Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : U

An Chúirt Achomhairc : I.R. Uimh. 485 de 2014 arna leasú le I.R. Uimh. 469 de 2018
Uimh.1

Ordú 86, riail 13

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

FÓGRA UM IARRATAS EX PARTE


Don Oifig

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc don achomharc seo ....

Ábhar i gcomhair innéacsú ....

[Teideal agus uimhir thaifid amhail de réir na n-imeachtaí Ard-Chúirte]


.... V ....


Dáta an chomhdaithe ....

BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhfuil ar intinn ag ......., an .... 20.... ar ...... nó an chéad uair a mbeidh caoi ann chuige sin dá éis sin, iarratas ex parte a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc ar an ordú / na horduithe seo a leanas:

Is iad forais an iarratais:

Is ar fhorais na mionnscríbhinne ó ....., arna comhdú leis an bhfógra seo, a dhéantar an t-iarratas.

Arna dhátú: ...... 20....

Arna shíniú:
(Aturnae thar ceann an Achomharcóra Bheartaithigh) (An tAchomharcóir Beartaitheach) (
nó de réir mar a bheidh)

Do: Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc


..........................

Uimh. 2O.86A, r. 6(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

SIBHIALTA

IARRATAS AR CHEAD ACHOMHAIRC


Don Oifig

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc don achomharc seo .....

Ábhar i gcomhair innéacsú

[Teideal agus uimhir thaifid amhail de réir na n-imeachtaí Ard-Chúirte]

Dáta an chomhdaithe .....

BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhfuil ar intinn ag ...................., an t-achomharcóir beartaitheach, an ...... 20.... ar ........... nó an chéad uair a mbeidh caoi ann chuige sin dá éis sin, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc de bhun (luaigh an ceanglas reachtúil maidir le cead achomhairc) ar chead achomhairc i gcoinne *bhreithiúnas *ordú na hArd-Chúirte a rinneadh an ..................... 20.... sna himeachtaí os comhair na hArd-Chúirte ar a bhfuil an uimhir thaifid thuas go/gur:

Is iad forais an iarratais ar chead achomhairc:

*Is iad na cúiseanna a líomhnaítear go bhfuil na coinníollacha le haghaidh ceada achomhairc atá leagtha amach in (luaigh an ceanglas reachtúil maidir le cead achomhairc) comhlíonta:

Tá dréacht den fhógra achomhairc beartaithe i gceangal leis seo.

Arna dhátú: ...... 20...

Arna shíniú:

(Aturnae thar ceann an Achomharcóra Bheartaithigh) (An tAchomharcóir Beartaitheach) (nó de réir mar a bheidh)

Do: Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc (Sibhialta)

Agus (don Aturnae thar ceann an Fhreagróra Bheartaithe) (don Fhreagróir Beartaithe)

* Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 3O.86A, r. 6(7)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

SIBHIALTA

RÁITEAS I dTAOBH FORAS AGÓIDE I gCOINNE IARRATAIS AR CHEAD ACHOMHAIRC


Don Oifig

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc don achomharc seo .......

Ábhar i gcomhair innéacsú ......

[Teideal agus uimhir thaifid amhail de réir na n-imeachtaí Ard-Chúirte]


.... V ....

Dáta an chomhdaithe

BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhfuil ar intinn ag an bhfreagróir beartaithe agóid a dhéanamh i gcoinne an iarratais thuas chun na Cúirte Achomhairc ón achomharcóir beartaitheach ar chead achomhairc ar na forais go/gur:

Arna dhátú: 20........

Arna shíniú:

(Aturnae thar ceann an Fhreagróra Bheartaithe) (An Freagróir Beartaithe) (nó de réir mar a bheidh)

Do: Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc (Sibhialta)

Agus (don Aturnae thar ceann an Achomharcóra Bheartaithigh) (don Achomharcóir Beartaitheach)


..........................

Uimh. 6O.86A, r. 12(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

SIBHIALTA

Fógra achomhairc (Gnáth-Achomharc)


Don Oifig

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc don achomharc seo .....

Ábhar i gcomhair innéacsú .....

[Teideal agus uimhir thaifid amhail de réir na n-imeachtaí Ard-Chúirte]


..... V .....
   Dáta an chomhdaithe .....

   Ainm an Achomharcóra / na nAchomharcóirí .....

   Aturnaetha an Achomharcóra .....

   Ainm an fhreagróra / na bhfreagróirí .....

   Aturnaetha an fhreagróra .....

   An ndearnadh aon achomharc (nó iarratas ar chead achomhairc) a thaisceadh roimhe seo sa Chúirt Achomhairc i leith na n-imeachtaí?

   Rinneadh .....

   Ní dhearnadh .....

   Má rinneadh, tabhair uimhir thaifid / uimhreacha taifid na Cúirte Achomhairc .....

   An ndearnadh aon achomharc (nó iarratas ar chead achomhairc) a thaisceadh roimhe seo sa Chúirt Uachtarach i leith na n-imeachtaí?

   Rinneadh .....

   Ní dhearnadh .....

   Má rinneadh, tabhair uimhir thaifid / uimhreacha taifid na Cúirte Uachtaraí .....

1. An dáta fillte don éisteacht ordachán
   BÍODH SEO INA FHÓGRA go bhfuil an t-achomharc seo liostaithe os comhair na Cúirte Achomhairc le haghaidh ordachán ar an dáta agus ag an am seo a leanas:

   Dáta .....

   Am .....

2. An bhreith a bhfuiltear ag iarraidh achomharc a dhéanamh ina coinne

Ainm(neacha) an Bhreithimh / na mBreithiúna .....

Dáta an ordaithe / an Bhreithiúnais .....

Lua neodrach an bhreithiúnais a bhfuil achomharc á dhéanamh ina choinne, más eol sin, m.sh. An Ard-Chúirt [2009] IEHC 608 .....

Na horduithe iomchuí a rinneadh san Ard-Chúirt .....

An bhfuiltear ag iarraidh achomharc a dhéanamh (a) i gcoinne iomlán na breithe nó (b) i gcoinne coda nó codanna den bhreith agus más (b) leag amach thíos an chuid shonrach nó na codanna sonracha den bhreith lena mbaineann.

..... ..... .....

3. Forais achomhairc

Leag amach thíos, le do thoil, na forais achomhairc, ag liostú (mar 1, 2, 3, etc), go comair, na nithe seo a leanas:

   (a) foras sonrach / forais shonracha an achomhairc agus an earráid / na hearráidí dlí a bhaineann le gach foras uimhrithe

   (b) na prionsabail dlí a bhaineann le gach foras uimhrithe agus daingniú i dtaobh conas tá feidhm ag an bprionsabal / na prionsabail dlí sin maidir leis na fíorais nó leis an tát / na táit iomchuí atá á bhaint / á mbaint astu

   (c) na forálacha sonracha den Bhunreacht, den Acht / de na hAchtanna den Oireachtas, den Ionstraim Reachtúil / de na hIonstraimí Reachtúla agus d’aon ionstraimí dlí eile a bhfuil tú ag seasamh orthu

   (d) an tsaincheist / na saincheisteanna dlí atá faoi bhráid na Cúirte óna bhfuil achomharc á dhéanamh sa mhéid go bhfuil siad iomchuí maidir leis an tsaincheist / na saincheisteanna a bhfuil achomharc á dhéanamh ina leith

   ..... ..... .....

4. An tOrdú / Na hOrduithe a lorgófar

Leag amach foirm bheacht an ordaithe / na n-orduithe a lorgófar ón gCúirt Achomhairc má éiríonn leis an achomharc:

..... ..... .....

   Cén t-ordú a bheidh á lorg agat má éiríonn leat?

   An t-ordú a bhfuil achomharc á dhéanamh ina leith .....

   cur ar ceal .....

   athrú/ionadú .....

   Má tá dearbhú míbhunreachtúlachta á lorg, déan an fhoráil shonrach / na forálacha sonracha den Acht den Oireachtas a éilítear a bheith aimhréireach leis an mBunreacht a shainaithint, le do thoil

   ..... ..... .....

   Má tá dearbhú um neamh-chomhoiriúnacht don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine á lorg déan an fhoráil reachtúil shonrach / na forálacha reachtúla sonracha nó an riail shonrach / na rialacha sonracha dlí a éilítear gan í / iad a bheith ag luí leis an gCoinbhinsiún ashainaithint, le do thoil

   ..... ..... .....

   An bhfuil tú ag iarraidh ar an gCúirt Achomhairc:

   imeacht ó cheann dá breitheanna féin (nó idirdhealú a dhéanamh ina leith)?

   Tá .....

   Níl .....

   Má Tá, tabhair mionsonraí thíos, le do thoil:

   ..... ..... .....

   tarchur a dhéanamh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh?

   Tá .....

   Níl .....

   Má Tá, tabhair mionsonraí thíos, le do thoil:

   .....

   An iarrfaidh tú éisteacht tosaíochta?

   Iarrfaidh mé .....

   Ní iarrfaidh mé .....

   Más rud é go nIarrfaidh tú, tabhair cúiseanna thíos, le do thoil:

   ..... ..... .....

5. Doiciméid a mbeifear ag seasamh orthu

Leag amach thíos, le do thoil, liosta de na doiciméid go léir a bhfuil ar intinn ag an achomharcóir seasamh orthu nuair a bheidh an t-achomharc á éisteacht:

..... ..... .....

6. Mionsonraí an Achomharcóra / na nAchomharcórí

I gcás ina bhfuil an fógra seo á chomhdú ag beirt achomharcóir nó níos mó, nó thar ceann beirt achomharcóir nó níos mó, soláthair mionsonraí iomchuí i leith gach duine de na hachomharcóirí, le do thoil

Ainm iomlán an Achomharcóra .....

Stádas bunaidh

   Gearánaí .....

   Cosantóir .....

   Iarratasóir .....

   Freagróir .....

   Achainíoch .....

   Fógra-pháirtí .....

Aturnae
   Ainm an ghnólachta .....

   Ainm an aturnae atá freagrach as an achomharc seo .....

   Ríomhphost .....

   Seoladh .....

