Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : AA

An tAcht um Banintas Gabhiila Eorpach 2003, Na hAchtanna um Eiseachadadh 1965 go 2001,
An tAcht um an gCuirt Choiriuil Idirnáisitinta 2006, Cuid 3 : I.R. Uimh. 23 de 2005
[arna leasú le I.R. Uimh. 117 de 2013]


Foirmeacha:

Uimh. 14 ¦ Uimh. 15 ¦ Uimh. 16 ¦ Uimh. 17 ¦ Uimh. 18


_______

Uimh. 14


O. 98, r. 19. (1)

AN ARD-CHÚIRT

BARÁNTAS GABHÁLA

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, alt 20


Dé ......... an .....ú lá de ..... 20 .....

OS COMHAIR AN BHREITHIMH UASAIL ........

DE BHRÍ go ndearnadh na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird domsa, Breitheamh den Ard-Chúirt-

deimhniú ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi alt 19 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006 á rá go bhfuil iarraidh déanta go cuí ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar .......... [ar a dtugtar .......... freisin] as .......... a ghabháil agus a thabhairt suas cóipeanna den iarraidh sin arna déanamh ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, de na doiciméid a bhí ina teannta *[agus de dhoiciméid ghaolmhara eile]

CUIRTEAR D’AITHNE LEIS SEO ar aon chomhalta den Gharda Síochána an ............. sin a ghabháil agus, de réir fhorálacha alt 20, é/í a thabhairt a luaithe is féidir os comhair Breitheamh den Ard-Chúirt.

Arna dhátú an ..... ú lá seo de ........ 20 ......

Arna shíniú ............

Breitheamh den Ard-Chúirt

Do Choimisinéir an Gharda Síochána, i ..............

* agus do Ghobharnóir ..............

*Scrios mura n-oireann


O. 98, r. 20(1)

AN ARD-CHÚIRT

FAISNÉIS (gabháil shealadach)

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, alt 22


AN FHAISNÉIS ó ........ as ............., a deir faoi mhionn:-

Is comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire mé. Creidim agus cúis agam leis—

(a) go ndearna an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta iarraidh faoi Airteagal 92 de

Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar dhuine, eadhon, ......... *[ar a dtugtar .......... freisin] as ......... a ghabháil go sealadach ar fhorais práinne,

(b) go bhfuil an .......... sin *[sa Stát, i .........]

*[ar a bhealach nó ar a bealach go dtí an Stát]

(c) maidir leis an .......... sin—

*[go bhfuil sé nó sí cúisithe ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i *[cion ICC de réir bhrí alt 9(1) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006] *[cion faoi alt 11(1)(a) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006], a dhéanamh nó faoi dhrochamhras ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i dtaobh cion den sórt sin a bheith déanta aige nó aici, eadhon ...........,]

*[go bhfuil sé nó sí ciontaithe ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i *[cion ICC, de réir bhrí alt 9(1) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006] *[cion faoi alt 11(1)(a) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006], eadhon ..........,]

agus

(d) go ndéanfar iarraidh go cuí ar an .......... sin a ghabháil agus a thabhairt suas.

Is iad seo a leanas na cúiseanna go gcreidim amhlaidh:

............

Déanaim iarratas, dá bhrí sin, faoi alt 22(1) den Acht sin, ar eisiúint barántais gabhála sealadaí chun an ............. sin a ghabháil.

Arna shíniú ...............

Faisnéiseoir

ARNA MHIONNÚ os mo chomhairse an .... ú lá seo de ........ 20 ......

Arna shíniú ...................

Breitheamh den Ard-Chúirt

*Scrios mura n-oireann


O.98, r. 20(2)

AN ARD-CHÚIRT

BARÁNTAS GABHÁLA SEALADAÍ

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, alt 22


Dé ........ an .....ú lá de ........ 20 .....

OS COMHAIR AN BHREITHIMH UASAIL .........

DE BHRÍ, ar iarratas trí fhaisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn ó ............, as ............., ar comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire é nó í, de bhun alt 22 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, ar bharántas gabhála sealadaí a eisiúint i leith duine eadhon, ........... *[ar a dtugtar ........... freisin] as ............

Gur deimhin leis an gCúirt go gcreideann an comhalta sin agus cúis aige nó aici leis-

(a) go ndearna an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta iarraidh faoi Airteagal 92 de Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar ghabháil shealadach an duine sin ar fhorais práinne,

(b) go bhfuil an duine sin sa Stát nó ar a bhealach nó ar a bealach go dtí an Stát, (c) maidir leis an duine sin-

*[go bhfuil sé nó sí cúisithe ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i *[ cion ICC de réir bhrí alt 9(1) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006] *[cion faoi alt 11(1)(a) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006], a dhéanamh nó faoi dhrochamhra s ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i dtaobh cion den sórt sin a bheith déanta aige nó aici, eadhon ................,]

*[go bhfuil sé nó sí ciontaithe ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta i *[cion ICC, de réir bhrí alt 9(1) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006] *[cion faoi alt 11(1)(a) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006], eadhon ...........], agus

(d) go ndéanfar iarraidh go cuí ar an duine sin a ghabháil agus a thabhairt suas.

CUIRTEAR D’AITHNE LEIS SEO ar aon chomhalta den Gharda Síochána an .............. sin a ghabháil agus, de réir fhorálacha alt 22 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, é/í a thabhairt a luaithe is féidir os comhair Breitheamh den Ard-Chúirt.

Arna dhátú an ..... ú lá seo de ...... 20....

