 agus An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012 [arna leasú le I.R. Uimh. 316 de 2013, 461 de 2013]

Táthar tar éis an/na leasú/leasuithe seo thíos a dhéanamh don uirlis seo. Cliceáil ar an/na na(i)sc lena bhfeiceáil/fheiceáil:

Uim-I.R. Uimh. 585 De 2001: Rialacha Na Nuaschúirteanna (Uimh. 4) (An Tathrú Go Dtí An Euro), 2001

[Níl an t-ábhar go léir don aguisín seo ar fáil sa Ghaeilge.
Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla.]

Foirmeacha:
Uimh. 1 ¦ Uimh. 2 ¦ Uimh. 4 ¦ Uimh. 6 ¦ Uimh. 15 ¦ Uimh. 23 ¦ Uimh. 24 ¦ Uimh. 35 ¦ Uimh. 46 ¦ Uimh. 48 ¦ Uimh. 51 ¦ Uimh. 52 ¦ Uimh. 53 ¦ Uimh. 54 ¦ Uimh. 55 ¦ Uimh. 56 ¦ Uimh. 57 ¦ Uimh. 58 ¦ Uimh. 59

-----------------------------------------I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 1.

AN ARD-CHÚIRT FÉIMHEACHT

TOGHAIRM FÉIMHEACHTA


Do ...... as ........

Fógra 14 lá ar a laghad a bheith seolta chugat an .... lá de ..... 20.... faoi é a bheith ar intinn ag an gcreidiúnaí thíosluaite iarratas a dhéanamh ar thoghairm féimheachta agus an fiachas lena mbaineann a bheith fágtha gan íoc.

Tugtar rabhadh duit leis seo, mura n-íocfaidh tú, laistigh de 14 lá tar éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, le .... as .... suim ..... euro .... cent, is é sin, an tsuim atá á héileamh ort ag ...... de réir na sonraí atá i gceangal leis an toghairm seo nó atá formhuinithe uirthi, nó mura ndéanfaidh tú urrú nó imshocrú chun *a shástachta *a sástachta in aghaidh na suime sin, go mbeidh gníomh féimheachta déanta agat a bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ina leith, ar achainí a thíolacadh i do choinne ó ..... sin, mura rud é go mbeidh iarratas déanta agat, laistigh den tréimhse ama réamhráite, chun na Cúirte chun an toghairm seo a dhíbhe ar an bhforas nach bhfuil tú i bhfiacha ag ..... sin in aon suim nó nach bhfuil tú i bhfiacha ag ..... ach i suim €20,000 nó méid is lú ná í, nó go bhfuair tú tearmann ón gCúirt sular seirbheáladh an toghairm seo ort.

Arna eisiúint de bhun fhorálacha alt 8 den Acht Féimheachta, 1988. Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an ... lá seo de .... 20..

(Arna shíniú)
Breitheamh


Tabhair do d’aire go speisialta:

Gurb é a thiocfaidh d’aon fhaillí i gcomhlíonadh na gceanglas atá sa toghairm go bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ar achainí féimheachta a thíolacadh i do choinne ó ...... sin.

Más rud é, áfach, nach bhfuil tú i bhfiacha ....... ag sin in aon suim nó nach bhfuil tú i bhfiacha ag ........ ach i suim €20,000 nó méid is lú ná sin, ní foláir duit iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, chun an toghairm seo a dhíbhe, trí mhionnscríbhinn san fhoirm fhorordaithe (Foirm Uimh. 6, Foscríbhinn O de Rialacha na nUaschúirteanna) a chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, á rá

(a) nach bhfuil tú i bhfiacha amhlaidh, nó nach bhfuil tú i bhfiacha amhlaidh ach i suim €20,000 nó méid is lú ná sin, nó

(b) go bhfuair tú tearmann ón gCúirt sular seirbheáladh an toghairm seo ort, nó go ndearna tú urrú nó imshocrú chun sástacht ........ sin in aghaidh na suime sin

agus ar iarratas uait chun an toghairm a dhíbhe, ceapfar dáta chun d’iarratas a éisteacht.

(Arna shíniú)

Aturnae thar cheann ........ sin
[Seoladh]


SONRAÍ AN ÉILIMH

[leag amach go mionsonrach]*scrios i gcás nach n-oireann


to bharr
________________I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 2.

TOGHAIRM — BEIRT CHREIDIÚNAÍ NÓ NÍOS MÓ NACH COMHPHÁIRTITHE

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT

TOGHAIRM FÉIMHEACHTA


Do ........ as ........

Fógra 14 lá ar a laghad a bheith seolta chugat an ..... lá de ...... 20.... faoi é a bheith ar intinn ag an gcreidiúnaí thíosluaite iarratas a dhéanamh ar thoghairm féimheachta agus an fiachas lena mbaineann a bheith fágtha gan íoc.

Tugtar rabhadh duit leis seo, mura n-íocfaidh tú, laistigh de 14 lá tar éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, le ...... as .... suim .... euro .... cent, agus le .... as .... suim ..... euro .... cent, agus le ..... as ..... suim .... euro ...... cent, is é sin, na suimeanna atá á n-éileamh acu ort de réir na sonraí atá i gceangal leis an toghairm seo nó atá formhuinithe uirthi, nó mura ndéanfaidh tú urrú nó imshocrú chun a sástachta faoi seach in aghaidh na suimeanna sin, go mbeidh gníomh féimheachta déanta agat a bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ina leith, ar achainí a thíolacadh i do choinne ó ..... sin agus ó ..... sin, mura rud é go mbeidh iarratas déanta agat, laistigh den tréimhse ama réamhráite, chun na Cúirte chun an toghairm seo a dhíbhe ar an bhforas nach bhfuil tú i bhfiacha ag ...... nó nach bhfuil tú i bhfiacha ag ..... ach i suim €20,000 nó méid is lú ná í, nó go bhfuair tú tearmann ón gCúirt sular seirbheáladh an toghairm seo ort.

Arna eisiúint de bhun fhorálacha alt 8 den Acht Féimheachta, 1988. Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte, an .... lá seo de ... 20....

(Arna shíniú)
Breitheamh


Tabhair do d’aire go speisialta:

Gurb é a thiocfaidh d’aon fhaillí i gcomhlíonadh na gceanglas atá sa toghairm go bhféadfar tú a bhreithniú i d’fhéimheach ar achainí féimheachta a thíolacadh i do choinne ó ..... sin agus ó ..... sin.

Más rud é, áfach, nach bhfuil tú i bhfiacha ag ..... nó ag ..... sin nó nach bhfuil tú i bhfiacha acu ach i suim €20,000 nó méid is lú ná sin, ní foláir duit iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an toghairm seo a sheirbheáil ort, chun an toghairm seo a dhíbhe, trí mhionnscríbhinn san fhoirm fhorordaithe (Foirm Uimh. 6, Foscríbhinn O de Rialacha na nUaschúirteanna) a chomhdú in Oifig an Scrúdaitheora, na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath, á rá

(a) nach bhfuil tú i bhfiacha amhlaidh, nó nach bhfuil tú i bhfiacha amhlaidh ach i suim €20,000 nó méid is lú ná sin, nó

(b) go bhfuair tú tearmann ón gCúirt sular seirbheáladh an toghairm seo ort, nó go ndearna tú urrú nó imshocrú chun sástacht ...... sin in aghaidh na suime sin

agus ar iarratas uait chun an toghairm a dhíbhe, ceapfar lá chun d’iarratas a éisteacht.