   Uimh. theileafóin .....

   Uimh. Mhalartáin Doiciméad .....

   Postchód .....

   Tag. .....

Mura bhfuil dlíodóir ag feidhmiú ar son an Achomharcóra, comhlánaigh an méid seo a leanas, le do thoil
   Seoladh poist reatha .....

   Seoladh ríomhphoist .....

   Uimh. theileafóin .....

7. Mionsonraí an Fhreagróra / na bhFreagróirí

I gcás ina ndéanann an t-iarratas seo ar chead achomhairc difear de bheirt fhreagróir nó níos mó, soláthair mionsonraí iomchuí, más eol iad, i leith gach duine de na freagróirí sin, le do thoil

Ainm iomlán an Fhreagróra .....

Stádas bunaidh

   Gearánaí .....

   Cosantóir .....

   Iarratasóir .....

   Freagróir .....

   Achainíoch .....

   Fógra-pháirtí .....

Aturnae
   Ainm an ghnólachta .....

   Ainm an aturnae atá freagrach as an achomharc seo .....

   Ríomhphost .....

   Seoladh .....

   Uimh. theileafóin .....

   Uimh. Mhalartáin Doiciméad .....

   Postchód .....

   Tag. .....

Mura bhfuil dlíodóir ag feidhmiú ar son an Fhreagróra, comhlánaigh an méid seo a leanas, le do thoil
   Seoladh poist reatha .....

   Seoladh ríomhphoist .....

   Uimh. theileafóin .....

Cuir d’fhoirm chomhlánaithe, le do thoil, faoi bhráid:

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc (Sibhialta)

Na Ceithre Chúirt

Cé na nÓstaí

Baile Átha Cliath

mar aon le cóip dheimhnithe den Ordú agus den Bhreithiúnas a bhfuiltear ag iarraidh achomharc a dhéanamh ina leith.

Ach amháin i gcásfógra um achomharc i gcoinne breithe arna tabhairt ar shlí seachas inter partes,tá an fógra seo le seirbheáil, laistigh de sheacht lá tar éis é a eisiúint, ar gach páirtý´ a ndéanann an t-achomharc difear dó nó di go díreach. Féadfaidh freagróir toiliú i scrý´bhinn le fógra achomhairc a sheirbheáil go déanach.

Tabhair do d’aire: Ní foláir don achomharcóir, tráth nach déanaí ná ceithre lá roimh an dáta a bheidh socraithe le haghaidh na héisteachta ordachán, leabhrán ordachán innéacsaithe a mbeidh na leathanaigh uimhrithe ann a thaisceadh leis an gCláraitheoir agus a sheirbheáil ar gach freagróir dá ndéanfaidh an t-achomharc brostaithe difear.


..........................

Uimh. 7O. 86, r. 15(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

SIBHIALTA

Fógra an Fhreagróra (Gnáth-Achomharc)


Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc .....

[Teideal agus uimhir thaifid amhail de réir na n-imeachtaí Ard-Chúirte / Cúirte Cuarda]


..... V .....
   Dáta an chomhdaithe .....

   Ainm an fhreagróra .....

   Aturnaetha an fhreagróra .....

   Ainm an achomharcóra .....

   Aturnaetha an achomharcóra .....

   Tá an freagróir: ag cur i gcoinne an achomhairc .....

   Níl an freagróir ag cur i gcoinne an achomhairc .....

Má tá an freagróir ag cur i gcoinne an achomhairc, comhlánaigh na hailt eile, le do thoil.

1. Na forais freasúra

Leag amach thíos, le do thoil:

1 Cibé acu atá an freagróir ag cur i gcoinne (a) iomlán an achomhairc nó (b) coda nó codanna den achomharc, agus más (b) an chuid shonrach nó na codanna sonracha den achomharc a bhfuiltear ag cur ina coinne nó ina gcoinne.

..... ..... .....

2 Na forais freasúra (arna n-uimhriú mar 1, 2, 3 etc faoi threoir fhorais achomhairc an achomharcóra).

..... ..... .....

Ainm an abhcóide nó an aturnae a shocraigh na forais freasúra (má tá dlíodóir ag feidhmiú ar son an fhreagróra), nó ainm an fhreagróra i bpearsa: .....

2. Forais bhreise ar ar ceart an bhreith a dhaingniú

Leag amach anseo aon fhorais seachas na forais sin atá leagtha amach i mbreith na hArd-Chúirte ar a n-éilíonn an Freagróir gur ceart don Chúirt Achomhairc breith na hArd-Chúirte a dhaingniú:

..... ..... .....

3. Fógra cros-achomhairc an Fhreagróra (más infheidhme)

Má tá ar intinn agat iarraidh ar an gCúirt Achomhairc ordú na hArd-Chúirte a athrú nó ordú a chur in ionad ordú na hArd-Chúirte, leag amach (mar 1, 2, 3 etc), go comair, an foras sonrach / na forais shonracha ar a ndearbhaíonn tú gur cóir ordú na hArd-Chúirte a athrú nó a ionadú.

..... ..... .....

4. An tOrdú / Na hOrduithe a lorgóidh an Freagróir

   Tá ar intinn ag an bhfreagróir iarraidh ar an gCúirt Achomhairc:

   an t-achomharc a dhíbhe .....

   breith na hArd-Chúirte a dhaingniú ar fhorais seachas na forais sin atá leagtha amach i mbreith na hArd-Chúirte .....

   ordú na hArd-Chúirte a athrú nó ordú a chur in ionad ordú na hArd-Chúirte .....

   Eile (sonraigh le do thoil) .....

Leag amach foirm bheacht an ordaithe / na n-orduithe a lorgófar ón gCúirt Achomhairc má éiríonn leat:

..... ..... .....

5. Doiciméid a mbeifear ag seasamh orthu

Leag amach thíos, le do thoil, liosta de na doiciméid go léir (seachas na doiciméid sin a sainaithníodh san fhógra achomhairc) a bhfuil ar intinn ag an bhfreagróir seasamh orthu nuair a bheidh an t-achomharc á éisteacht:

..... ..... .....

6. Mionsonraí an Fhreagróra (mura bhfuil siad ceart iomlán san fhógra achomhairc)

Mura bhfuil na mionsonraí a soláthraíodh san fhógra achomhairc i leith an fhreagróra seo ceart nó iomlán, comhlánaigh an t-alt seo le do thoil.

Ainm iomlán an Fhreagróra .....

Stádas bunaidh

   Gearánaí .....

   Cosantóir .....

   Iarratasóir .....

   Freagróir .....

   Achainíoch .....

   Fógra-pháirtí .....

Aturnae

Ainm an ghnólachta .....

Ainm an aturnae atá freagrach as an achomharc seo .....

Ríomhphost .....

Seoladh .....

Uimh. theileafóin .....

Uimh. Mhalartáin Doiciméad .....

Postchód .....

Tag. .....

Mura bhfuil dlíodóir ag feidhmiú ar son an Fhreagróra, comhlánaigh an méid seo a leanas, le do thoil

   Seoladh poist reatha .....

   Seoladh ríomhphoist .....

   Uimh. theileafóin .....

Cuir d’fhoirm chomhlánaithe, le do thoil, faoi bhráid:

Oifig Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc (Sibhialta)

Na Ceithre Chúirt

Cé na nÓstaí

Baile Átha Cliath 7

Tá an fógra seo le taisceadh agus le seirbheáil ar an achomharcóir agus ar gach freagróir eile laistigh de 21 lá tar éis an fógra achomhairc a sheirbheáil.


..........................

Uimh. 8O.86A, r. 19(13)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

TOGHCHÁNACH

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc:

Uimhir thaifid *na hArd-Chúirte / *na Cúirte Cuarda:

FÓGRA FAOI THORADH ACHOMHAIRC

*AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA (ACHAINÍOCHA AGUS DÍCHÁILÍOCHTAÍ), 1974

*AN tACHT TOGHCHÁIN, 1992

*ACHT TOGHCHÁN AN UACHTARÁIN, 1993

*AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO PHARLAIMINT NA hEORPA, 1997


(de réir mar a bheidh)

Bíodh seo ina fhógra go ndearna an Chúirt Achomhairc, an lá seo inniu, breithiúnas a thabhairt leis an éifeacht seo a leanas, eadhon:

Arna dhátú

(Arna shíniú).......

Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Do:..............

*Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 9O. 86C, r. 3(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc:

Uimhir an Bhille:

FÓGRA ACHOMHAIRC

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.......................................


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

Tugaimse, .........., a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach] agus atá anois i mo phríosúnach i ............ [, i mo chónaí anois i ..........], duit leis seo fógra achomhairc chun na Cúirte Achomhairc i gcoinne an chiontaithe sin agus/nó na pianbhreithe sin orm ar na forais seo a leanas:

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[ marc]

Achomharcóir.

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc.


Sonraí na trialach agus an chiontaithe

Dáta na trialach

An Chúirt inar triaileadh

An phianbhreith


Forais an achomhairc

Nóta: Is ceart don achomharcóir an cheist seo a leanas a fhreagairt: An mian leis an achomharcóir bheith i láthair nuair a éistfear a achomharc?

..........................

Uimh. 10O. 86C, r. 3(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc:

Uimhir an Bhille:

FÓGRA IARRATAIS (AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993, ALT 2)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.......................................


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

Tugaimse, ......., a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach] agus a cuireadh faoi phianbhreith [luaigh an phianbhreith go haicearrach], agus atá anois i mo phríosúnach i .............. [, i mo chónaí anois i .............], duit leis seo fógra um iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar ordú

*ag neamhniú an chiontaithe

*ag athbhreithniú na pianbhreithe

toisc go léiríonn fíoras nua nó nua-aimsithe—

*gur tharla iomrall ceartais i ndáil leis an gciontú

*go bhfuil an phianbhreith a forchuireadh iomarcach.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[ marc]

Achomharcóir.

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc.


Sonraí na trialach, an chiontaithe agus na pianbhreithe

Dáta na trialach

An Chúirt inar triaileadh

An phianbhreith

*Cuir isteach de réir mar is cuí

Nóta: Is ceart don achomharcóir an cheist seo a leanas a fhreagairt: An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas?


