Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Leasuithe ar: Ordú 76A
I.R. Uimh. 507 de 2015: Rialacha na nUaschúirteanna (Dócmhainneacht Phearsanta) 2015


.......
2. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna:
   (i) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) go (c) go huile i riail 5(1) d’Ordú 76A:

    “(a) an dáta chun fógra foriarratais arna eisiúint faoi rialacha 8 go 10 go huile, 13, 14, 17 go 19 go huile, 22 nó 23 a chur ar ais, nó

    (b) an dáta a rinneadh aon Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais agus aon agóidí ina coinne a chur isteach lena breithniú nó lena mbreithniú den chéad uair ag an gCúirt de réir riail 11, nó

    (c) an dáta a rinneadh aon Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta agus aon agóidí ina coinne a chur isteach lena breithniú nó lena mbreithniú den chéad uair ag an gCúirt de réir riail 20, nó

    (d) an dáta a rinneadh éisteacht chun críocha alt 115A(9)1 den Acht a liostú lena breithniú den chéad uair ag an gCúirt de réir riail 21A,”;


   (ii) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur in ionad riail 11(2) d’Ordú 76A:

    “ (2) Is i bhFoirm Uimh. 54 a bheidh fógra chuig an gCúirt ón tSeirbhís Dócmhainneachta de réir alt 76(1)2 2 den Acht i dtaobh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais a bheidh ceadaithe nó a mheasfar a bheith ceadaithe ag cruinniú creidiúnaithe nó, i gcás nach mbeadh ach aon chreidiúnaí amháin i dteideal vótáil ag cruinniú creidiúnaithe, a bheidh ceadaithe nó a mheasfar a bheith ceadaithe ag an gcreidiúnaí sin de réir alt 74A3 den Acht agus beidh i dteannta an fhógra:
      (a) cóip dhílis den deimhniú dá bhforáiltear faoi alt 75(1)(a)4 nó, de réir mar a bheidh, alt 75(1A)(a)5 den Acht, agus beidh an deimhniú sin i bhFoirm Uimh. 55,

      (b) cóip dhílis den Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais cheadaithe, agus

      (c) cóip dhílis den ráiteas dá bhforáiltear faoi alt 75(1)(c)6 nó, de réir mar a bheidh, alt 75(1A)(c)7 den Acht, agus beidh an ráiteas sin i bhFoirm Uimh. 56.”;

   (iii) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur in ionad riail 11(5) d’Ordú 76A:

    “ (5) Na forálacha de na Rialacha seo a bhfuil feidhm acu maidir le fógra a thabhairt agus le breithniú a dhéanamh i dtaobh Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais, beidh feidhm acu, mutatis mutandis, maidir le fógra a thabhairt agus le breithniú a dhéanamh i dtaobh athrú ar Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais agus aon agóidí ina choinne, mar aon le cibé modhnuithe ar na Rialacha sin (lena n-áirítear modhnuithe ar na Foirmeacha iomchuí) is gá de réir alt 82(9)8 den Acht.

    (5A) Maidir leis an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais arna hathrú, a cheanglaítear a thaisceadh leis an gCúirt de réir alt 76(1)9 den Acht arna chur chun feidhme le halt 82(9)10 den Acht, sainaithneofar go soiléir inti, tríd an téacs iomchuí a anótáil, trí líne a chur faoi, trína chur idir lúibíní nó trí scríobadh tríd, nó ar mhodh eile de réir mar is cuí, na hathruithe a rinneadh ar an gComhshocraíocht Socraíochta Fiachais bhunaidh.”;


   (iv) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur in ionad riail 20(2) d’Ordú 76A:

    “ (2) Is i bhFoirm Uimh. 54 a bheidh fógra chuig an gCúirt ón tSeirbhís Dócmhainneachta de réir 113(1)11 den Acht i dtaobh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta a bheidh ceadaithe nó a mheasfar a bheith ceadaithe ag cruinniú creidiúnaithe nó, i gcás nach mbeadh ach aon chreidiúnaí amháin i dteideal vótáil ag cruinniú creidiúnaithe, a bheidh ceadaithe nó a mheasfar a bheith ceadaithe ag an gcreidiúnaí sin de réir alt 111A12 den Acht agus beidh i dteanna an fhógra:
      (a) cóip dhílis den deimhniú dá bhforáiltear faoi alt 112(1)(a)13 nó, de réir mar a bheidh, alt 112(1A)(a)14 den Acht, agus beidh an deimhniú sin i bhFoirm Uimh. 55,

      (b) cóip dhílis den Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta cheadaithe a mbeidh uimhir thaifid na n-imeachtaí formhuinithe uirthi, agus

      (c) cóip dhílis den ráiteas dá bhforáiltear faoi alt 112(1)(c)15 nó, de réir mar a bheidh, alt 112(1A)(c)16 den Acht, agus beidh an ráiteas sin i bhFoirm Uimh. 56.”;

   (v) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur in ionad riail 20(5) d’Ordú 76A:

    “ (5) Na forálacha de na Rialacha seo a bhfuil feidhm acu maidir le fógra a thabhairt agus le breithniú a dhéanamh i dtaobh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, beidh feidhm acu, mutatis mutandis, maidir le fógra a thabhairt agus le breithniú a dhéanamh i dtaobh athrú ar Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta agus aon agóidí ina choinne, mar aon le cibé modhnuithe ar na Rialacha sin (lena n-áirítear modhnuithe ar na Foirmeacha iomchuí) is gá de réir alt 119(9)17 den Acht.