(Arna shíniú) Aturnae thar cheann ....... sin
[Seoladh]


SONRAÍ AN ÉILIMH

[leag amach go mionsonrach]


to bharr
________________


I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 4.

SONRAÍ AN ÉILIMH, AGUS FÓGRA AG ÉILEAMH ÍOCAÍOCHTA ROIMH TOGHAIRM FÉIMHEACHTA A EISIÚINT.


Do:

Is iad seo a leanas sonraí an éilimh atá ag an sínitheoir ........ seo thíos as ........ ortsa, ........ sin, agus arb é a mhéid suim €........


[tugtar sonraí mionsonraithe]

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil íoc láithreach na suime sin ........ á éileamh leis seo ag ........ sin laistigh de cheithre lá dhéag tar éis an Fógra seo a sheirbheáil ort ag an seoladh a thugtar thíos agus i gcás ina mainneoidh tú an tsuim a íoc laistigh den tréimhse sin, déanfaidh mé iarratas chun na hArd-Chúirte ar thoghairm féimheachta a eisiúint i do choinne de réir alt 8 den Acht Féimheachta, 1988.

Arna dhátú
(Arna shíniú)

.................

(sonraigh an Seoladh cáile)


to bharr
________________


I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 6.

MIONNSCRÍBHINN MAR FHORAS LE hIARRATAS CHUN TOGHAIRM FÉIMHEACHTA A DHÍBHE

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Maidir le Toghairm Féimheachta ó ..... i gcoinne ..... as ..... dar dáta an .... lá de .... 20 ....

Mionnaímse, an ...... thuasainmnithe, agus deirim gur seirbheáladh an toghairm thuasluaite orm an ..... lá de .... 20 ...., agus

nach bhfuil mé i bhfiacha ag ........ sin in aon suim is mó ná €20,000.

go bhfuair mé tearmann ón gCúirt sular seirbheáladh an toghairm orm.

go bhfuil imshocrú déanta agam in aghaidh an fhiachais chun sástachta do ........ sin ar an modh seo a leanas:—*

go bhfuil urrú........ déanta agam in aghaidh an fhiachais chun sástachta do ........ sin ar an modh seo a leanas:—*

Arna mhionnú, etc.

Scrios i gcás nach n-oireann
*Tugtar sonraí mionsonraithe.

to bharr
________________I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 15

ORDÚ BREITHNITHE

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Os comhair an Bhreithimh ....... Uasal

Maidir le hachainí féimheachta ó ........

*[i gcás achainí ó dhuine seachas an féichiúnaí] i gcoinne ........

Ar an achainí sin a éisteacht an lá seo inniu, agus tar éis cruthúnas sásúil a thabhairt:

*[i gcás achainí creidiúnaí ar bhreithniú ó dhuine seachas an leachtaitheoir i bpríomhimeachtaí]

gur comhlíonadh ceanglais alt 11(1) den Acht Féimheachta, 1988

*nó [i gcás achainí féichiúnaí ar bhreithniú] nach féidir leis an achainíoch freastal *dá ghealltanais *dá gealltanais i leith *a chreidiúnaithe *a creidiúnaithe

Agus tar éis don Chúirt breithniú a dhéanamh, de réir alt *14(2) *15(2) den Acht Féimheachta, 1988 ar chineál agus luach na sócmhainní atá ar fáil don fhéichiúnaí, ar mhéid *a dhliteanas *a dliteanas, agus ar cibé acu an bhféadfaí déileáil le neamhábaltacht an fhéichiúnaí freastal *dá ghealltanais *dá gealltanais, ag féachaint do na nithe sin agus d’ábhar ráiteas gnóthaí an fhéichiúnaí a comhdaíodh leis an gCúirt, ar bhealach níos oiriúnaí ar mhodh *Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais *Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta, *agus tar éis don Chúirt éisteacht na hachainí a chur ar atráth chun a cheadú don fhéichiúnaí an chomhshocraíocht sin a dhéanamh

Agus ós deimhin leis an gCúirt go bhfuil lárionad príomhleasanna ...... sin lonnaithe in Éirinn, ORDAÍTEAR go ndéanfar ..... sin a bhreithniú *ina fhéimheach *ina féimheach agus déantar amhlaidh leis seo i bpríomhimeachtaí, de réir Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle

Agus ós deimhin leis an gCúirt gur tionscnaíodh imeachtaí i mBallstát eile mar imeachtaí dá dtagraíonn Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle, ORDAÍTEAR go ndéanfar ...... sin a bhreithniú *ina fhéimheach *ina féimheach agus déantar amhlaidh leis seo in imeachtaí tánaisteacha, de réir Airteagal 3(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle

Agus ós deimhin leis an gCúirt nach bhfuil lárionad príomhleasanna ....... sin lonnaithe in Éirinn, ach go bhfuil bunachas de chuid ....... sin lonnaithe in Éirinn, ORDAÍTEAR go ndéanfar ....... sin a bhreithniú *ina fhéimheach *ina féimheach agus déantar amhlaidh leis seo in imeachtaí críche, de réir Airteagal 3(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle

Agus ós deimhin leis an gCúirt nach bhfuil feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1346/2000 ón gComhairle maidir leis na himeachtaí seo, ORDAÍTEAR go ndéanfar ........ sin a bhreithniú *ina fhéimheach *ina féimheach agus déantar amhlaidh leis seo

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an ..... lá seo de ....., 20......

Breitheamh

Aturnae thar ceann an achainígh

[seoladh]

[I gcás achainí ó dhuine seachas an féichiúnaí, ní mór an fógra seo a leanas a fhormhuiniú ar an ordú]

Fógra: Is í an tréimhse ama a lamháiltear chun cúis a shuíomh don Chúirt in aghaidh bhailíocht an ordaithe breithnithe seo ná trí lá ón lá a sheirbheálfar an chóip seo den ordú breithnithe ar an bhféimheach, mura cuí leis an gCúirt an tréimhse ama sin a fhadú de réir Alt 16 den Acht Féimheachta, 1988.

Aon leagan malartach amháin is cóir a úsáid.
*Scrios i gcás nach n-oireann

to bharr
________________


I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 23

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Uimh. Thagartha Oifige:.......

Ráiteas Gnóthaí

...... (Ainm)


Seoladh:......

Dáta an Bhreithnithe ..... /..... /.....


_________________________________

Féimheachtaí/Comhshocraíochtaí Roimhe Seo (más ann)


*B’fhéimheach mé sa bhliain ........

*Thíolaic mé Achainí le haghaidh Comhshocraíochta sa bhliain........

Agus rinne mé comhshocraíocht........ sna Fiachais Euro ar €........ an tsuim.


*Scrios i gcás nach n-oireann

Arna shíniú:..........

(Tabhair do d’aire nach mór don duine a mhionnóidh an mhionnscríbhinn seo na leathanaigh uile a shíniú.)


Achoimre ar Ráiteas Gnóthaí

(Ní mór suimeanna iomlána a chur isteach i ndáil le gach ceannteideal)

Cuid 1: Sócmhainní
A
Maoin ShochorraitheLeathanach....
i) Airgead tirimLeathanach....
ii) Cuntais le Forais Airgeadais a léiríonn iarmhéid chun creidmheasaLeathanach....
iii) InfheistíochtaíLeathanach....
iv) Fiachais atá dlite duiteLeathanach....
v) Sócmhainní EileLeathanach....
B
Maoin DhochorraitheLeathanach....

Cuid 2: Dliteanais
i) Creidiúnaithe NeamhurraitheLeathanach....
ii) Creidiúnaithe UrraitheLeathanach....