..........................

Uimh. 11O. 86C, r. 3(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc:

Uimhir an Bhille:

RÁITEAS FORAS (IARRATAS FAOIN ACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993, ALT 2)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.......................................


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

Ainm an Iarratasóra: ............

Seoladh an Iarratasóra: ........

Tuairisc an Iarratasóra: ............

Tá iarratas déanta agam chun na Cúirte Achomhairc an lá seo inniu, le fógra iarratais, ar ordú *ag neamhniú mo chiontaithe *ag athbhreithniú na pianbhreithe orm

ar na forais

*go léiríonn fíoras nua nó nua-aimsithe gur tharla iomrall ceartais i ndáil leis an gciontú

*go léiríonn fíoras nua nó nua-aimsithe go bhfuil an phianbhreith a forchuireadh iomarcach

Is iad seo a leanas na forais:

[Nóta: is ceart don iarratasóir gach foras den sórt sin a lua go beacht, ag tabhairt sonraí i gcás inar cuí, agus na fíorais nó na nithe a bhfuiltear ag seasamh orthu mar thaca leis an bhforas sin a shainaithint i leith gach forais.]

Ainm agus áit chláraithe ghnó na n-aturnaetha thar ceann an Iarratasóra (más ann):

Seoladh an Iarratasóra le haghaidh seirbheála (má tá sé/sí ag gníomhú i bpearsa nó má tá an seoladh sin éagsúil lena bhfuil thuas):

Arna dhátú an ....... lá seo de ....... 20 ......

(Arna shíniú) Iarratasóir/Aturnaetha

*Cuir isteach de réir mar is cuí


MIONNSCRÍBHINN AG FÍORÚ RÁITIS FORAS IN IARRATAS FAOIN ACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993, ALT 2

[Le cur ag gabháil leis an ráiteas foras]

Mionnaímse, ........, iarratasóir sna himeachtaí seo, agus deirim mar a leanas:

(a) Tá an ráiteas seo léite agam [nó] Léigh ......... an ráiteas seo dom;

(b) is fíor an oiread den ráiteas seo a bhaineann le mo bhearta agus mo ghníomhartha féin, agus creidim gur fíor an oiread de a bhaineann le bearta agus gníomhartha aon duine agus gach duine eile.

Arna mhionnú, etc.


..........................

Uimh. 12O. 86C, r. 3(4)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

Uimhir thaifid na Cúirte Achomhairc:

Uimhir an Bhille:

FÓGRA ACHOMHAIRC

(An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.......................................


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

Tugaimse, ........, as ......, duit leis seo fógra um achomharc chun na Cúirte Achomhairc:

*faoi alt 7(3) den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006, i gcoinne cinnidh a rinne *an Phríomhchúirt Choiriúil *an Chúirt Chuarda *an Chúirt Choiriúil Speisialta go bhfuilim neamhinniúil chun trialach

*faoi alt 8(6) den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006, i gcoinne cinnidh neamhchiontachta de dheasca gealtachta a rinne *an Phríomhchúirt Choiriúil *an Chúirt Chuarda *an Chúirt Choiriúil Speisialta

*faoi alt 9(1) den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006, i gcoinne breithe a thug *an Phríomhchúirt Choiriúil *an Chúirt Chuarda *an Chúirt Choiriúil Speisialta *ordú cimithe a dhéanamh *gan ordú cimithe a dhéanamh i mo leith faoi *alt 4(3)(b), *alt 4(5)(c), *alt 4(6)(a), *alt 5(2) *alt 5(3) den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006


Forais an achomhairc

[Leag amach forais an achomhairc. In achomharc faoi alt 8(6) den Acht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht), 2006, tagair do na forais iomchuí achomhairc faoin bhfo-alt sin, le do thoil.]

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[ marc]

Achomharcóir / Aturnae thar ceann an Achomharcóra.

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc.


Sonraí na trialach agus an chinnidh nó an ordaithe

Dáta na trialach

An Chúirt inar triaileadh

An cinneadh nó an t-ordú

*scrios i gcás nach n-oireann


..........................

Uimh. 13O. 86C, r. 5(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM IARRATAS AR FHADÚ NA TRÉIMHSE AMA CHUN ACHOMHARC A DHÉANAMH LAISTIGH DI

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. v.

.......................................


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc. Tugaimse, .........., a ciontaíodh i gcion [luaigh an cion go haicearrach]

agus as a aithle sin a cuireadh faoi phianbhreith ........ an ..... lá de ......... 20..., agus atá anois i mo phríosúnach i ........ [nó i mo chónaí i .........], fógra duit go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar fhadú na tréimhse ama ina bhféadfaidh mé fógra achomhairc a thabhairt. Is iad seo a leanas na forais ar a n-iarraim an fadú sin:

Is iad seo a leanas na forais atá le bheith mar bhonn agam le m’achomharc:

Arna dhátú

(Arna shíniú)

[ marc]

Iarratasóir.

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc

Nóta: Is ceart don iarratasóir an cheist seo a leanas a fhreagairt: An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas ar fhadú na tréimhse ama chun fógra mar atá ráite thuas a thabhairt laistigh di?


..........................

Uimh. 14O. 86C, r. 6(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM IARRATAS AR ATHBHREITHNIÚ AR PHIANBHREITH

(Alt 2, An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1993)

Maidir le hiarratas de bhun alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1993

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Iarratasóir

v. ..............., Freagróir


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.

Ós dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, maidir leis an bpianbhreith a d’fhorchuir an Chúirt ........ (“cúirt ghearrtha na pianbhreithe”) an ..... lá de ...... 20... ar an duine ciontaithe thuasainmnithe, tar éis do chúirt sin ghearrtha na pianbhreithe é/í a chiontú ar díotáil i gcion(ta) .......... agus *(atá anois ina phríosúnach / ina príosúnach i ..........) *(a bhfuil cónaí air/uirthi anois i .............), go raibh an phianbhreith sin róthrócaireach, tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí fógra duit leis seo faoi iarratas chun na Cúirte Achomhairc chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bpianbhreith sin ar na forais atá leagtha amach anseo ina dhiaidh seo:


Forais an iarratais

[Leag amach na forais ar a líomhnaítear go raibh an phianbhreith a d’fhorchuir cúirt ghearrtha na pianbhreithe róthrócaireach]

Arna dhátú: ...............

Arna shíniú: ...........

thar ceann an iarratasóra

Do: an duine ciontaithe thuasainmnithe i.........


..........................

Uimh. 15O. 86B, r. 6(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM ACHOMHARC I gCOINNE CÚISEAMH A DHÍBHE

(Alt 4E, An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967)

Maidir le hachomharc de bhun alt 4E(7) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Achomharcóir

v.

.............., Freagróir


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

De bhrí go ndearnadh ........, as .........., a chur ar aghaidh chun trialach chun na Cúirte ....... (“cúirt na trialach”) agus *é/*í faoi

chúiseamh go ndearna *sé/*sí .......... (luaigh an cion / na cionta) Agus de bhrí, le hordú a rinneadh an ..... lá de ......... 20... faoi alt 4E(4) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, go ndearna cúirt sin na trialach an cúiseamh / na cúisimh i ....... a dhíbhe

Tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí duit leis seo fógra um achomharc chun na Cúirte Achomhairc de bhun alt 4E(7) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, i gcoinne ordú chúirt na trialach ag díbhe an chúisimh / na gcúiseamh sin

[Sonraigh forais an achomhairc]

Arna dhátú an ..... lá de ....... 20...

Arna shíniú ...........

thar ceann an achomharcóra

* Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 16O. 86C, r. 6(3)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM ACHOMHARC I gCOINNE ORDAITHE LE hAGHAIDH COSTAS

(Alt 24, An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.....................

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Ar an gCúirt ........, ina suí di i ........ an ..... lá de ...... 20..., *d’éigiontú *do chiontú ........ i gcion [luaigh an cion], tugann *an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí *an tArd-Aighne duit leis seo fógra um achomharc chun na Cúirte Achomhairc i gcoinne an ordaithe le haghaidh costas a rinne cúirt na trialach ina choinne i bhfabhar an duine chúisithe, ar na forais go/gur:


[Sonraigh forais an achomhairc]

Arna dhátú an ..... lá de ........ 20.....

Arna shíniú .........
thar ceann an achomharcóra

* Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 17O. 86C, r. 6(4)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM IARRATAS AR ORDÚ UM ATRIAIL

(alt 8(3), an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010)

Maidir le hiarratas de bhun alt 8(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Iarratasóir

v. ..............., Freagróir

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc


De bhrí go ndearnadh ......, as ...., an Freagróir thuasainmnithe, a thriail ar díotáil os comhair na Cúirte ...... (Billeuimhir ..........) i gcion(ta) ......... (luaigh an cion / na cionta) (“an cion iomchuí”) agus go ndearna *(an Chúirt .........., ar achomharc i gcoinne ciontú,) *(an Chúirt ......., ar achomharc i gcoinne breithe ar achomharc,) é/í a éigiontú an ...... lá de ....... 20..... *(ag an triail)

Agus de bhrí gur dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí—

(a) go bhfuil fianaise nua fhíorláidir ann i gcoinne an Fhreagróra i ndáil leis an gcion iomchuí lena mbaineann, agus

(b) gurb é leas an phobail déanamh amhlaidh.

Tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí duit leis seo fógra um iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar ordú um atriail i leith an Fhreagróra i ndáil leis an gcion iomchuí lena mbaineann de bhun alt 8(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010


Forais an iarratais

[Leag amach na forais ar a líomhnaítear (i) go bhfuil fianaise nua fhíorláidir ann i gcoinne an fhreagróra i ndáil leis an gcion iomchuí lena mbaineann, agus (ii) gurb é leas an phobail go ndéanfaí ordú um atriail]

Arna dhátú: ........

Arna shíniú: .........

thar ceann an iarratasóra

Do: an Freagróir thuasainmnithe i .........


..........................

Uimh. 18O. 86C, r. 6(4)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA UM IARRATAS AR ORDÚ UM ATRIAIL

(alt 9(3), an tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010) Maidir le hiarratas de bhun alt 9(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010 An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Iarratasóir v. ..............., Freagróir


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

De bhrí go ndearnadh .........., as ........., an Freagróir thuasainmnithe, a thriail ar díotáil os comhair na Cúirte ............ (Billeuimhir ......) i gcion(ta) .......... (luaigh an cion / na cionta) (“an cion iomchuí”) agus go ndearna *(an Chúirt ......., ar achomharc i gcoinne ciontú,) *(an Chúirt ........, ar achomharc i gcoinne breithe ar achomharc,) é/í a éigiontú an ...... lá de ....... 20..... *(ag an triail)

Agus de bhrí go ndearna an Chúirt ........ (Bille-uimhir .......), an ...... lá de ....... 20..., ........ as ......... *(nó an Freagróir sin) a chiontú i gcion i gcoinne riaradh an cheartais (eadhon, .......... ) a bhaineann leis na himeachtaí ba chúis le héigiontú an Fhreagróra sin, ar ciontú é a bhfuiltear ag seasamh air chun críocha alt 9(1)(b) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010

Agus de bhrí gur dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí—

(a) go bhfuil fianaise fhíorláidir ann i gcoinne an Fhreagróra, agus

(b) gurb é leas an phobail déanamh amhlaidh.

Tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí duit leis seo fógra um iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar ordú um atriail i leith an Fhreagróra de bhun alt 9(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010


Forais an iarratais

[Leag amach na forais ar a líomhnaítear (i) go bhfuil fianaise fhíorláidir ann i gcoinne an fhreagróra i ndáil leis an gcion lena mbaineann an t-iarratas ar atriail, agus (ii) gurb é leas an phobail go ndéanfaí ordú um atriail.]

Arna dhátú:.........

Arna shíniú:.........

thar ceann an iarratasóra

Do: an Freagróir thuasainmnithe i.........


..........................

Uimh. 19O. 86C, r. 6(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA FAOI THARCHUR CEISTE DLÍ

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, Alt 34

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v. ..............


BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh *[an tArd-Aighne] *[an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí] iarratas chun na Cúirte Achomhairc chun ceist dlí a tháinig chun cinn le linn thriail na n-imeachtaí thuas a chinneadh.

Déantar cóip den ráiteas i dtaobh na ceiste dlí *[agus tuairimí bhreitheamh na

trialach / an chomhalta den Chúirt a d’fhógair an bhreith] a sheirbheáil in éineacht leis an bhfógra seo.

Arna dhátú ......... 20 ......

Arna shíniú ..........

Do. .......... as.......

Agus do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Déanfaidh an Chúirt Achomhairc, ar an tarchur sin, argóint a éisteacht, más mian leis an duine éigiontaithe é, ó abhcóide thar a cheann nó a ceann nó, le cead na Cúirte Achomhairc, ón duine éigiontaithe féin.

Nóta: foráiltear le halt 34(7) den Acht thuasluaite go bhféadfaidh an duine éigiontaithe, i ndáil leis an tarchur sin, iarratas ar dheimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc) a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc—

(a) le litir arna díriú chuig Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc ina leagtar amach fíorais an cháis agus forais an iarratais, nó

(b) chuig an gCúirt Achomhairc féin

agus go ndeonóidh an Chúirt an deimhniú más rud é (agus amháin más rud é) go ndealróidh sé don Chúirt nach leor acmhainn an duine éigiontaithe chun a chur ar a chumas nó a cumas cúnamh dlíthiúil a fháil.

Má deonaíodh deimhniú um chúnamh dlíthiúil (triail ar díotáil) i leith an duine éigiontaithe i ndáil leis an triail ar díotáil lena mbaineann, measfar deimhniú um chúnamh dlíthiúil (an Chúirt Achomhairc) a bheith deonaithe ina leith i ndáil leis an tarchur sin.

Má tá ar intinn ag an duine éigiontaithe go dtabharfaí éisteacht dó nó di ar an tarchur, is ceart dó nó di, nó dá ionadaí nó dá hionadaí dlíthiúil, fógra i scríbhinn go bhfuil sin ar intinn aige nó aici a thabhairt do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc tráth nach déanaí ná ceithre lá dhéag tar éis an fógra seo a sheirbheáil, agus cóip den fhógra sin a thabhairt don duine a ainmnítear thuas laistigh den tréimhse chéanna.

* Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 20O. 86C, r. 7(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA GO bhFUIL AN CLÁRAITHEOIR TAR ÉIS FÓGRA ACHOMHAIRC A FHÁIL.

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

v. ..........


Tugtar fógra duit leis seo go bhfuil an t-achomharcóir [ an t-iarratasóir] thuasainmnithe, a ciontaíodh sa Chúirt ......, an .... lá de .... 20....., tar éis fógra achomhairc a thaisceadh i gcoinne a chiontaithe agus a phianbhreithe [mura n-oireann “a chiontaithe agus”, scrios amach é].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc.


Do [na daoine a luaitear in Ordú 86C, r. 7(1)].

..........................

Uimh. 21O. 86C, r. 13(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

CÚIRTBHANNA AG FEITHEAMH AR ACHOMHARC CHUN NA CÚIRTE ACHOMHAIRC


Ainm an Achomharcóra .............

Meabhraítear mar a leanas: De bhrí go ndearna *an Chúirt Choiriúil Chuarda *an Phríomhchúirt Choiriúil *an Chúirt Choiriúil Speisialta ........ a chiontú, agus as a aithle sin gur cuireadh pianbhreith ......... air agus go bhfuil sé anois i gcoimeád dleathach agus, tar éis dó achomharc a dhéanamh go cuí i gcoinne a chiontaithe agus a phianbhreithe chun na Cúirte Achomhairc, agus tar éis bannaí a dheonú dó ag feitheamh ar chinneadh a achomhairc, ar é do dhul i gcúirtbhanna é féin *(i suim €.........) maille le beirt leorurra i suim €........ an duine ar theacht don ........... sin as ............ (slí bheatha) do .......... as ........... (slí bheatha) agus do .......... as .............. (slí bheatha) i bpearsa os mo chomhairse, an sínitheoir thíos, admhaíonn siad uile agus faoi seach iad a bheith i bhfiacha ag an Stát sna suimeanna leithleacha sin, agus iad a bheith le tobhach ar a n-earraí agus a n-airnéisí, a dtailte agus a dtionóntáin leithleacha, faoi seach, chun úsáide an Aire Airgeadais, má loiceann seisean, an .......... sin, sa choinníoll atá formhuinithe air seo.

Príomhpháirtí ............

Arna thógáil agus arna admháil an ...... lá seo de ...... 20 ......, i .......... os mo chomhairse, ........, ..........

*Urra ...........

*Urra .........

Arna thógáil agus arna admháil an ....... lá seo de ....... 20 ...., i ........ os mo chomhairse, ........, Breitheamh den Chúirt Dúiche.


AN COINNÍOLL

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: más rud é go láithreoidh seisean, an .......... sin, i bpearsa agus go dtabharfaidh sé é féin suas ag an gCúirt Achomhairc agus os a comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc agus an tráth a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc, agus nach n-imeoidh sé nó nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt Achomhairc le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus idir an dá linn nach n-imeoidh sé as an limistéar lena mbaineann dlínse na Cúirte Achomhairc, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

Líonadh an t-achomharcóir agus síníodh sé é seo a leanas:—

Nuair a scaoilfear faoi bhannaí mé, is é seo a leanas an áit chónaithe a bheidh agam agus ar chuici atá aon fhógraí, etc., le seoladh:—

(Arna shíniú) ...........

Achomharcóir

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 22O. 86C, r. 13(6)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

DEIMHNIÚ URRA


Ainm an Achomharcóra ..............

Deimhniú é seo go ndearna an Chúirt Dúiche tusa, ..... as ............., a bhfuil do shíniú anseo thíos, a ghlacadh an ....... lá seo de ....... 20 ......, mar urra don .......... thuasainmnithe i suim €...... i gcúirtbhanna arb é seo is coinníoll dó: ..........

(Arna shíniú) .........

Cléireach Cúirte Dúiche

Admhaím go bhfuil an deimhniú sin thuas ceart.

(Arna shíniú ..................

Urra


..........................

Uimh. 23O. 86C, r. 13(6)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA GO nDEACHTHAS I gCÚIRTBHANNA

Ainm an Achomharcóra .............

Do Rialtóir ..............

BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndeachaigh (ainmneacha agus seoltaí) i gcúirtbhannaí i (luaigh na suimeanna) an lá seo inniu, de bhun ordaithe ón gCúirt Achomhairc san imeacht seo dar dáta an ....... lá de ........ 20 ......, agus gurb é seo is coinníoll do na cúirtbhannaí sin: .........

Arna dhátú .......

(Arna shíniú) .............

Cléireach Cúirte Dúiche


..........................

Uimh. 24O. 86C, r. 13(11); r. 13(17)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

BARÁNTAS CHUN DUINE FAOI BHANNAÍ A GHABHÁIL

———————

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

...........


Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána agus do Rialtóir Phríosún ...........

De bhrí gur scaoileadh ............ faoi bhannaí, agus

*nár láithrigh *sé *sí i gcomhair éisteacht *a thrialach *a trialach agus nach raibh *sé *sí i láthair aon tráth a raibh *a achomharc *a hachomharc á éisteacht

*go bhfuil an Chúirt tar é *a bhannaí *a bannaí a chúlghairm

go bhfuil ordaithe anois barántas a eisiúint chun an .......... sin a ghabháil.

CUIRTEAR d’AITHNE ORAIBH LEIS SEO an ......... sin a ghabháil agus *é *í a thabhairt go dtí an Príosún sin, agus *é *í a sheachadadh ansin mar aon leis an mbarántas seo i gcoimeád an Rialtóra sin, agus ceanglaítear leis seo ortsa, an Rialtóir sin, an ......... sin a ghlacadh faoi do choimeád agus *é *í a shlánchoinneáil go dtí go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc ordú eile.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir

*cur isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 25O. 86C, r. 13(13)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FAISNÉIS Ó URRA CHUN *ACHOMHARCÓIR/*IARRATASÓIR A

GHABHÁIL An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

............