    (5A) Maidir leis an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta arna hathrú, a cheanglaítear a thaisceadh leis an gCúirt de réir alt 113(1)18 den Acht arna chur chun feidhme le halt 119(9)19 den Acht, sainaithneofar go soiléir inti, tríd an téacs iomchuí a anótáil, trí líne a chur faoi, trína chur idir lúibíní nó trí scríobadh tríd, nó ar mhodh eile de réir mar is cuí, na hathruithe a rinneadh ar an gComhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bhunaidh.”;


   (vi) tríd an riail seo a leanas a chur isteach díreach i ndiaidh riail 21 d’Ordú 76A:

    “21A. (1) Maidir le hiarratas ó chleachtóir dócmhainneachta pearsanta thar ceann féichiúnaí faoi alt 115A20 den Acht ar ordú faoi alt 115A(9) den Acht, is trí fhógra foriarratais (ina mbeidh an fógra a cheanglaítear le halt 115A(3) den Acht), i bhFoirm Uimh. 58, arna shíniú ag an gcleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann, a dhéanfar é a thionscnamh, is fógra foriarratais—

      (a) ar a mbeidh uimhir thaifid na n-imeachtaí ar an iarratas ar dheimhniú cosantach faoi alt 93 den Acht thar ceann an fhéichiúnaí lena mbaineann,

      (b) ina mbeidh ráiteas ar na forais atá leis an iarratas, dá dtagraítear i mír (a) d’alt 115A(2) den Acht,

      (c) ina mbeidh an ráiteas dá dtagraítear i mír (e) d’alt 115A(2) den Acht,

      (d) a mbeidh curtha mar fhoscríbhinn leis cóip de threoir scríofa an fhéichiúnaí don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta chun an t-iarratas a dhéanamh, agus

      (e) a mbeidh curtha mar fhoscríbhinn leis na doiciméid dá dtagraítear i míreanna (b), (c) agus (d) d’alt 115A(2) den Acht.

    (2) Is i bhFoirm Uimh. 59 a bheidh an deimhniú maidir leis na nithe dá dtagraítear i mír (d) d’alt 115A(2) den Acht.

    (3) Ar fhógra foriarratais agus doiciméid a bheidh curtha mar fhoscríbhinn leis a fháil de réir fho-riail (1), déanfaidh an t-oifigeach cuí an fógra foriarratais a eisiúint agus an fógra foriarratais agus aon agóidí ina choinne a chur isteach lena mbreithniú den chéad uair ag an gCúirt ar an dáta is luaithe is indéanta nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta eisiúna an fhógra foriarratais.

    (4) Déanfaidh an cleachtóir dócmhainneachta pearsanta, tráth nach déanaí ná ceithre lá tar éis an fógra foriarratais dá dtagraítear i bhfo-riail (1) a eisiúint, cóip den chéanna a chur chuig an tSeirbhís Dócmhainneachta, chuig an bhféichiúnaí agus chuig gach creidiúnaí lena mbaineann.

    (5) Ar an dáta a bheidh céadsocraithe le haghaidh éisteacht chun críocha alt 115A(9) den Acht (nó ar aon atráthú ar an dáta sin), tabharfaidh an Chúirt (mura ndéanfaidh sí aon agóidí a éisteacht agus a chinneadh ar an dáta sin) ordacháin agus déanfaidh sí orduithe chun aon agóidí a chinneadh de réir riail 5.

    (6) Na forálacha de na Rialacha seo a bhfuil feidhm acu:


      (a) maidir le fógra a thabhairt agus le breithniú a dhéanamh i dtaobh Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta, agus

      (b) maidir le hiarratas ar ordú faoi alt 115A(9) den Acht i ndáil le Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta bheartaithe;

      beidh feidhm acu, mutatis mutandis, maidir le hiarratas faoi alt 119A21 den Acht ar ordú lena ndaingneofar teacht in éifeacht na Comhshocraíochta Dócmhainneachta Pearsanta arna hathrú de réir an togra faoi alt 119A den Acht, agus aon agóidí ina coinne, mar aon le cibé modhnuithe ar na Rialacha sin (lena n-áirítear modhnuithe ar na Foirmeacha iomchuí) is gá de réir alt 119A(6) agus 119A(14) den Acht.

(7) Tabharfaidh an t-oifigeach cuí fógra don tSeirbhís Dócmhainneachta agus don chleachtóir dócmhainneachta pearsanta lena mbaineann i gcás go ndéanfaidh an chúirt ordú faoi alt 115A(9) nó alt 119A den Acht nó go ndiúltóidh sí ordú den sórt sin a dhéanamh, leis an ngnáthphost réamhíoctha nó ar cibé modh eile is dóigh leis an oifigeach cuí is leor.”

......
____________________

1 A cuireadh isteach le halt 21 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

2 Arna ionadú le halt 72 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

3 A cuireadh isteach le halt 7 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

4 A ionadaíodh le halt 71 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

5 A cuireadh isteach le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

6 A ionadaíodh le halt 71 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

7 A cuireadh isteach le halt 8 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

8 Arna leasú le halt 11 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

9 Arna ionadú le halt 72 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

10 Arna leasú le halt 11 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

11 Arna ionadú le halt 86 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna leasú le halt 19 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

12 A cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

13 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

14 A cuireadh isteach le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

15 Arna leasú le halt 85 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

16 A cuireadh isteach le halt 18 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

17 Arna ionadú le halt 22 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

18 Arna ionadú le halt 86 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna leasú le halt 19 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

19 Arna ionadú le halt 89 den Acht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus arna ionadú le halt 22 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.

20 A cuireadh isteach le halt 21 den Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2015.