Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: B - Foirmeacha in imeachtaí coiriúla

Foirm: 17.12 Barántas chun coinneáil a fhadú - An tAcht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil ar Dhrugaí) 1996, alt 2(2)(g) / 2(2)(h)

I.R. Uimh. 33 de 2010

Sceideal B
O17.r.10


17.12

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (GÁINNEÁIL AR DHRUGAÍ) 1996, ALT *2(2)(g) *2(2)(h)

BARÁNTAS CHUN COINNEÁIL A FHADÚ


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

DE BHRÍ ón iarratas ó ......................, gur léir gur gabhadh ................, as ................., an ....lá de ...... 20 .... ar .... a.m./p.m. mar gheall ar dhrochamhras go ndearna sé/sí cion gáinneála ar dhrugaí, eadhon: .................. agus go bhfuil sé/sí faoi choinneáil faoi láthair i ................. de bhun

*ordacháin faoi mhír (c) d’alt 2(2) den Acht thuasluaite,

*barántais faoi mhír (g)(ii) d’alt 2(2) den Acht thuasluaite,

is tréimhse choinneála a rachaidh in éag an .... lá de ....... 20.... ar .... a.m./p.m. nó ar an iarratas seo a chinneadh

AGUS DE BHRÍ, ar éisteacht an iarratais sin de bhun

*mhír (g) d’alt 2(2) den Acht sin ó .............., comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Príomh-Cheannfort, ar bharántas á údarú ......... a choinneáil níos faide go ceann tréimhse breise nach faide ná 72 uaire an chloig

*mhír (h) d’alt 2(2) den Acht sin ó ............, comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Príomh-Cheannfort, ar bharántas á údarú ......... a choinneáil níos faide go ceann tréimhse breise nach faide ná 48 n-uaire an chloig

AGUS ar an .......... sin, is é sin, an duine lena mbaineann an t-iarratas, a bheith tugtha os mo chomhairse,

*AGUS TAR ÉIS an fhianaise a tugadh ar aird agus an méid a chuir an t-iarratasóir sin agus an duine sin faoi mo bhráid a éisteacht

*AGUS, á mheas gur ar mhaithe leis an gceartas déanamh amhlaidh, ar ordú do chomhalta eile den Gharda Síochána, eadhon ......... as ..............., fianaise béil a thabhairt, ar éisteacht an iarratais a chur ar atráth chun an fhianaise sin a ghlacadh agus ar an bhfianaise sin a ghlacadh agus a éisteacht

GUR DEIMHIN LIOM gur gá an choinneáil bhreise sin chun imscrúdú cuí a dhéanamh ar an gcion lena mbaineann agus go bhfuil an t-imscrúdú á sheoladh go dícheallach dlúsúil.

ÚDARAÍM LEIS SEO ............. a choinneáil go ceann tréimhse breise...... huaire / n-uaire / uair an chloig, is tréimhse choinneála bhreise a thosóidh ag deireadh na tréimhse coinneála a údaraítear

*leis an ordachán faoi mhír (c) d’alt 2(2) den Acht sin,

*leis an mbarántas faoi mhír (g)(ii) d’alt 2(2) den Acht sin

nó, más déanaí é, ar an iarratas a chinneadh tríd an mbarántas seo a eisiúint

Arna dhátú agus arna eisiúint an ... lá seo de ....... 20... ar ..... a.m./p.m.

Arna shíniú .......................................

Breitheamh den Chúirt Dúiche

Do: *Príomh-Cheannfort an Gharda Síochána i ................

*An duine atá i bhfeighil an ionaid choinneála i ..................

*Scrios i gcás nach n-oireann