Arna shiniu ...............

Breitheamh den Ard-Chtiirt

* Scrios mura n-oireann


O.98, r. 20(4)

AN ARD-CHÚIRT

BARÁNTAS CIMITHE

(Athchur faoi choimeád)

AN tACHT UM AN gCÚIRT CHOIRIÚIL IDIRNÁISIÚNTA, 2006


De bhun ordú ón Ard-Chúirt arna dhátú an .... ú lá de .......... 20 .....

DE BHRÍ go raibh duine darb ainm ......... *[ar a dtugtar ............ freisin] as ........... os mo chomhairse, Breitheamh den Ard-Chúirt, inniu de bhun an Achta thuasluaite, mar gurb é/í an duine é/í a ainmnítear nó a thuairiscítear in iarraidh ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta de réir Airteagail 87, 89 agus 91 de Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, a rinneadh sa Róimh an 17 Iúil 1998

AGUS DE BHRÍ gur cuireadh éisteacht na n-imeachtaí faoin Acht sin ar atráth go dtí an suí den Ard-Chúirt a thionólfar i............ an ..... ú lá de ............ 20 ..... ar .......... a.m./p.m.

CUIRTEAR D’AITHNE LEIS SEO ORTSA a bhfuil an barántas seo dírithe chugat an ............ sin a chur *(sa phríosún) *(san fhoras athchuir, mar gur duine é/í nach bhfuil os cionn bliain is fiche d’aois) i ........... chun go gcoinneoidh *(gobharnóir) *(an duine atá i gceannas) an phríosúin/an fhorais sin ansin é/í go dtí am an atrátha thuasluaite, tráth a chuirfidh tú faoi deara é/í a bheith i láthair ag an suí sin chun go ndéileálfar leis/léi thairis sin de réir dlí

AGUS is dleathach duit an ........... sin a chur láithreach i stáisiún an Gharda Síochána i ............ faoi choimeád an chomhalta den Gharda Síochána atá i gceannas an stáisiúin sin lena choinneáil nó lena coinneáil ansin go ceann tréimhse nach faide ná ocht n-uaire an chloig is daichead.

Arna dhátú an ..... ú lá seo de ......... 20 ......

Arna shíniú ..............

Breitheamh den Ard-Chúirt

Do Cheannfort an Gharda Síochána, i ................

*Scrios mura n-oireann


O.98, r.21(1)

AN ARD-CHÚIRT

DUINE DO THOILIÚ LENA THABHAIRT/LENA TABHAIRT SUAS

An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006, Alt 29


Déanaimse, ............, *[ar a dtugtar ............. freisin] as ....................

ÓS RUD É GUR TUGADH OS COMHAIR NA hARD-CHÚIRTE MÉ de bhun an Achta thuasluaite an ...... ú lá de .......... 20 ..... agus

ÓS RUD É go bhfuil comhairle agus ionadaíocht ghairmiúil dhlí faighte agam nó gur tugadh an deis dom an céanna a fháil nó gur tugadh an deis dom go soláthrófaí an céanna dom

AGUS ÓS RUD É FREISIN GUR CUIREADH IN IÚL dom go bhfuil ceart agam gearán a dhéanamh faoi fhorálacha Airteagal 40.4.2 den Bhunreacht aon tráth sula dtabharfar suas mé

GO SAORÁLACH agus mé eolach go hiomlán faoi na hiarmhairtí a ghabhann le toiliú le mo thabhairt suas

TOILIÚ A THABHAIRT ANOIS LEIS SEO LE MO THABHAIRT SUAS chuig coimeád *[na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta] *[Stát ........... (arb é an stát forfheidhmithe é i ndáil le mo chiontú ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta)].

Arna shíniú ..............

[nó]

Maidir le ......... *[ar a dtugtar .............. freisin] as .................

ÓS RUD É GUR TUGADH OS COMHAIR NA hARD-CHÚIRTE É/Í de bhun an Achta thuasluaite an ...... ú lá de ...... 20 ..... agus

ÓS RUD É go bhfuil comhairle agus ionadaíocht ghairmiúil dhlí faighte aige/aici nó gur tugadh an deis dó/di an céanna a fháil nó gur tugadh an deis dó/di go soláthrófaí an céanna dó/di

AGUS ÓS RUD É FREISIN GUR CUIREADH IN IÚL dó/di go bhfuil ceart aige/aici gearán a dhéanamh faoi fhorálacha Airteagal 40.4.2 den Bhunreacht aon tráth sula dtabharfar suas é/í

AGUS, mar gheall ar staid choirp nó mheabhrach, nach cuí don ......... sin toiliú lena thabhairt suas/lena tabhairt suas

AGUS ÓS RUD É GUR DEIMHIN LEIS AN gCÚIRT gur duine cuí mise, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, chun toiliú a thabhairt thar ceann an .................. sin

DÉANAIMSE GO SAORÁLACH agus mé eolach go hiomlán faoi na hiarmhairtí

TOILIÚ A THABHAIRT ANOIS LEIS SEO THAR CEANN AN .................. SIN LENA THABHAIRT SUAS NÓ LENA TABHAIRT SUAS chuig coimeád *[na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta] *[Stát .......... (arb é an stát forfheidhmithe é i ndáil le mo chiontú ag an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta)].

Arna shíniú ..............

Tugadh an toiliú thuas os comhair

An Bhreithimh Uasail ......... i .......... An........ú lá seo de ..... 20 .....

Arna shíniú ............

Cláraitheoir

* Scrios mura n-oireann


go bharr
_______