Faisnéis ó .......... as ......... a deir faoi mhionn:—

1. Deirimse, .......... , go ndearnadh an ........ thuasainmnithe, tar éis don Chúirt Achomhairc bannaí a cheadú dó, é féin i suim € ........, mar aon le .......... urra i suim € ......., a scaoileadh faoi na bannaí sin ar an gcoinníoll seo:

2. Chuaigh mise i mbannaí i suim € ....... go gcomhlíonfadh an ........ sin an coinníoll sin.

3. Tá drochamhras agam go bhfuil an ........ sin ar tí [inis conas a chreidtear atá an t-achomharcóir ar tí loiceadh i gcomhlíonadh a chúirtbhannaí] agus is mian liom dá bhrí sin an ......... sin a thabhairt suas i gcoimeád agus mé féin a urscaoileadh amhlaidh ó na cúirtbhannaí sin. Creidim go fírinneach go bhfuil an ......... sin anois i ........ i ndúiche ........

Dá bhrí sin iarraim barántas chun an ......... sin a ghabháil.

Arna mhionnú, etc.

Arna leagan faoi mo bhráid an ..... lá de .......

(Arna shíniú)

Breitheamh den Chúirt Dúiche atá sannta do Dhúiche Uimh. ......


..........................

Uimh. 26O. 86C, r. 13(13)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

BARÁNTAS AR FHAISNÉIS Ó URRA

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

...................


Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána

De bhrí gur leagadh go cuí faoi bhráid an tsínitheora thíos faisnéis ó ......... as ......... gur scaoil an Chúirt Achomhairc ........ faoi bhannaí ar chúirtbhannaí arbh é a gcoinníoll go ............ agus go bhfuil drochamhras ag an ........... sin an .......... sin a bheith ar tí [inis conas a chreidtear atá an t-achomharcóir ar tí loiceadh i gcomhlíonadh a chúirtbhannaí], agus go gcreidtear go bhfuil an .......... sin i ndúiche .......

CUIRTEAR d’AITHNE ORAIBH LEIS SEO an ......... sin a ghabháil agus é a thabhairt os comhair na Cúirte Dúiche a shuífidh i ......... ionas go gcuirfear á chimiú é go ........... lena choinneáil ansin de réir dlí.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Breitheamh den Chúirt Dúiche atá sannta do Dhúiche Uimh. ......


..........................

Uimh. 27O. 86C, r. 13(14)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

ACHOMHARCÓIR A CHIMIÚ AR FHAISNÉIS Ó URRA

———————

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

..................


Do Cheannfort an Gharda Síochána i ........... agus do Rialtóir .......

De bhrí, ar an ..... lá de ......... 20......, gur leagadh faoi bhráid an Bhreithimh den Chúirt Dúiche a bhí sannta do Dhúiche Uimh....... , ar iarratas ar bharántas chun ......... a ghabháil, faisnéis gur chreid ......... a urra, agus go raibh drochamhras aige, an ......... sin, ba phríosúnach a bhí scaoilte faoi bhannaí ag an gCúirt Achomhairc, a bheith ar tí loiceadh i gcomhlíonadh choinníollacha a chúirtbhanna. Agus gurbh áil leis an ......... sin dá thoisc sin an ........ sin a thabhairt suas.

Agus de bhrí go bhfuil an .......... sin anois os comhair na Cúirte Dúiche atá ina suí i .......... agus é tugtha suas ag an ......... sin in urscaoileadh a chúirtbhanna, cuirtear d’aithne ort leis seo dá bhrí sin an ......... sin a sheachadadh láithreach do Rialtóir ......... mar aon leis an mbarántas cimithe seo, agus ceanglaítear ortsa, an Rialtóir sin, an ............ sin a ghlacadh faoi do choimeád agus é a shlánchoinneáil de réir dlí.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Breitheamh den Chúirt Dúiche


..........................

Uimh. 28O. 86C, r. 13(19)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

BARÁNTAS CHUN CÚIRTBHANNAÍ A EISTRÉATADH

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

..................


Do Cheannfort an Gharda Síochána i ...........

De bhrí, ar an .... lá de ...... 20...., go ndeachaigh ......... i gcúirtbhanna ........ agus gurbh é seo coinníoll an chúirtbhanna sin: ........

Agus de bhrí

*gur loic an cúisí sin i láithriú de réir an chúirteanna sin

*gur láithrigh an cúisí sin os comhair na Cúirte de réir alt 9(7) den Acht um Bannaí, 1997, agus gur dheimhin leis an gCúirt gur sháraigh an cúisí sin coinníoll a ghabh leis an gcúirtbhanna, eadhon ..........

Agus go ndearna an Chúirt ordú faoi alt 9(1)(i) den Acht um Bannaí, 1997, ag eistréatadh an chúirtbhanna sin i suim € ...... i gcoinne ......., *an cúisí thuasainmnithe, ........ / †an t-urra thuasainmnithe, ......., agus ag ordú go n-íocfadh an ........ sin an tsuim sin laistigh de thréimhse ........ agus go n-eiseofaí barántas chun ....... a chimiú chun príosúin mura n-íocfaí í.

AGUS DE BHRÍ gur thug ....... fógra de bhun alt 9(9) den Acht um Bannaí, 1997, *don chúisí thuasainmnithe, ....... / †don urra thuasainmnithe, ........, ar an ....... lá de ...... 20......, á rá go ndearnadh an t-ordú sin faoi alt 9(1)(i) den Acht um Bannaí, 1997, agus inar luadh go bhféadfaí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte laistigh de 21 lá ó dháta eisiúna an fhógra chun an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh.

*AGUS DE BHRÍ, ag suí den Chúirt, ar an ...... lá de ......... 20....., go ndearna an Chúirt ordú faoi alt 9(10) den Acht um Bannaí, 1997, ag athrú an ordaithe eistréata sin trína ordú go ndéanfaí an cúirtbhanna sin a eistréatadh i suim €....... i gcoinne ......., *an cúisí thuasainmnithe, ....... / †an t-urra thuasainmnithe, ........, agus ag ordú go n-íocfadh an .......... sin an tsuim sin laistigh de thréimhse ........ agus go n-eiseofaí barántas chun ........ a chimiú chun príosúin mura n-íocfaí í.

AGUS DE BHRÍ nár comhlíonadh an t-ordú sin a rinneadh ar an ....... lá de ...... 20...... *(arna athrú ar an .... lá de ....... 20......)

CUIRTEAR d’AITHNE LEIS SEO ORTSA, a bhfuil an barántas seo dírithe chugat, an ....... sin as ........ a ghabháil agus é/í a chur sa phríosún i ........ chun é/í a phríosúnú ansin go ceann tréimhse ....... mura n-íocfar roimhe sin an tsuim sin € .......

Arna dhátú an ..... lá seo de ....... 20....

(Arna shíniú)

Cláraitheoir

*scrios i gcás nach n-oireann

†ní bhaineann sé seo ach le hurra


..........................

Uimh. 29O. 86C, r. 15(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA TRÉIGTHE ACHOMHAIRC

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.............


Tugaimse, ........, a ciontaíodh i gcion ......... i ........ agus a chuir go cuí chun na Cúirte Achomhairc fógra achomhairc i gcoinne an chiontaithe sin agus/nó i gcoinne na pianbhreithe a cuireadh orm, fógra duit leis seo nach bhfuil ar intinn agam m’achomharc a thabhairt ar aghaidh a thuilleadh, agus go dtréigim leis seo gach imeacht eile ina leith ó dháta an fhógra seo.

Arna dhátú

(Arna shíniú)

(Finné)

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.


..........................

Uimh. 30O. 86C, r. 16(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

ORDÚ d’FHINNÉ FREASTAL OS COMHAIR NA CÚIRTE LENA CHEISTIÚ / LENA CEISTIÚ

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

..............


Do ........ as ........... Ordaítear duit freastal os comhair na Cúirte Achomhairc an ..... lá de ........., 20...., i ......... , ar ........ a chlog, ........ nóin, chun fianaise a thabhairt ar son ....... [cuir leis, más gá:] agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite [sonraigh na doiciméid atá le tabhairt ar aird].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir


..........................

Uimh. 31O. 86C, r. 16(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA d’FHINNÉ FREASTAL OS COMHAIR SCRÚDAITHEORA

LENA CHEISTIÚ / LENA CEISTIÚ

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

.................


Do ....... as ....... Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ordaithe duit ag an gCúirt Achomhairc freastal os comhair ........, an Scrúdaitheoir atá ceaptha ag an gCúirt sin, an ... lá de ....., 20...., i ........ , ar ..... a chlog, ..... nóin, chun fianaise a thabhairt ar son ...... [cuir leis, más gá:] agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite [sonraigh na doiciméid atá le tabhairt ar aird].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir


..........................

Uimh. 32O. 86C, r. 16(7)

TEIDEAL DON TEISTÍOCHT Ó FHINNÉ A CEISTÍODH OS COMHAIR SCRÚDAITHEORA

———————

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

..............


An teistíocht a tógadh os comhair an tsínitheora thíos, Scrúdaitheoir a cheap an Chúirt Achomhairc go cuí chuige sin, ó ...... as ......., a ceistíodh os mo chomhairse faoi ordú ón gCúirt sin dar dáta an ..... lá de ......, 20....., i láthair an ....... sin, achomharcóir [a abhcóide agus a aturnae], agus i láthair abhcóide [nó aturnae] thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, i ...... an ....... lá de ......, 20......

Bhí caoi iomlán ag an achomharcóir i bpearsa [nó trína abhcóide nó trína aturnae] agus ag abhcóide [nó aturnae] thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ceisteanna a chur ar an bhfinné sin, agus léigh mé féin an teistíocht amach don fhinné sin sular shínigh sé í.

Teistíocht ....... as ...... a deir (faoi mhionn a chuir mise air go cuí) mar a leanas:—

[tugtar anseo an teistíocht]

(Arna shíniú)

[Finné].

Arna thógáil os mo chomhairse an .... lá seo de ...., 20.....

Scrúdaitheoir.


..........................

Uimh. 33O. 86C, r. 20(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA FAOI THORADH ACHOMHAIRC

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

...................


Bíodh seo ina fhógra go ndearna an Chúirt Achomhairc an lá seo inniu breithiúnas a thabhairt leis an éifeacht seo a leanas, eadhon: Arna dhátú (Arna shíniú) Cláraitheoir

..........................

Uimh. 34


O. 86C, r. 21(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

DEIMHNIÚ NEAMHNITHE CIONTAITHE NÓ ATHRAITHE PIANBHREITHE

(Alt 96(4), an tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

..................


Bille Uimh. ........

Uimhir na Cúirte *Achomhairc/*Uachtaraí .......

Ainm an duine a ciontaíodh ................

Seoladh an duine a ciontaíodh ...........

Dáta breithe an duine a ciontaíodh ..........

Dáta an Chiontaithe ............

An Cúirt trialach ............

Dáta cinnte an achomhairc ..............

Cion(ta) inar céad- chiontaíodh an duine .....

Éifeacht bhreith na cúirte achomhairc ar an gciontú .....

Pianbhreith(eanna) tar éis bhreith na cúirte achomhairc .....

Deimhnítear leis seo chun críocha Chuid 9 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006, go ndearnadh *ciontú an chosantóra thuasainmnithe sa chion / sna cionta thuas a neamhniú *pianbhreith(eanna) an chosantóra thuasainmnithe i leith an chiona / na gcionta thuas a athrú ar an dáta thuas.

Dáta ...............

Cláraitheoir ................

* Scrios/Cuir isteach de réir mar is cuí


..........................

Uimh. 35


O. 86C, r. 21(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

DEIMHNIÚ

(Alt 14, an tAcht um Chiontóirí Gnéis, 2001)

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v.

...............


Bille Uimh. ..........

Uimhir na Cúirte *Achomhairc/*Uachtaraí ......

Ainm an duine a ciontaíodh .........

Seoladh an duine a ciontaíodh .............

Dáta breithe an duine a ciontaíodh .........

Dáta an Chiontaithe .........

An Cúirt trialach ............

Dáta cinnte an achomhairc .............

Cion(ta) inar céad- chiontaíodh an duine .....

Éifeacht bhreith na cúirte achomhairc ar an gciontú .....

Pianbhreith(eanna) tar éis bhreith na cúirte achomhairc .....

Is é éifeacht chinneadh bhreith na Cúirte Achomhairc go bhfuil an cosantóir thuasainmnithe tagtha chun bheith faoi réir cheanglais Chuid 2 den Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001.

Dáta .....

Cláraitheoir .....


..........................

Uimh. 36


O. 86C,r.22

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

COIRIÚIL

FÓGRA FORIARRATAIS

An Pobal ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

v. ...........


Bíodh seo ina fhógra go ndéanfaidh mise, an ............ thuasainmnithe, iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar an ..... lá de ......., ar ....... a chlog

Ar an ordú / na horduithe seo a leanas:

Ar na forais seo a leanas:

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Do: Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Agus (don Aturnae thar ceann an Achomharcóra/Iarratasóra/an Phríomh-Aturnae Ionchúisimh) (don Achomharcóir/Iarratasóir/Phríomh-Aturnae Ionchúisimh)


..........................

Uimh. 37


O. 86D, r. 3(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA ACHOMHAIRC


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ........ Céim ....... Ainm ......... Aonad .............

An cineál armchúirte ....... (achomair, teoranta nó ginearálta)

An áit ina raibh an armchúirt ar bun ........ An dáta / Na dátaí ar a raibh sí ar bun ......... Dáta fógartha an chinnidh ......... Dáta fógartha na pianbhreithe (más ann) ............ Cion(ta) inar *cúisíodh/*ciontaíodh an t-achomharcóir ............

Pianbhreith (más ann) .................

Maidir leis an duine cúisithe thuasainmnithe,

*a chiontaigh armchúirt sa chion / sna cionta atá luaite agus *(atá anois ina phríosúnach i ..........) *(atá ina chónaí anois i .........)

*a ndearnadh cinneadh faoi alt 202 den Acht Cosanta, 1954, ina leith go raibh sé neamhinniúil ar a thriail a sheasamh

*a ndearnadh cinneadh speisialta faoi alt 203 den Acht Cosanta, 1954, ina leith nach raibh sé ciontach de dheasca gealtachta sa chion a cúisíodh

*ar thug an armchúirt sin breith *[gan] ordú cimithe faoi *alt 202(1)(b) *alt 203(2) den Acht Cosanta, 1954, a dhéanamh ina leith

Anois tugaimse, an t-achomharcóir thuasainmnithe, *[ an Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata] duit leis seo fógra achomhairc chun na Cúirte Achomhairc i gcoinne:

*an chiontaithe sin agus/nó na pianbhreithe sin *an chinnidh sin *na breithe sin ar na forais atá leagtha amach anseo ina dhiaidh seo:


FORAIS AN ACHOMHAIRC

Arna dhátú: ...........

Arna shíniú: ...............

(nó marc) Achomharcóir

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc ..........

NÓTA: Is ceart d’achomharcóir (seachas an Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata) an cheist seo a leanas a fhreagairt: An mian leis an achomharcóir bheith i láthair nuair a éistfear a achomharc?

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 38


O. 86D,r.5

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA GO bhFUIL AN CLÁRAITHEOIR TAR ÉIS FÓGRA ACHOMHAIRC A FHÁIL


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ...... Céim ........ Ainm ........... Aonad ........

Tugtar fógra duit leis seo go bhfuil an t-achomharcóir thuasainmnithe, a chiontaigh *an armchúirt achomair *armchúirt theoranta *armchúirt ghinearálta an ..... lá de .... 20....., tar éis fógra achomhairc a thaisceadh i gcoinne *(an chinnidh agus) na pianbhreithe

Arna dhátú: ...........

Arna shíniú: ...........

Cláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Do:

an Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata i .............

an Riarthóir Armchúirte i ..........

Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) Óglaigh na hÉireann i .........

*Rialtóir an phríosúin / na beairice coinneála i ........

rd-Rúnaí na Roinne Cosanta i ................

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 39


O. 86D, r. 6(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA UM IARRATAS AR ATHBHREITHNIÚ AR PHIANBHREITH


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Sonraí an Duine Chiontaithe:

Uimh. ............ Céim ......... Ainm ............. Aonad ...............

An cineál armchúirte: ...............
(achomair, teoranta nó ginearálta)

An áit ina raibh an armchúirt ar bun ......... An dáta / Na dátaí a raibh sí ar bun .............

Dáta fógartha an chinnidh: .........

Dáta fógartha na pianbhreithe: ............

Cion(ta) inar ciontaíodh an duine ciontaithe: .............

Pianbhreith: ...........

Ós dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata, maidir leis an bpianbhreith a ghearr an armchúirt thuas ar an duine ciontaithe thuasainmnithe, tar éis don armchúirt sin é/í a chiontú sa chion / sna cionta atá luaite agus *(atá anois ina phríosúnach / ina príosúnach i ........) *(a bhfuil cónaí air/uirthi anois i .......), go raibh an phianbhreith sin róthrócaireach, tugann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata fógra duit leis seo faoi iarratas chun na Cúirte Achomhairc chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bpianbhreith sin ar na forais atá leagtha amach anseo ina dhiaidh seo:


FORAIS AN IARRATAIS

[Áirigh, de réir mar is cuí:

(a) aon fhíoras nó imthoisc a líomhnaítear gur chuir an armchúirt san áireamh é nó í agus pianbhreith á forchur aici ach nach raibh iomchuí maidir leis an gcás;

(b) aon fhíoras nó imthoisc a líomhnaítear gurbh fhíoras nó imthoisc iomchuí í maidir leis an gcás ach nár chuir an armchúirt san áireamh é nó í agus pianbhreith á forchur aici.]

Arna dhátú: ...........

Arna shíniú: ................

Don Stiúrthóir

Do: an duine ciontaithe thuasainmnithe i ...........

Agus do: an Riarthóir Armchúirte i ............

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 40


O. 86D, r. 8(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA UM IARRATAS AR FHADÚ NA TRÉIMHSE AMA CHUN ACHOMHARC A DHÉANAMH LAISTIGH DI


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim .......... Ainm ...... Aonad ..............

An cineál armchúirte .............

(achomair, teoranta nó ginearálta)

An áit ina raibh an armchúirt ar bun ............. An dáta / Na dátaí a raibh sí ar bun ..........

Dáta fógartha .............. Cion(ta) inar ciontaíodh an t-achomharcóir ............

Pianbhreith ..................

Tugaimse, an t-achomharcóir thuasainmnithe, a chiontaigh armchúirt sa chion / sna cionta atá luaite agus *(atá anois i mo phríosúnach i ...............) * (atá i mo chónaí i ..........), fógra duit go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar fhadú na tréimhse ama ina bhféadfaidh mé fógra achomhairc a thabhairt. Is iad seo a leanas na forais ar a n-iarraim an fadú sin:

Is iad seo a leanas na forais atá le bheith mar bhonn agam le m’achomharc:

Arna dhátú ............

Arna shíniú ............

( marc) Achomharcóir

Síniú agus seoladh an fhinné a d’fhianaigh an marc ...............

NÓTA:

Is ceart don iarratasóir an cheist seo a leanas a fhreagairt:

An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas ar fhadú na tréimhse ama chun fógra mar atá ráite thuas a thabhairt laistigh di?

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 41


O. 86D, r. 16(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA UM IARRATAS Ó ACHOMHARCÓIR CHUN OIBRIÚ PIANBHREITHE COIMEÁDTA A FHIONRAÍ AG FEITHEAMH AR ACHOMHARC


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Sonraí an Achomharcóra

Uimh. .......... Céim .......... Ainm ........... Aonad ............

Tugaimse, an t-achomharcóir thuasainmnithe, a chiontaigh *an armchúirt achomair *armchúirt theoranta *armchúirt ghinearálta, agus atá anois i mo phríosúnach i ............. agus atá tar éis fógra achomhairc a thabhairt don Chúirt Achomhairc, fógra duit leis seo go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte sin chun oibriú phianbhreith an .......... a cuireadh orm a fhionraí, go dtí go gcinnfear m’achomharc, ar na forais seo a leanas:—

Arna dhátú:.............

Arna shíniú: .............

NÓTA:

Is ceart don iarratasóir an cheist seo a leanas a fhreagairt:

An mian leis an iarratasóir bheith i láthair nuair a éistfear a iarratas chun oibriú na pianbhreithe a cuireadh air a fhionraí go dtí go gcinnfear a achomharc?

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 42


O. 86D, r. 16(4) agus 16(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

BARÁNTAS CHUN ACHOMHARCÓIR AR FIONRAÍODH A PHIANBHREITH A GHABHÁIL


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim ........ Ainm ........ Aonad .........

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána agus do Rialtóir Phríosún (nó Rialtóir Bheairic Choinneála) .......

De bhrí gur thug an t-achomharcóir thuasainmnithe gur fionraíodh oibriú na pianbhreithe a cuireadh air, agus gur ordaíodh anois barántas a eisiúint chun an t-achomharcóir sin a ghabháil.

CUIRTEAR d’AITHNE ORAIBH LEIS SEO an t-achomharcóir sin a ghabháil agus é a thabhairt go dtí an Príosún nó an Bheairic Choinneála sin, agus é a sheachadadh ansin mar aon leis an mbarántas seo i gcoimeád an Rialtóra sin, agus ceanglaítear leis seo ortsa, an Rialtóir sin, an t-achomharcóir sin a ghlacadh faoi do choimeád agus é a shlánchoinneáil go dtí go ndéanfaidh an Chúirt Achomhairc ordú eile.

Arna dhátú: . ................

Arna shíniú: .........

Cláraitheoir


..........................

Uimh. 43


O. 86D, r. 17(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA UM IARRATAS AR BHANNAÍ Ó ACHOMHARCÓIR ATÁ AG FEITHEAMH AR ACHOMHARC


Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

Ainm an Achomharcóra: ..............,

Tugaimse, an t-achomharcóir thuasainmnithe, a chiontaigh an armchúirt achomair (nó armchúirt theoranta nó armchúirt ghinearálta), agus atá anois i mo phríosúnach i ........ agus atá tar éis fógra achomhairc a thabhairt don Chúirt Achomhairc, fógra duit leis seo go ndéanfaidh mé iarratas chun na Cúirte sin ar bhannaí *(maille le hurraí) ar na forais seo a leanas:—

*Tá na daoine thíosluaite toilteanach bheith ina n-urraí i suim € .... an duine go mbeidh mé i láthair an tráth a éistfear agus a chinnfear an t-achomharc.

Ainm an urra .............

Slí bheatha .............

Seoladh .........................

Ainm an urra ...................

Slí bheatha ...............

Seoladh ..................

Arna dhátú: ..............

Arna shíniú: ....................

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 44


O. 86D, r. 17(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

CÚIRTBHANNA AG FEITHEAMH AR ACHOMHARC CHUN NA CÚIRTE ACHOMHAIRC


Ainm an Achomharcóra .............

Meabhraítear mar a leanas ................

De bhrí go ndearna *[an armchúirt achomair] *[armchúirt theoranta] *[armchúirt ghinearálta] .......... a chiontú, agus as a aithle sin gur cuireadh pianbhreith ........... air agus go bhfuil sé anois i gcoimeád dleathach agus, tar éis dó achomharc a dhéanamh go cuí i gcoinne a chiontaithe agus a phianbhreithe chun na Cúirte Achomhairc, agus tar éis bannaí a dheonú dó ag feitheamh ar chinneadh a achomhairc, ar é do dhul i gcúirtbhanna é féin *(i suim € ....) maille le beirt leorurra i suim € .... an duine ar theacht

don ........ sin as .......... (slí bheatha) do ......... as ......... (slí bheatha)

do ......... as ................................ (slí bheatha)

agus

do ......... as ................................ (slí bheatha)

i bpearsa os mo chomhairse, an sínitheoir thíos, admhaíonn siad uile agus faoi seach iad a bheith i bhfiacha ag an Stát sna suimeanna leithleacha sin, agus iad a bheith le tobhach ar a n-earraí agus a n-airnéisí, a dtailte agus a dtionóntáin leithleacha, faoi seach, chun úsáide an Aire Airgeadais, má loiceann seisean, an ....... sin, sa choinníoll atá formhuinithe air seo.

Príomhpháirt ............

Arna thógáil agus arna admháil an .... lá seo de .... 20 ......, i ........... os mo chomhairse, .......... , ..........

*Urra .........

*Urra .......

Arna thógáil agus arna admháil an ...... lá seo de ........ 20 ......, i ......... os mo chomhairse, ..........., Breitheamh den Chúirt Dúiche.


AN COINNÍOLL

Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: más rud é go láithreoidh seisean, an ....... sin, i bpearsa agus go dtabharfaidh sé é féin suas ag an gCúirt Achomhairc agus os a comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc agus an tráth a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc, agus nach n-imeoidh sé nó nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt Achomhairc le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus idir an dá linn nach n-imeoidh sé as an limistéar lena mbaineann dlínse na Cúirte Achomhairc, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

Líonadh an t-achomharcóir agus síníodh sé é seo a leanas:—

Nuair a scaoilfear faoi bhannaí mé, is é seo a leanas an áit chónaithe a bheidh agam agus ar chuici atá aon fhógraí, etc., le seoladh:—

(Arna shíniú) .................

Achomharcóir

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 45


O. 86D, r. 17(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

DEIMHNIÚ URRA


Ainm an Achomharcóra ..................

Deimhniú é seo go ndearna an Chúirt Dúiche tusa ................... as ..............

a bhfuil do shíniú anseo thíos, a ghlacadh an .......... lá seo de ......... 20 ......, mar urra don ........... thuasainmnithe i suim €............ i gcúirtbhanna arb é seo is coinníoll dó: .............

(Arna shíniú) ...............

Cléireach Cúirte Dúiche

Admhaím go bhfuil an deimhniú sin thuas ceart.

(Arna shíniú) ...............
Urra


..........................

Uimh. 46


O. 86D, r. 17(6)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA GO nDEACHTHAS I gCÚIRTBHANNA


Ainm an Achomharcóra ..................

Do Rialtóir ................

Bíodh seo ina fhógra go ndeachaigh (ainmneacha agus seoltaí) i gcúirtbhannaí i (luaigh na suimeanna) an lá seo inniu, de bhun ordaithe ón gCúirt Achomhairc san imeacht seo dar dáta an ...... lá de ....... 20 ....., agus gurb é seo is coinníoll do na cúirtbhannaí sin: .........

Arna dhátú ..........

(Arna shíniú) ..............

Cléireach Cúirte Dúiche


..........................

Uimh. 47


O. 86D, r. 17(11) agus 17(16)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

BARÁNTAS CHUN ACHOMHARCÓIR FAOI BHANNAÍ A GHABHÁIL


Ainm an Achomharcóra ................

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána agus do Rialtóir Phríosún (nó Rialtóir Bheairic Choinneála) .................

De bhrí gur scaoileadh ......... faoi bhannaí, agus gur ordaíodh anois barántas a eisiúint chun an .......... sin a ghabháil

CUIRTEAR d’AITHNE ORAIBH LEIS SEO an ......... sin a ghabháil agus é a thabhairt go dtí an Príosún (nó an Bheairic Choinneála) sin, agus é a sheachadadh ansin mar aon leis an mbarántas seo i gcoimeád an Rialtóra sin, agus ceanglaítear leis seo ortsa, an Rialtóir sin, an .......... sin a ghlacadh faoi do choimeád agus é a shlánchoinneáil go dtí go ndéanfaidh an Chúirt seo ordú eile.

Arna dhátú ..............

(Arna shíniú) ..............

Cláraitheoir


..........................

Uimh. 48


O. 86D, r. 17(13) agus 17(14)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FAISNÉIS CHUN ACHOMHARCÓIR A GHABHÁIL


Ainm an Achomharcóra ..................

Faisnéis ó ...................... as ................. a deir faoi mhionn:—

1. Deirimse, ............, go ndearnadh an duine thuasainmnithe, tar éis don Chúirt Achomhairc bannaí a cheadú dó, é féin i suim € ......., mar aon le ...... urra i suim € ..., a scaoileadh faoi na bannaí sin ar an gcoinníoll seo:

*2. Chuaigh mise i mbannaí i suim € ....... go gcomhlíonfadh an ............ sin an coinníoll sin. Tá drochamhras agam go bhfuil an ......... sin ar tí coinníoll dá chúirtbhanna a shárú, eadhon .........., agus is mian liom dá bhrí sin an .......... sin a thabhairt suas i gcoimeád agus mé féin a urscaoileadh amhlaidh ó na cúirtbhannaí sin.

*2. Is comhalta den Gharda Síochána mé.

*Tá drochamhras agam go bhfuil an ...... sin ar tí coinníoll dá chúirtbhanna a shárú, eadhon ..........

*Tá an ......... sin tar éis coinníoll dá chúirtbhanna a shárú, eadhon ...........

3. Creidim go bhfuil an ...... sin anois i ..............

Is é seo a leanas *an bonn atá leis an drochamhras sin:*an bonn atá agam lena rá sin:-

Dá bhrí sin iarraim barántas chun an .......... sin a ghabháil.

Arna shíniú .......

Faisnéiseoir

ARNA MHIONNÚ os mo chomhairse an ..... lá seo de ........ 20.....

Arna shíniú .........

*scrios i gcás nach n-oireann


..........................

Uimh. 49


O. 86D, r. 17(13) agus 17(14)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

BARÁNTAS AR FHAISNÉIS *Ó URRA *Ó GHARDA SÍOCHÁNA


Ainm an Achomharcóra ................

Do Choimisinéir agus comhaltaí an Gharda Síochána.

De bhrí, ón bhfaisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn a mhionnaigh ....... as ......... an lá seo os comhair .......... Uasal, Breitheamh den Chúirt Achomhairc,

ÓS DEIMHIN LEIS AN gCÚIRT

gur scaoil an Chúirt Achomhairc an t-achomharcóir sin ......... faoi bhannaí ar chúirtbhannaí arbh é a gcoinníoll go ........... agus

*go bhfuil drochamhras *ag an bhfaisnéiseoir *ag an urra sin ....... an t-achomharcóir sin ........ a bheith ar tí coinníoll dá chúirtbhanna a shárú,

*go bhfuil an t-achomharcóir sin .......... tar éis coinníoll dá chúirtbhanna a shárú, agus go gcreidtear go bhfuil an t-achomharcóir sin i .........

CUIRTEAR d’AITHNE ORAIBH LEIS SEO an ......... sin a ghabháil agus é a thabhairt os comhair na Cúirte Achomhairc a shuífidh sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath, ionas go gcuirfear á chimiú é go ......... lena choinneáil ansin de réir dlí.

Arna dhátú ...........

(Arna shíniú). .............

Cláraitheoir

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 50


O. 86D, r. 17 (15)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

ACHOMHARCÓIR A CHIMIÚ AR FHAISNÉIS *Ó URRA *Ó GHARDA SÍOCHÁNA


Ainm an Achomharcóra ...............

Do Cheannfort an Gharda Síochána i ..............

agus do Rialtóir ...................

De bhrí, ar an ....... lá de ....... 20......, go ndearna * .......... faisnéis a mhionnú os comhair an Bhreithimh ...... Uasal, den Chúirt Achomhairc, mar urra ar iarratas ón urra sin ar bharántas chun an t-achomharcóir thuasainmnithe, .........., a ghabháil, faisnéis go raibh drochamhras ann, an ........... sin, ba phríosúnach a bhí scaoilte faoi bhannaí ag an gCúirt Achomhairc, a bheith ar tí coinníoll dá chúirtbhannaí a shárú agus gurbh áil leis an urra sin ........ dá thoisc sin an t-achomharcóir sin a thabhairt suas.

* ..........., comhalta den Gharda Síochána, faisnéis a mhionnú os comhair an Bhreithimh .......... Uasal, den Chúirt Achomhairc, ar iarratas ón gcomhalta sin ar bharántas chun an t-achomharcóir thuasainmnithe, ..........., a ghabháil, faisnéis *go raibh drochamhras ann, an ............ sin, *go raibh an ......... sin, ba phríosúnach a bhí scaoilte faoi bhannaí ag an gCúirt Achomhairc, *a bheith ar tí coinníoll dá chúirtbhannaí a shárú *tar éis coinníoll dá chúirtbhannaí a shárú.

Agus de bhrí go bhfuil an t-achomharcóir sin ........... anois os comhair na Cúirte Achomhairc *agus é tugtha suas ag an urra sin .......... in urscaoileadh a chúirtbhanna

Cuirtear d’aithne ort leis seo dá bhrí sin an ........... sin a sheachadadh láithreach do Rialtóir ........... mar aon leis an mbarántas cimithe seo, agus ceanglaítear ortsa, an Rialtóir sin, an ............ sin a ghlacadh faoi do choimeád agus é a shlánchoinneáil de réir dlí.

Arna dhátú ...........

(Arna shíniú). .........
Cláraitheoir

*scrios mura n-oireann


..........................

Uimh. 51


O. 86D, r. 20(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA TRÉIGTHE ACHOMHAIRC


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim .......... Ainm .......... Aonad .........

Tugaimse, ............, a chiontaigh an armchúirt achomair (nó armchúirt theoranta nó armchúirt ghinearálta), agus a chuir go cuí chun na Cúirte Achomhairc fógra achomhairc i gcoinne an chiontaithe sin agus/nó i gcoinne na pianbhreithe a cuireadh orm, fógra duit leis seo nach bhfuil ar intinn agam m’achomharc a thabhairt ar aghaidh a thuilleadh, agus go dtréigim leis seo gach imeacht eile ina leith ó dháta an fhógra seo.

Arna dhátú .........

(Arna shíniú) ..................

(nó marc) Achomharcóir

Síniú agus seoladh an fhinné ..................

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc.


..........................

Uimh. 52


O. 86D, r. 21(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

IARRATAS AR ORDÚ GO bhFREASTALÓIDH FINNÉ


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ........... Céim ......... Ainm ........... Aonad ..........

Bíodh seo ina fhógra go ndéanfaidh an t-achomharcóir thuasainmnithe ............ iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar ordú go bhfreastalóidh an finné a shonraítear anseo ina dhiaidh seo agus go gceisteofar é os comhair na Cúirte sin, eadhon:

1. Ainm agus seoladh an fhinné: ...............

2. Ar ceistíodh an finné sin ag an triail: ................

3. Murar ceistíodh é, cén fáth nár ceistíodh amhlaidh é: ..............

4. Cad iad na hábhair a mbeartaítear é a cheistiú ina dtaobh: ..................

Tá taiscthe leis seo mionnscríbhinn ón bhfinné sin ar an bhfianaise atá beartaithe aige a thabhairt, agus ar an bhfáth nár thug sé fianaise ag an triail.

Arna dhátú .............

(Arna shíniú) ............

Do Chláraitheoir na Cúirte Achomhairc

agus don Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata.


..........................

Uimh. 53


O. 86D, r. 21(2)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

ORDÚ d’FHINNÉ FREASTAL OS COMHAIR NA CÚIRTE LENA CHEISTIÚ / LENA CEISTIÚ


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim ......... Ainm .......... Aonad .......

Do: ............... As ......................

Ordaítear duit freastal os comhair na Cúirte Achomhairc an .... lá de ......., 20...., sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath, ar ........ a chlog, ...... nóin, chun fianaise a thabhairt ar son ....... (cuir leis, más gá) agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite (sonraigh na doiciméid atá le tabhairt ar aird).

Arna dhátú ...............

(Arna shíniú) .............

Cláraitheoir


..........................

Uimh. 54


O. 86D, r. 21(5)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA

FÓGRA d’FHINNÉ FREASTAL OS COMHAIR SCRÚDAITHEORA LENA CHEISTIÚ / LENA CEISTIÚ


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ........ Céim .......... Ainm ............ Aonad .........

Do: ..................... as ............

Bíodh seo ina fhógra go bhfuil ordaithe duit ag an gCúirt Achomhairc freastal i ......... os comhair ........., an Scrúdaitheoir atá ceaptha ag an gCúirt sin, an .... lá de ......, 20...., ar ....... a chlog, ...... nóin, chun fianaise a thabhairt ar son ........ (cuir leis, más gá) agus freisin na doiciméid seo a leanas a bhreith leat agus a thabhairt ar aird san am agus san áit réamhráite (sonraigh na doiciméid atá le tabhairt ar aird).

Arna dhátú ..............

(Arna shíniú) ......................
Cláraitheoir


..........................

Uimh. 55


O. 86D, r. 21(7)

TEIDEAL DON TEISTÍOCHT Ó FHINNÉ A CEISTÍODH OS COMHAIR SCRÚDAITHEORA

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

MÍLEATA


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim ............ Ainm .......... Aonad ...........

An teistíocht a tógadh os comhair an tsínitheora thíos, Scrúdaitheoir a cheap an Chúirt Achomhairc go cuí chuige sin, ó ........ as ........., a ceistíodh os mo chomhairse faoi ordú ón gCúirt sin dar dáta an ..... lá de ........, 20....., i láthair an ......... sin, achomharcóir (nó a abhcóide agus a aturnae), agus i láthair abhcóide (nó aturnae) thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Míleata, i ...... an ..... lá de ......, 20......

Bhí caoi iomlán ag an achomharcóir i bpearsa (nó trína abhcóide nó trína aturnae) agus ag abhcóide (nó aturnae) thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Míleata ceisteanna a chur ar an bhfinné sin, agus léigh mé féin an teistíocht amach don fhinné sin sular shínigh sé í.

Teistíocht ....... as ....... a deir (faoi mhionn a chuir mise air go cuí) mar a leanas:—

(tugtar anseo an teistíocht)

(Arna shíniú) ...........
(Finné)

Arna thógáil os mo chomhairse an ..... lá seo de ......, 20.......

............
Scrúdaitheoir


..........................

Uimh. 56O. 86D, r. 24(1)

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC MÍLEATA

FÓGRA FAOI THORADH ACHOMHAIRC


Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ......... Céim ........ Ainm ........ Aonad .........

Bíodh seo ina fhógra go ndearna an Chúirt Achomhairc an lá seo inniu breithiúnas a thabhairt leis an éifeacht seo a leanas, eadhon:

Don Achomharcóir as ..........

Agus don Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata

Agus don Riarthóir Armchúirte

Agus do Leas-Cheann Foirne (Tacaíocht) Óglaigh na hÉireann

Agus don Ard-Rúnaí, an Roinn Cosanta.

Arna dhátú ...........

(Arna shíniú) .......................
Cláraitheoir


..........................

Uimh. 57


O. 86D,r.25

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC MÍLEATA FÓGRA IARRATAIS

Sonraí an Achomharcóra

Uimh. ........ Céim ........ Ainm ........... Aonad ...........

Bíodh seo ina fhógra go ndéanfaidh mise, an t-achomharcóir thuasainmnithe, iarratas chun na Cúirte Achomhairc ar ........... ar na forais seo a leanas:—

Arna dhátú ................

(Arna shíniú) ...............

Do: an Cláraitheoir

Agus do: an Stiúrthóir Ionchúiseamh Míleata


..........................

Uimh. 58


O. 87,r.6

AN CHÚIRT ACHOMHAIRC

FÓGRA NACH bhFUIL AON ACHOMHARC AR FEITHEAMH


Deimhním nach bhfuil ar feitheamh sa Chúirt Achomhairc aon achomharc ó ..................., nó thar a cheann/ceann, i gcoinne aon chiontaithe nó aon phianbhreithe ag an [teideal na Cúirte].

Arna dhátú

(Arna shíniú)

Cláraitheoir