Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Leasuithe ar: Ordú 61
I.R. Uimh. 156 de 2017: Rialacha na nUaschúirteanna (Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas) 2017


1. (1) Rialacha na nUaschúirteanna (Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas), 2017, is teideal do na Rialacha seo agus tiocfaidh siad i ngníomh an 15 Bealtaine 2017.

(2) Déanfar na Rialacha seo a fhorléiriú i dteannta Rialacha na nUaschúirteanna.

(3) Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 go 2017, is teideal do Rialacha na nUaschúirteanna arna leasú leis na Rialacha seo.

2. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna:

.....

   (ii) tríd an riail seo a leanas a chur in ionad riail 2 d’Ordú 61:

    “2. (1) Faoi réir Rialachán 4(2) de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas), 2016 (I.R. Uimh. 645 de 2016), is trí fhógra achomhairc a dhéanfar gach achomharc faoi Chuid IV den Acht agus seirbheálfar é ar gach páirtí a ndéanfaidh an t-achomharc difear dó go díreach laistigh de dheich lá ó dháta fógartha an bhreithiúnais nó an ordaithe, a mbeifear ag achomharc ina choinne, i gcúirt oscailte. Luafar san fho´ gra an bhfuil achomharc a´ dhe´ anamh i gcoinne an bhreithiúnais nó an ordaithe sin ina iomláine nó i gcoinne cuid de amháin agus, sa chás is déanaí atá luaite, sonrófar an chuid sin. I gcás achomharc chun na hArd-Chúirte ina suí di i mBaile Átha Cliath, is fógra don chéad uair a bheidh caoi ann chuige sin tar éis deich lá a bheith caite ó dháta na seirbheála a bheidh san fhógra, agus, i gcás achomharc chun na hArd-Chúirte ar Cuaird, is fógra don chéad suí eile den Ard-Chúirt ar Cuaird tar éis na deich lá a dúradh a bheith caite a bheidh ann. Is i bhFoirm Uimh. 1 nó i bhFoirm Uimh. 2 (de réir mar a bheidh) i bhFoscríbhinn I a bheidh an fógra achomhairc sin.

    (2) Is trí fhoriarratas achomhairc ex parte (i bhFoirm Uimh. 1 nó i bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn I, fara na modhnuithe is gá, agus cóip den iarratas bunaidh ar Ordú um Chaomhnú i gceangal léi) a dhéanfar gach achomharc chun na Cúirte faoi Airteagal 21.1 de Rialachán OECC (de réir bhrí Ordú 42E) i gcoinne cinnidh ón gCúirt Chuarda lena ndiúltaítear don iarratas ina iomláine, agus taiscfear an foriarratas sin sa Phríomh-Oifig laistigh den tréimhse ama a fhorordaítear le hAirteagal 21.1 de Rialachán OECC.

    (3) Beidh gach achomharc chun na Cúirte faoi Airteagal 37 de Rialachán OECC (de réir bhrí Ordú 42E) i bhfoirm na foirme iarratais comhlánaithe atá leagtha amach in Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán Curtha Chun Feidhme (de réir bhrí Ordú 42E).”

.....