Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.07 Deimhniú riaráistí
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.07

Deimhniú riaráistí


Sceideal C
O.41B, r.20

ÉIRE

IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le Rialachán (CE) 4/2009 ón gComhairle maidir le dlínse, leis an dlí infheidhme, le haithint agus le forfheidhmiú breitheanna agus le comhoibriú in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála (an “Rialachán Cothabhála”) agus maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cothabháil), 2011 (I.R. Uimh. 274 de 2011).


Deimhniú riaráistí

Idir .......... as .......... Creidiúnaí Cothabhála

agus ........ as ......... Féichiúnaí Cothabhála

Uimhir thaifid:

DEIMHNÍMSE, ......., an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte thuas, LEIS SEO, maidir leis na suimeanna is iníoctha leis an gCléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte thuas ag an bhféichiúnaí cothabhála thuas a bhfuil cónaí air nó uirthi faoi láthair i ....... lena dtarchur chuig an gcreidiúnaí cothabhála thuas, a bhfuil sainchónaí air nó uirthi i ....... faoi ordú cothabhála *(arna dhéanamh) *(arna athrú) an ...... lá de ...... 20.... ag ‡.......

*agus arb ordú é a ndearna Máistir na hArd-Chúirte ordú forfheidhmithe ina leith an .... lá de ..... 20....,

*agus is breith arna haithint de réir bhrí Airteagal 17.1 den Rialachán Cothabhála,

*[nach bhfuil na suimeanna sin íoctha go hiomlán agus, de réir mar is fearr a cuireadh i bhfios dom agus de réir mar a chreidim, go bhfuil ina riaráiste suim € ..... is ionann agus méid na n-íocaíochtaí seachtainiúla atá tagtha chun bheith dlite agus iníoctha anuas go dtí an ...... lá de ..... 20.... agus an lá sin san áireamh (maille le suim €..... i leith costas agus caiteachas, is é sin, suim iomlán €..... ar fad)].

*[go bhfuil na suimeanna sin íoctha go hiomlán anuas go dtí an ...... lá de ..... 20...., agus an lá sin san áireamh agus nach bhfuil suimeanna ar bith den sórt sin ina riaráiste ar dháta an deimhnithe seo].

Arna dhátú an .... lá seo de ..... 20....

Arna shíniú ........

Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte