Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Leasuithe ar: Ginearálta
I.R. Uimh. 585 de 2001: Rialacha na nUaschúirteanna (Uimh. 4) (An tAthrú go dtí an Euro), 2001


1. Aon tagairt i Rialacha na nUaschúirteanna nó in aon cheann de na Foscríbhinní agus de na Foirmeacha atá sna Rialacha sin do “airgead”, measfar, sa tréimhse go dtí an 31 Nollaig 2001, agus an dáta sin san áireamh, gur tagairt í, inter alia, do Phuint Éireannacha nó dá gcoibhéis san Euro (€).

2. Aon tagairt i Rialacha na nUaschúirteanna nó in aon cheann de na Foscríbhinní agus de na Foirmeacha atá sna Rialacha sin do “airgead”, measfar, le héifeacht ón 1 Eanáir 2002, gur tagairt í, inter alia, don Euro (€).

3. Maidir le haon áit i Rialacha na nUaschúirteanna nó maidir le haon cheann de na Foscríbhinní agus de na Foirmeacha atá sna Rialacha sin ina bhfuil comhartha puint (£) gan aon mhéid a bheith sonraithe leis, cuirfear Comhartha an Euro (€) isteach ina ionad le héifeacht ón 1 Eanáir 2002.

Méideanna Reachtúla a Chomhshó

4. Maidir le haon áit i Rialacha na nUaschúirteanna nó maidir le haon cheann de na Foscríbhinní agus de na Foirmeacha a ghabhann leo ina mbeidh méid atá arna shonrú iontu i bpuint agus inarb ionann an méid agus méid a bheidh socraithe le reachtaíocht nó a bheidh i reachtaíocht, déanfar an méid sin a chomhshó ina ráta coibhéiseach san Euro i.e. de réir an ráta go bhfuil 1 euro comhionann le

0.787564 punt. Aon tagairt ina dhiaidh seo d’aon suim reachtúil nó d’aon teorainn reachtúil, measfar gur tagairt í don mhéid coibhéiseach san Euro nó do cibé méid san Euro a bheidh arna shonrú le dlí de thuras na huaire.

Méideanna Caoithiúla san Euro

5. Beidh na méideanna a bheidh arna sonrú i Rialacha na nUaschúirteanna, mar atá leagtha amach i gcolún 4 de na Táblaí a ghabhann leis seo, arna n-ionadú leis an gcoibhéis chaoithiúil san Euro atá sonraithe i gcolún 5 de na Táblaí, mar atá leagtha amach thíos.

12345
Uimh.
an
Ordaithe
Uimh.
na
Rialach
Tag.
Leathanaigh
An
méid i
£É
An Choibhéis
Chaoithiúil
san Euro (€)
45(2)855
5
70
7
279(3)83100130
67922485,0006,500
6799(1)2491,0001,300
7629(1)(arna chur isteach sa bhliain 1989)500650
7690(3)(arna chur isteach sa bhliain 1989)500
100
650
130
76127(3)(arna chur isteach sa bhliain 1989)500650
76153(arna chur isteach sa bhliain 1989)5,0006,500
77483795,0006,500
77503795,0006,500
7754380100130
7755380500650
7756381200
100
260
130
7757381200
100
260
130
7787(1)3388500650
77883895065
811143350p
50p
0.60
0.60
9953(1)5171,0001,300
9953(2)5171,0001,300
9954517500650
Foscríbhinní a ghabhann le Rialacha na nUaschúirteanna, 1986

FoscríbhinnTag.
Leathanaigh
Uimh.
na
Foirme
An méid i
£É
An Choibhéis
Chaoithiúil
san
Euro (€)
D 284100130
G 5717500650
40,00050,800
5,0006,500
400510
700890
5,0006,500
K 100185,0006,500
N 155525p 0.30
P 208135,0006,500
O (Arna chur isteach sa bhliain 1989)535,0006,500

6. Maidir leis na táillí is iníoctha le Coimisinéirí Mionnaí (nó le daoine eile atá údaraithe go cuí chun mionnscríbhinní a ghlacadh) mar a fhoráiltear i gCuid VI d’Fhoscríbhinn W de Rialacha na nUaschúirteanna (arna cur isteach le Rialacha na nUaschúirteanna (Uimh. 4), 1990), is é €4 an táille is iníoctha ar mhionnscríbhinn, dearbhasc nó dearbhú a ghlacadh nó ar fhorghníomhú banna a fhianú agus is é €1.30 an táille ar fhoilseáin a mharcáil.

7. Maidir le haon fhigiúr nó méid eile nach bhforáiltear dó le rialacha 4, 5 agus 6 thuas, déanfar an céanna a chomhshó ina Euro faoi threoir an ráta shocraithe comhshó agus déanfar an dara deachúil den mhéid a bheidh ann dá thoradh sin a chothromú síos i gcás gur.4 nó níos lú an digit sa tríú hionad deachúil agus déanfar í a chothromú suas i gcás gur.5 nó níos mó an digit sa tríú hionad deachúil.

8. Tiocfaidh an riail seo i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir 2002.

9. Forléireofar an riail seo i dteannta Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 go 2001, agus féadfar Rialacha na nUaschúirteanna (Uimh. 4) (An tAthrú go dtí an Euro), 2001, a ghairm di.