Cuid 3: Ginearálta
i) IoncamLeathanach....
ii) Maoin fheifeach Tá/NílLeathanach....
iii) Cuntais, Páipéir, Gníomhais, Etc. Tá/NílLeathanach....

Cuid 4: Dearbhú

Arna shíniú:..........................

CUID 1 — LIOSTA SÓCMHAINNÍ

A — MAOIN SHOCHORRAITHE i.e. na sócmhainní uile seachas talamh nó foirgnimh


i) Airgead tirim

Sonraigh an méid airgid thirim atá i do sheilbh

Méid iomlán airgid thirim ar Láimh €........

ii) Cuntais le Foras Airgeadais

Tabhair sonraí aon suimeanna a shealbhaíonn tú i gcuntais Forais Airgeadais, lena n-áirítear uimhir an chuntais agus an brainse ina gcoinnítear an cuntas (ní chóir cuntais rótharraingthe a thaispeáint anseo ach is cóir iad a thaispeáint faoi chreidiúnaithe neamhurraithe ar leathanach ...... thíos):-
Uimh.Ainm an Fhorais AirgeadaisBrainseUimhir an ChuntaisIarmhéid (€)
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FA10
FA11
FA12
FA13
FA14
FA15
FA16
Méid iomlán i bhForas Airgeadais

Arna shíniú: .............

iii) Infheistíochtaí

Tabhair sonraí aon infheistíochtaí atá agat, i.e. stoic, scaireanna, bannaí, cairteacha coigiltis, árachas dearlaice, pinsean, polasaithe saoil, etc.
Uimh.Cineál InfheistíochtaAinm agus seoladh na Cuideachta nó na hInstitiúideUimh. Thag.Luach Reatha Measta
INFH1
INFH2
INFH3
INFH4
INFH5
INFH6
Tabhair sonraí aon chuideachta (atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí) a raibh ról bainistíochta agat inti le cúig bliana anuas
Uimh.Ainm agus seoladh na Cuideachta% ScairshealbháinUimh. OCCLuach Reatha Measta do leasa, agus dáiltí díbhinní, Iasachtaí Stiúrthóirí leis an gcuideachta agus uaithi etc. san áireamh
SC1
SC2
SC3
iv) Fiachais atá dlite duit

Tabhair sonraí aon fhiachas atá dlite duit, agus luaigh ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta a bhfuil an fiachas dlite *de *di.
Uimh.Ainm agus seoladh an FhéichiúnaíCineál an FhiachaisMéid atá dlite (€)Faoi dhíospóid T/N
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Arna shíniú:..........................

v) Sócmhainní Eile (Seachas talamh nó Foirgnimh)

Liostáil aon mhaoin eile atá ar úinéireacht agat nó atá i gcúrsa a ceannaithe faoi chreidmheas, e.g. mótarfheithiclí, cáilmheas gnó, earraí leictreacha, seodra, seandachtaí, beostoc, innealra.
Uimh.Tuairisc Iomlán ar an tSócmhainnSonraigh cibé acu atá na hítimí faoi réir fruilcheannaigh nó comhaontaithe creidmheasa eile — TÁ/NÍLLuach Reatha Measta
EIL1
EIL2
EIL3
EIL4
EIL5
EIL6
EIL7
EIL8
EIL9
EIL10
EIL11
EIL12
EIL13
EIL14
EIL15
EIL16
EIL17
EIL18
EIL19
EIL20
EIL21
EIL22
EIL23
EIL24
EIL25
Arna shíniú:..........................


B MAOIN DHOCHORRAITHE (Talamh, tithe, foirgnimh etc.)

Liostáil na foirgnimh/an talamh uile a bhfuil leas agat *iontu *ann mar úinéir nó mar thionónta.
Uimh.Cineál Maoine agus Uimhir FóilióSeoladhCineál Leasa e.g. Tionónta nó Úinéir nó ComhúinéirLuach Reatha MeastaMéid an Mhorgáiste atá dliteLuach reatha measta do leasa
TF1
TF2
TF3
TF4
TF5
TF6
TF7
TF8
TF9
TF10
TF11
TF12
Arna shíniú:..........................

CUID 2 — LIOSTA CREIDIÚNAITHE

Creidiúnaithe neamhurraithe (Ní fholaíonn siad seo morgáiste (lena n-áirítear morgáiste breithiúnais), táille nó lian a chruthaítear i leith dliteanais e.g. billí pearsanta, iasachtaí ná rótharraingtí, sonraisc creidiúnaithe agus dliteanais i leith ráthaíochtaí pearsanta etc.)
Uimh.Ainm agus seoladh an ChreidiúnaíSeoladh rphoistTuairisc ar an bhFiachasUimh. an Chuntais (más ann)Méid atá Dlite €Tá Glactha Leis nó Faoi Dhíospóid
CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7
CN8
CN9
CN10
CN11
CN12
CN13
CN14
CN15
CN16
CN17
CN18
CN19
CN20
CN21
CN22
CN23
CN24
Méid iomlán na gcreidiúnaithe neamhurraithe
Arna shíniú:..........................

CU Creidiúnaithe Urraithe (Sonraigh fiachais atá dlite agat agus atá arna n-urrú i gcoinne

sócmhainní)

Creidiúnaithe Urraithe (is creidiúnaí é creidiúnaí urraithe atá in ann do chuid sócmhainní a athshealbhúagus a dhíol má bhíonn tú chun deiridh le do chuid íocaíochtaí. Mar shampla morgáiste nó muirear ar do theach, comhaontú fruilcheannaigh nó léasa ar d’fheithicil nóbille díolacháin ar do shócmhainní gnó neamhchuideachta)
Uimh.Ainm agus seoladh an Fhorais AirgeadaisSonraigh céacu an morgáiste / comhaontúfruilcheannaigh / comhaontú léasa atá ann agus tabhair an uimhir chuntaisMéid atá Dlite €Mionsonraí maoine iomchuí lena n-áirítear an uimhir fóilió
CU1
CU2
CU3
CU4
CU5
CU6
CU7
CU8
CU9
CU10
CU11
CU12
CU13
CU14
CU15
CU16
CU17
CU18
CU19
CU20
CU21
CU22
CU23
CU24
CU25
CU26
Méid iomlán na gcreidiúnaithe urraithe
Arna shíniú:..........................


CUID 3 — GINEARÁLTA

i) Ioncam
Meánghlanphá míosúil tar éis cánachais (lena n-áirítear ragobair, coimisiún, bónas etc.)
Ioncam eile e.g. pinsin, bannaí ioncaim, sochair etc. (sonraigh le do thoil)
Ioncam Iomlán ION01
Iomlán na gCostas Socraithe
(Caiteachais Réasúnacha Maireachtála bunaithe ar chomhdhéanamh an teaghlaigh)
Iomlán na gCostas Eile
(Morgáiste/Cíos,
Cúram leanaí,
Imthosca Speisialta)ii) Maoin fheifeach
Uimh.Tuairisc ar an MaoinTiomnóir / Ainm agus Seoladh an tSocraitheoraLe hUacht / Comharbas Díthiomnach nó Iontaobhas
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
iii) Cuntais, Páipéir, Gníomhais, Taifid Leictreonacha agus doiciméid eile a bhaineann le m’eastát
Uimh.TuairiscAn duine a bhfuil siad ar seilbh *aige * aici agus an áit a bhfuil siad le fáil
1
2
3
4
5
6
Arna shíniú: ...........


CUID 4 — DEARBHÚ

Mionnaímse, .......... sin agus deirim mar a leanas:

Tá ráiteas mo chuid gnóthaí roimhe seo léite go cúramach agam agus tá m’ainm sínithe agam ar gach leathanach de.

* Is mó mo chuid fiachas ná mo chuid sócmhainní de shuim €

* Is mó mo chuid sócmhainní ná mo chuid fiachas de shuim €

Deirim go bhfuil cuntas iomlán fírinneach ann ar gach fiachas atá dlite agam; go bhfuil siad dlite go cóir agam, ach amháin mar a shonraítear a mhalairt ann; agus nach bhfuilim i bhfiacha, chomh fada agus is eol dom, ag aon duine nó daoine seachas ag na creidiúnaithe a ainmnítear ann.

Deirim go bhfuil cuntas iomlán fírinneach sa ráiteas sin ar gach fiachas atá dlite dom agus nach eol dom agus nach gcreidim aon fhiachais a bheith dlite dom seachas na fiachais a thuairiscítear ann.

Deirim go bhfuil cuntas agus tuairisc iomlán fhírinneach sa ráiteas sin ar gach maoin eile d’aon chineál nó de thuairisc ar bith atá i mo sheilbh nó a bhfuil mé ina teideal.

Arna mhionnú ag

I gContae ......

An ..... lá seo de ..... Dhá Mhíle is a........

romham, Coimisinéir Mionnaí [nó de réir mar a bheidh] agus tá aithne agam ar an Teisteoir

Arna shíniú .........

...........

Coimisinéir Mionnaí

[nó de réir mar a bheidh]

Arna shíniú ..........

Aturnae don fhéichiúnaí

Nóta

Is é dualgas an fhéimhigh a ráiteas gnóthaí a ullmhú san fhoirm seo agus a bheith cruinn agus na ráitis á dtabhairt a bhfuil na colúin ar leithligh beartaithe dóibh. Ní mó aird faoi leith a thabhairt maidir le dátaí agus suimeanna.

*Cuir isteach de réir mar is cuí. Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh féichiúnaí achainí ar bhreithniú a thíolacadh mura mó de bhreis agus €20,000 fiachais an fhéichiúnaí ná sócmhainní an fhéichiúnaí. (alt 11(5), An tAcht Féimheachta, 1988)to bharr
________________

I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 24.

IMSHOCRAÍOCHT TAR ÉIS FÉIMHEACHTA — FÓGRA MAIDIR LE CRUINNIÚ CREIDIÚNAITHE

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Uimh.

Maidir le ....... as ........ Féimheach.

Tionólfar cruinniú os comhair na Cúirte ag na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7, ....... an ....... lá de ....... 20...., ar ....... a chlog ....... nóin, chun breithniú a dhéanamh ar thairiscint an Fhéimhigh an tsuim........ cent sa euro a íoc ar mhodh imshocraíochta maidir lena *chuid *cuid fiachas. Má ghlacann trí chúigiú de na creidiúnaithe, ó thaobh lín agus luacha, a vótálann ag an gcruinniú, cibé go pearsanta nó trí ghníomhaire a bheidh údaraithe i scríbhinn chuige sin, leis an tairiscint nó le haon mhodhnú uirthi, measfar go mbeidh glactha léi, agus ar an tairiscint a bheith ceadaithe ag an gCúirt beidh sí ina ceangal ar chreidiúnaithe uile an Fhéimhigh. Ní bheidh creidiúnaí i dteideal vótáil más lú ná €500 an fiachas atá dlite *dó *di. Féadfar fiachais a chruthú ag an gcruinniú. Aon chreidiúnaithe nár sheol cruthúnas go fóill ar a gcuid fiachas chuig an Sannaí Oifigiúil ag an tSeirbhís Dócmhainneachta ......, Baile Átha Cliath ......, ba chóir dóibh é sin a dhéanamh láithreach.

Tá creidiúnaithe i dteideal cóip de ráiteas gnóthaí an Fhéimhigh a fháil saor in aisce *uaidh *uaithi. Féadfar cóipeanna den ráiteas gnóthaí a fháil ó [sonraigh ainm agus seoladh aturnae an Fhéimhigh, nó an Fhéimhigh mura bhfuil aon aturnae ar fostú].

Arna dhátú an ........ lá seo de 20........

(Arna shíniú) Scrúdaitheoir.

Aturnae don Fhéimheach (seoladh)

*scrios i gcás nach n-oireann

to bharr
________________

I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 35

TOILIÚ CREIDIÚNAÍ LE hURSCAOILEADH Ó FHÉIMHEACHT ALT 85B, AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988.

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Uimh.

Maidir le ......... Féimheach.

De bhrí go nglactar liom, ........., as ........, mar chreidiúnaí i bhféimheacht an duine a ainmnítear thuas don tsuim €...... maidir le [sonraigh cineál an fhiachais].

Toilím leis seo go ndéanfar ....... sin a urscaoileadh ó fhéimheacht. Tuigim gurb ionann an toiliú seo a thabhairt agus an ceart chun an méid a luadh roimhe seo a ghnóthú a tharscaoileadh.

Arna dhátú

[Arna shíniú]

(Arna shíniú)

Finné


to bharr
________________

I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 46.

BARÁNTAS URGHABHÁLA—ALT 27 AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Uimh. Maidir le ........ as ....... Féimheach

De bhrí go ndearnadh, an ...... lá de ...... 20 ....., Ordú um breithniú féimheachta i gcoinne an fhéimhigh sin.

Uime seo ordaítear, údaraítear agus cumhachtaítear leis seo daoibhse, dá ndírítear an barántas seo, agus do gach n-aon agaibh, dul isteach láithreach in aon teach, foirgneamh, seomra nó áit eile leis an bhFéimheach sin a bhfuil trácht ar aon earraí dá *chuid *cuid a bheith ann; agus an mhaoin go léir ann ar leis an bhféimheach sin í a urghabháil seachas cibé baill éadaí, troscán tí, leapachas, uirlisí nó trealamh de chuid cheird an Fhéimhigh nó riachtanais eile dá samhail de chuid an Fhéimhigh, nó de chuid chéile nó pháirtnéir sibhialta an Fhéimhigh de réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 agus de chuid leanaí an Fhéimhigh agus de chuid na ngaolta cleithiúnacha a chónaíonn leis an bhFéimheach de réir mar a roghnóidh an Féimheach, nach mó a luach ná €6,000, agus cuirfidh sibh faoi deara fardal a dhéanamh i dtaobh na maoine sin go léir, agus cuirfidh sibh an fardal sin ar aghaidh chuig an gCúirt a luaithe a bheidh caoi chuige, agus gach a ndéanfaidh sibh urghabháil air amhlaidh coinneoidh sibh agus coimeádfaidh sibh in bhur seilbh go sábháilte é go dtí go dtabharfaidh an Chúirt Ordú daoibh maidir lena dhiúscairt; agus más rud é go gcuirfear in bhur gcoinne nó nach mbeidh fáil agaibh ar eochair nó eochracha aon dorais nó glais a bhaineann le haon áit nó áiteanna mar atá ráite, leis an bhFéimheach sin a bhfuil trácht ar aon mhaoin dá *chuid *cuid a bheith ann, déanfaidh sibh, nó cuirfidh sibh faoi deara go ndéanfar, an céanna a réabadh ar oscailt chun gur fearr a fhorghníomhófar an barántas seo.

Arna thabhairt faoi shéala na Cúirte an ........ lá seo de 20........

[Séala]

Scrúdaitheoir.

Do ..............

Cigire Féimheachta nó a Chúntóir.

*scrios i gcás nach n-oireann.

to bharr
________________


I.R. Uimh. 461 de 2013

Uimh. 48.

DEIMHNIÚ URSCAOILTE Ó FHÉIMHEACHT

AN ARD-CHÚIRT

FÉIMHEACHT


Uimh.

Maidir le ........., Féimheach.

[nó de réir mar a bheidh]

[De bhrí go ndearnadh A.B. as ...... a bhreithniú ina *fhéimheach *féimheach le hOrdú ón gCúirt arna dhéanamh an ...... lá de ....., 20......] nó [De bhrí gur ordaíodh le hOrdú ón gCúirt arna dhéanamh an ........ lá de ........, 20........, go ndéanfar eastát C.D., éagtha, roimhe seo as ........, a riaradh faoi Chuid VI den Acht Féimheachta, 1988].

Deimhnítear leis seo go ndearnadh A.B. sin *[an t-eastát sin], de bhun *[alt 85] *[ alt 85B] den Acht Féimheachta, 1988, a uscaoileadh ó fhéimheacht.

Arna dhátú an ...... lá seo de ...... 20....

Arna shíniú .........

Sannaí Oifigiúil i bhFéimheachtto bharr
___________________


I.R. Uimh. 316 de 2013

Uimh. 51


O. 76A, r. 7(1)

AN ARD-CHÚIRT

AN tACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

MAIDIR LE CUID 3, *[CAIBIDIL 3] *[CAIBIDIL 4] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012


AGUS MAIDIR LE [................... ] AS [................. ]

FÉICHIÚNAÍ DEIMHNIÚ FAOI ALT *[61] *[95] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

*DEIMHNÍONN SEIRBHÍS DÓCMHAINNEACHTA NA hÉIREANN LEIS SEO, tar éis an t-iarratas ar dheimhniú cosantach ón bhFéichiúnaí arna ainmniú thuas a bhreithniú, a bhfuil cóip de á thabhairt leis seo, go bhfuil an t-iarratas in ord.

Arna dhátu an .... lá seo de ....., 20...

*Arna shíniú:

*Stiúrthóir Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

*comhalta d’fhoireann Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann arna údarú go cuí ag Stiúrthóir Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Do: An Cláraitheoir

An Phríomh-Oifig

Na Ceithre Chúirt

Baile Átha Cliath 7

[Nóta: ní gá an deimhniú seo, más trí mheán leictreonach a thugtar don Chúirt é, a fhíordheimhniú le síniú an duine a bheidh á eisiúint thar ceann Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann.]

Is mó ná €2,500,000 dliteanais iomlána an fhéichiúnaí, arna gcinneadh ar bhonn an Ráitis Airgeadais Fhorordaithe arna chomhlánú ag an bhféichiúnaí lena mbaineann i leith an iarratais lena mbaineann.

*Scrios i gcás nach infheidhme


go bharr

------------------


I.R. Uimh. 316 de 2013

Uimh. 52


O.76A, r. 7(3)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, CAIBIDIL 3 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012


AGUS MAIDIR LE [ .......... ] AS [ ............. ] FÉICHIÚNAÍ

Os comhair an Bhreithimh Uasail ...................


DEIMHNIÚ COSANTACH (COMHSHOCRAÍOCHT SOCRAÍOCHTA FIACHAIS)

Déanann an Chúirt,

1. Ós deimhin léi gur mó ná €2,500,000 dliteanais iomlána an fhéichiúnaí, arna gcinneadh ar bhonn an Ráitis Airgeadais Fhorordaithe arna chomhlánú ag an bhféichiúnaí lena mbaineann i leith an iarratais lena mbaineann.

2. Tar éis breithniú a dhéanamh:

(i) ar an iarratas dar dáta an ...... 20 ....... ar dheimhniú cosantach a eisiúint maidir leis an bhféichiúnaí sin arna thabhairt don Chúirt an ........ 20 ....... ag Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

(ii) ar dheimhniú Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, tar éis di a feidhmeanna faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, a chomhlíonadh i ndáil leis an iarratas sin, go bhfuil an t-iarratas chuig Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann faoi alt 59 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, thar ceann an fhéichiúnaí sin in ord

(iii) ar chóipeanna den doiciméadacht tacaíochta leis an iarratas (seachas na doiciméid dá dtagraítear in alt 59(2)(f) agus (g) den Acht)

*(iv) ar *fhaisnéis *fhianaise bhreise arna cur ar fáil di

3. Ós deimhin léi go bhfuil na critéir a shonraítear in alt 57 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, comhlíonta sa mhéid nach bhfuil na critéir sin dífheidhmithe le hordú arna dhéanamh faoi alt 57(2) den Acht sin

4. Ós deimhin léi go bhfuil na ceanglais iomhuí eile a bhaineann le hiarratas ar dheimhniú cosantach a eisiúint comhlíonta

leis seo, de réir alt 61(2) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, deimhniú cosantach a eisiúint maidir leis an bhféichiúnaí sin agus maidir leis na fiacha arna leagan amach anseo thíos:


Fiacha sonraithe
Tagairt/Uimhir (más ann) de réir Ráiteas Airgeadais Forordaithe.Luach an fhéich ar dháta an iarratais (€)Creidiúnaí dá ndlitear an fiach
.. €................. as .....................
.. .. ..

Arna thabhairt ag an gCúirt an ....... 20 ....

Cláraitheoir [Ainm]

*Scrios i gcás nach infheidhme


go bharr

------------------


I.R. Uimh. 507 de 2015

Uimh. 53


O. 76A, r. 11(1)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, *[CAIBIDIL 3] *[CAIBIDIL 4] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [ ............. ] AS [ ............... ], FÉICHIÚNAÍ


FÓGRA AGÓIDE

BÍODH SEO INA FHÓGRA go dtugann ........ as ......., is creidiúnaí de chuid an fhéichiúnaí a ainmnítear thuas, sa mhéid € ......,

tar éis fógra a fháil an .... lá de ...... 20.... a cuireadh an .... lá de ...... 20.... de bhun

*alt 75(2)1 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 maidir le *hathrú beartaithe ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais *Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe

*alt 112(2)2 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 maidir le *hathrú beartaithe ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta *Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe

*alt 115A(3)3 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 maidir le hiarratas ar ordú faoi alt 115A(9) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 i leith Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe

maidir leis an bhféichiúnaí sin,

leis seo, fógra agóide faoi *[alt 75(3)] *[alt 112(3)] *[alt 115A(3)] den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 i gcoinne theacht in éifeacht an athraithe bheartaithe sin *ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais *ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta / i gcoinne theacht in éifeacht *na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais beartaithe sin *na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe sin.

[Sonraigh go gonta na forais ar a ndéantar agóid, mar atá leagtha amach

*in alt 87 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 i gcás Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais

*in alt 120 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 i gcás Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta,

nó na cúiseanna atá leis an agóid i gcás go ndéanfar an agóid faoi alt 115A(3) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012.] Arna dhátú an .... lá de ......... 20..

Creidiúnaí/Aturnae don chreidiúnaí Do: An Cláraitheoir An Phríomh-Oifig Na Ceithre Chúirt Baile Átha Cliath 7

Agus do: Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann i ..............

Agus do: ......... as ........... cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh nó arna ceapadh ag an bhféichiúnaí.


*Scrios i gcás nach n-oireann

_________________________

1 Arna leasú le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
2 Arna leasú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
3 A cuireadh isteach le halt 21 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.


go bharr

------------------

I.R. Uimh. 507 de 2015

Uimh. 54


O. 76A, rr. 11(2), 20(2)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, *[CAIBIDIL 3] *[CAIBIDIL 4] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [ ........ ] AS [ ...... ], FÉICHIÚNAÍ


FÓGRA CHUIG AN gCÚIRT Ó SHEIRBHÍS DÓCMHAINNEACHTA NA hÉIREANN FAOI ALT *[76] *[113] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

Tugann Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann fógra leis seo don Chúirt go bhfuil fógra faighte aici ó ...... as ......,

an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh nó arna ceapadh ag an bhféichiúnaí a ainmnítear thuas,

maidir le

*[Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais] *[ Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta]

*[go ndearnadh] *[go meastar go ndearnadh] í a cheadú ag cruinniú de chreidiúnaithe an fhéichiúnaí

*[go ndearna] *[go meastar go ndearna] an t-aon chreidiúnaí amháin de chuid an fhéichiúnaí a bhí i dteideal vótáil ar an togra í a cheadú

agus gur thaifead sí an ceadú sin i gClár *[na gComhshocraíochtaí Socraíochta Fiachais] *[na gComhshocraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta].

Tá na nithe seo a leanas i dteannta an fhógra seo:

cóip dhílis den deimhniú arna chur ar fáil faoi *alt 75(1)(a)4 *alt 75(1A)(a)5 *alt 112(1)(a)6 *alt 112(1A)(a)7 den Acht

cóip dhílis *[den Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais] *[den Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta] cheadaithe agus

cóip dhílis den ráiteas arna chur ar fáil faoi *alt 75(1)(c) *alt 75(1A)(c) *alt 112(1)(c) *alt 112(1A)(c) den Acht.

Arna dhátú an ..... lá seo de ........ 20...

*Arna shíniú:

*Stiúrthóir Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

*comhalta d’fhoireann Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann arna údarú nó arna húdarú go cuí ag Stiúrthóir Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Do: An Cláraitheoir An Phríomh-Oifig Na Ceithre Chúirt Baile Átha Cliath 7

[Nóta: ní gá an fógra seo, más trí mheán leictreonach a thugtar é don Chúirt, a fhíordheimhniú le síniú an duine a bheidh á eisiúint thar ceann Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann.]

*Scrios i gcás nach n-oireann

_________________

4 A ionadaíodh le halt 71 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.
5 A cuireadh isteach le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
6 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
7 A cuireadh isteach le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.


to bharr

------------------

I.R. Uimh. 507 de 2015

Uimh. 55


O. 76A, rr. 11(5), 20(5)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, *[CAIBIDIL 3] *[CAIBIDIL 4] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [..................................] AS [....................................], FÉICHIÚNAÍ


DEIMHNIÚ FAOI *[ALT 75(1)(a)8] *[ALT 75(1A)(a)9] *[ALT 112(1)(a)10] *[ALT 112(1A)(a)11] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

*DEIMHNÍMSE, ........... as ........, cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar mé an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh/arna ceapadh ag an bhféichiúnaí a ainmnítear thuas chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta *dó/*di chun críocha Chaibidil 3 de Chuid 3 den Acht sin, LEIS SEO, de bhun alt 75(1)(a) den Acht sin gurb é seo a leanas toradh na vótála a rinneadh ag an gcruinniú creidiúnaithe maidir leis an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe don fhéichiúnaí a ainmnítear thuas, arna thionól i ....... an .... lá de ........ 20....:
An céatadán den iomlán
An líon vótaí, ó thaobh luacha, de chuid na gcreidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil100%
An líon vótaí, ó thaobh luacha, de chuid na gcreidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais beartaithe
An líon vótaí, ó thaobh luacha, de chuid na gcreidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Socraíochta Fiachais beartaithe
*Tá an togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais ceadaithe ag creidiúnaithe atá in ionannas don chion riachtanach fiach dá dtagraítear in alt 73(6)12 den Acht sin.

*Meastar an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe a bheith ceadaithe faoi alt 73(7)13 den Acht sin ós rud é nach ndearna creidiúnaí ar bith ag an gcruinniú vótáil ar an togra.

*Tá feidhm ag alt 74A14 den Acht sin maidir leis an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais bheartaithe agus *[rinne] *[meastar go ndearna] an t-aon chreidiúnaí amháin a bhí i dteideal vótáil ar an togra é a cheadú de réir alt 74A(7) den Acht sin.

*DEIMHNÍMSE, ......... as ........, cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar mé an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh/arna ceapadh ag an bhféichiúnaí a ainmnítear thuas chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta *dó/*di chun críocha Chaibidil 4 de Chuid 3 den Acht sin, LEIS SEO, de bhun alt 112(1)(a)]15[ den Acht sin gurb é seo a leanas toradh na vótála a rinneadh ag an gcruinniú creidiúnaithe maidir leis an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe don fhéichiúnaí a ainmnítear thuas, arna thionól i ...... an .... lá de ..... 20...:

An fiach iomlán (féach mír (a) d’alt 110(1) den Acht sin)An méidAn céatadán den iomlán
Méid iomlán an fhéich atá dlite do na creidiúnaithe abhí i láthair agus a vótáil100%
Méid iomlán an fhéich ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe.....%
Méid iomlán an fhéich ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe.....%
An fiach urraithe (féach mír (b) d’alt 110(1) den Acht sin)An luachAn céatadán den iomlán
Luach iomlán an fhéich urraithe atá dlite do chreidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil100%
Luach iomlán an fhéich urraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe.....%
Luach iomlán an fhéich urraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe
An fiach urraithe (féach mír (c) d’alt 110(1) den Acht sin)An méidAn céatadán den iomlán
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe atá dlite do chreidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil100%
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe.....%
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe.....%

*Tá an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ceadaithe ag creidiúnaithe atá in ionannas don chion riachtanach fiach dá dtagraítear in alt 110(1)16 den Acht sin.

*Meastar an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe a bheith ceadaithe faoi alt 108(8)(a)17 den Acht sin ós rud é nach ndearna creidiúnaí ar bith ag an gcruinniú vótáil ar an togra.

*Tá feidhm ag alt 111A18 den Acht sin maidir leis an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe agus *[rinne] *[meastar go ndearna] an t-aon chreidiúnaí amháin a bhí i dteideal vótáil ar an togra é a cheadú de réir alt 111A(7) den Acht sin.

Arna dhátú an .... lá seo de ........ 20....

Arna shíniú:

Do: An Cláraitheoir

An Phríomh-Oifig

Na Ceithre Chúirt

Baile Átha Cliath 7


*Scrios i gcás nach n-oireann

_________________________________

8 A ionadaíodh le halt 71 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.
9 A cuireadh isteach le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
10 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
11 A cuireadh isteach le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
12 Arna ionadú le halt 6 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
13 Arna leasú le halt 6 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
14 Arna chur isteach le halt 7 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
15 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
16 Arna leasú le halt 16 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
17 Arna ionadú le halt 15 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
18 A cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

go bharr

------------------

I.R. Uimh. 507 de 2015

Uimh. 56


O. 76A, rr. 11(5), 20(5)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, *[CAIBIDIL 3] *[CAIBIDIL 4] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [...............] AS [..................], FÉICHIÚNAÍ


RÁITEAS FAOI *[ALT 75(1)(c)19 ] *[ALT 75(1A)(c)20] *[ALT 112(1)(c)21] *[ALT 112 (1A)(c)22] DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

1. DEIMHNÍMSE, .......... as .........., cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar mé an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh/arna ceapadh ag an bhféichiúnaí a ainmnítear thuas chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta *dó/*di chun críocha *Chaibidil 3/*Chaibidil 4 de Chuid 3 den Acht sin, LEIS SEO,

*chun críocha alt 78(2)23 agus 78(5)24 den Acht sin go bhfuilimse den tuairim—

(i) go gcomhlíonann an féichiúnaí sin na critéir incháilitheachta i gcomhair an togra le haghaidh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a shonraítear in alt 57 den Acht sin,

(ii) go gcomhlíonann an Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais cheadaithe na ceanglais shainordaitheacha dá dtagraítear in alt 65(2)25 den Acht sin, agus

(iii) nach bhfuil aon téarmaí sa Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais cheadaithe lena scaoilfí an féichiúnaí sin ó fhiach eisiata, ó fhiach ineisiata (seachas fiach ceadaithe) ná ó fhiach urraithe ná lena ndéanfaí difear d’fhiach den sórt sin ar shlí eile.

*chun críocha alt 115(2)26 agus 115(5)27 den Acht sin go bhfuilimse den tuairim—

(i) go gcomhlíonann an féichiúnaí sin na critéir incháilitheachta i gcomhair an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a shonraítear in alt 9128 den Acht sin,

(ii) go gcomhlíonann an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta cheadaithe na ceanglais shainordaitheacha dá dtagraítear in alt 99(2)29 den Acht sin, agus

(iii) nach bhfuil aon téarmaí sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta cheadaithe lena scaoilfí an féichiúnaí sin ó fhiach eisiata ná ó fhiach ineisiata (seachas fiach ceadaithe) ná lena ndéanfaí difear d’fhiach den sórt sin ar shlí eile.

Arna dhátú an ..... lá seo de ........ 20....

Arna shíniú:

Do: An Cláraitheoir

An Phríomh-Oifig

Na Ceithre Chúirt

Baile Átha Cliath 7


*Scrios i gcás nach n-oireann

_____________________________

19 A ionadaíodh le halt 71 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.
20 A cuireadh isteach le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
21 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
22 A cuireadh isteach le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
23 Arna leasú le halt 73 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 10 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
24 Arna leasú le halt 73 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 10 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
25 Arna leasú le halt 67 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 100 den Acht Airgeadais, 2013.
26 Arna leasú le halt 87 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 20 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
27 Arna leasú le halt 87 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 20 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
28 Arna leasú le halt 79 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 12 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
29 Arna leasú le halt 100 den Acht Airgeadais, 2013.

to bharr

------------------

I.R. Uimh. 316 de 2013

Uimh. 57


O. 76A, r. 16(3)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, CAIBIDIL 4 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [ .................. ] AS [ .................... ], FÉICHIÚNAÍ


Os comhair an Bhreithimh Uasail...............

DEIMHNIÚ COSANTACH (COMHSHOCRAÍOCHT DÓCMHAINNEACHTA PEARSANTA)

Déanann an Chúirt,

1. Ós deimhin léi gur mó ná €2,500,000 dliteanais iomlána an fhéichiúnaí, arna gcinneadh ar bhonn an Ráitis Airgeadais Fhorordaithe arna chomhlánú ag an bhféichiúnaí lena mbaineann i leith an iarratais lena mbaineann.

2. Tar éis breithniú a dhéanamh:

(i) ar an iarratas dar dáta an ........ 20 ....... ar dheimhniú cosantach a eisiúint maidir leis an bhféichiúnaí sin, arna thabhairt don Chúirt an ........... 20 ..... ag Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

(ii) ar dheimhniú Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann, tar éis di a feidhmeanna faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, a chomhlíonadh i ndáil leis an iarratas sin, go bhfuil an t-iarratas chuig Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann faoi alt 93 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, thar ceann an fhéichiúnaí sin in ord

(iii) ar chóipeanna den doiciméadacht tacaíochta leis an iarratas (seachas na doiciméid dá dtagraítear in alt 93(2)(f) agus (g) den Acht)

*(iv) ar *fhaisnéis *fhianaise bhreise arna cur ar fáil di

3. Ós deimhin léi go bhfuil na critéir a shonraítear in alt 91 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, comhlíonta a mhéid nach bhfuil na critéir sin dífheidhmithe le hordú arna dhéanamh faoi alt 91(3) den Acht sin

4. Ós deimhin léi go bhfuil na ceanglais iomchuí eile a bhaineann le hiarratas ar dheimhniú cosantach comhlíonta

leis seo, de reir alt 95(2) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, deimhniú cosantach a eisiúint maidir leis an bhféichiúnaí sin agus maidir leis na fiacha arna leagan amach anseo thíos:
Fiacha sonraithe
Tagairt/Uimhir (más ann) de réir Ráiteas Airgeadais Forordaithe.Luach an fhéich ar dháta an iarratais (€)Creidiúnaí dá ndlitear an fiach
€................. as ............
.........

Arna thabhairt ag an gCúirt an ....... 20 .......

Cláraitheoir [Ainm]

*Scrios i gcás nach infheidhme


to bharr

------------------


I.R. Uimh. 507 de 2015

Uimh. 58


O. 76A, r. 21A(1)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, CAIBIDIL 4 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [................................................] AS [.....................................], FÉICHIÚNAÍ


FÓGRA FORIARRATAIS AR ORDÚ FAOI ALT 115A(9)30 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh .......... as ..............., cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar an ..... lá de ......... 20.... ar....... roimh nóin nó a luaithe a bheidh caoi ann chuige sin dá éis sin, iarratas chun na Cúirte Onóraí seo ina suí di sna Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7 ar ordú faoi alt 115A(9) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 thar ceann an fhéichiúnaí a ainmnítear thuas, AGUS BÍODH SEO INA FHÓGRA THAIRIS SIN faoin méid seo a leanas:

1. rinneadh togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta (a bhfuil cóip di curtha mar fhoscríbhinn leis an bhfógra foriarratais seo) i leith an fhéichiúnaí sin agus níor ceadaíodh í de réir Chaibidil 4 de Chuid 3 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

2. áirítear ar na fiacha a bheadh cumhdaithe leis an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe fiach iomchuí, de réir bhrí alt 115A(18) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

3. *rinneadh an cruinniú creidiúnaithe dá dtagraítear in alt 115A(16)(a) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 a thionól an .... lá de ........ 20.... *ba é an dáta a fuair mé an fógra ón gcreidiúnaí lena mbaineann faoi alt 111A(6)31 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 an .... lá de ........ 20....;

4. measaim go bhfuil forais réasúnacha ann chun an t-iarratas seo a dhéanamh. Is iad forais an iarratais:¬

[leag amach forais an iarratais; i gcás go bhfuil sé ar intinn, chun críocha an iarratais, togra a dhéanamh chun go ndéanfaidh an Chúirt aon chreidiúnaí (aon chreidiúnaithe) a áireamh mar aicme, leag amach go soiléir forais an togra sin];

5. tá treoir i scríbhinn tugtha ag an bhféichiúnaí dom chun an t-iarratas seo a dhéanamh, agus tá cóip den treoir sin curtha mar fhoscríbhinn leis an bhfógra foriarratais seo;

6. cuirtear isteach leis an iarratas seo mo thuarascáil (a bhfuil cóip di curtha mar fhoscríbhinn leis an bhfógra foriarratais seo) dá dtagraítear in alt 107(1)(d) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

†7. cuirtear isteach leis an iarratas seo deimhniú (a bhfuil cóip de curtha mar fhoscríbhinn leis an bhfógra foriarratais seo) ina bhfuil toradh na vótála a rinneadh ag an gcruinniú creidiúnaithe agus ina sonrófar—

   (I) an cion de na catagóirí vótaí faoi seach a chaith na daoine a vótáil ag an gcruinniú creidiúnaithe, agus

   (II) na creidiúnaithe a vótáil i bhfabhar agus i gcoinne an togra, agus cineál agus luach an fhéich atá dlite do gach creidiúnaí den sórt sin;

†7. tá feidhm ag alt 111A32 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 maidir leis an togra agus tá fógra tugtha ag an gcreidiúnaí lena mbaineann dom faoi alt 111A(6) den Acht nach gceadaíonn an creidiúnaí an togra;

8. táimse den tuairim:

(a) go gcomhlíonann an féichiúnaí sin na critéir incháilitheachta i gcomhair an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a shonraítear in alt 9133 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012.

(b) go gcomhlíonann an Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe na ceanglais shainordaitheacha dá dtagraítear in alt 99(2)34 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012;

(c) nach bhfuil aon téarmaí sa Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe lena scaoilfí an féichiúnaí sin ó fhiach eisiata ná ó fhiach ineisiata (seachas fiach ceadaithe) ná lena ndéanfaí difear d’fhiach den sórt sin ar shlí eile.


FÓGRA BREISE DO CHREIDIÚNAITHE

BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhféadfaidh tú, laistigh de 14 lá tar éis an dáta a cuireadh an fógra seo chugat, fógra a thaisceadh leis an Ard-Chúirt (i bhFoirm Uimh. 53 i bhFoscríbhinn O a ghabhann le Rialacha na nUaschúirteanna) ina leagfar amach cibé acu an ábhar agóide nó nach ábhar agóide agat an t-iarratas agus na cúiseanna atá agat leis an méid sin.

Tá na doiciméid seo a leanas curtha mar fhoscríbhinn leis an bhfógra foriarratais seo lena n-eisiúint:

   — Cóip de thogra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta

   — *Deimhniú bunaidh i bhFoirm Uimh. 59 ina bhfuil toradh na vótála a rinneadh ag an gcruinniú creidiúnaithe

   — Cóip de thuarascáil ón gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta dá dtagraítear in alt 107(1)(d) den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, agus

   — Cóip de threoir scríofa an fhéichiúnaí atá deimhnithe ina cóip dhílis.

Arna dhátú an ...... lá seo de ....... 20.....

Arna shíniú:

Cleachtóir Dócmhainneachta Pearsanta, as ........, thar ceann an fhéichiúnaí a ainmnítear thuas

Do: An Cláraitheoir

An Phríomh-Oifig

Na Ceithre Chúirt

Baile Átha Cliath 7

Agus Do: Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Agus Do: an Féichiúnaí

Agus Do: [gach creidiúnaí lena mbaineann]


* Scrios i gcás nach n-oireann

† Ní cóir ach aon leagan malairte amháin de mhír 7 a úsáid agus is cóir an ceann eile a scriosadh

_______________________

30 A cuireadh isteach le halt 21 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
31 A cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
32 A cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
33 Arna leasú le halt 79 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus le halt 12 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
34 Arna leasú le halt 100 den Acht Airgeadais, 2013.


------------------


I.R. Uimh. 507 de 2015

FOIRM 59


O. 76A, r. 21A(2)

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 51]

MAIDIR LE CUID 3, CAIBIDIL 4 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

AGUS MAIDIR LE [.................................] AS [....................................], FÉICHIÚNAÍ


DEIMHNIÚ FAOI ALT 115A(2)(d)35 DEN ACHT UM DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA, 2012

DEIMHNÍMSE, ....... as ........., cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, ar mé an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta arna cheapadh/arna ceapadh ag an bhféichiúnaí a ainmnítear thuas chun gníomhú mar chleachtóir dócmhainneachta pearsanta *dó/*di chun críocha Chaibidil 4 de Chuid 3 den Acht sin, LEIS SEO, de bhun alt 115A(2)(d) den Acht sin:

gurb é seo a leanas toradh na vótála a rinneadh ag an gcruinniú creidiúnaithe maidir leis an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe don fhéichiúnaí a ainmnítear thuas, a tionóladh i ........ an .... lá de ........ 20....:

Níl an togra le haghaidh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta ceadaithe ag creidiúnaithe atá in ionannas don chion riachtanach fiach dá dtagraítear in alt 110(1) den Acht sin.

*[TÁBLA 1 (alt 115A(2)(d)(i)(I))

Is mar seo a leanas a bhí an cion de na catagóirí vótaí faoi alt 110(1) a chaith na daoine a vótáil ag an gcruinniú creidiúnaithe:
An fiach iomlán (féach mír (a)36 d’alt 110(1) den Acht sin)An méidAn céatadán den iomlán
Méid iomlán an fhéich atá dlite do na creidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil...100%
Méid iomlán an fhéich ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%
Méid iomlán an fhéich ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%
An fiach urraithe (féach mír (b) d’alt 110(1) den Acht sin)An luachAn céatadán den iomlán
Luach iomlán an fhéich urraithe atá dlite do chreidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil...100%
Luach iomlán an fhéich urraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%
Luach iomlán an fhéich urraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe urraithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%
An fiach neamhurraithe (féach mír (c) d’alt 110(1) den Acht sin)An méidAn céatadán den iomlán
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe atá dlite do chreidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil...100%
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%
Méid iomlán an fhéich neamhurraithe ar ina leith a vótáil na creidiúnaithe neamhurraithe a bhí i láthair agus a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaithe........%

TÁBLA 2 (alt 115A(2)(d)(i)(II))

Is iad seo a leanas na creidiúnaithe a vótáil i bhfabhar agus i gcoinne an togra,

agus cineál agus luach an fhéich atá dlite do gach creidiúnaí den sórt sin:
Céannacht gach creidiúnaí a vótáil i bhfabhar na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaitheCineál an fhéich atá dlite don chreidiúnaí sin agus an aicme bheartaithe chun críocha alt 115A(17) (féach na forais a leagtar amach san fhógra foriarratais)Luach an fhéich atá dlite don chreidiúnaí sinAn cion de na fiacha atá dlite do chreidiúnaithe a ghlac páirt sa chruinniú creidiúnaithe, agus a vótáil aige, a bhfuil an creidiúnaí in ionannas de
[cuir isteach ró breise le haghaidh gach creidiúnaí] ...... ...
Céannacht gach creidiúnaí a vótáil i gcoinne na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta beartaitheCineál an fhéich atá dlite don chreidiúnaí sinLuach an fhéich atá dlite don chreidiúnaí sinAn cion de na fiacha atá dlite do chreidiúnaithe a ghlac páirt sa chruinniú creidiúnaithe, agus a vótáil aige, a bhfuil an creidiúnaí in ionannas de
[cuir isteach ró breise le haghaidh gach creidiúnaí] ... ......

*[tá feidhm ag alt 111A37 den Acht sin maidir leis an togra agus tá fógra tugtha ag ........., an creidiúnaí lena mbaineann, dom faoi alt 111A(6) nach gceadaíonn *sé *sí an togra.]

Arna dhátú an ....... lá seo de ....... 20.....

Arna shíniú:

Do: An Cláraitheoir

An Phríomh-Oifig

Na Ceithre Chúirt

Baile Átha Cliath 7

Agus do: Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Agus do: [gach creidiúnaí]


*Scrios i gcás nach n-oireann

_____________________________

35 A cuireadh isteach le halt 21 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
36 Arna leasú le halt 16 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.
37 Arna chur isteach le halt 17 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.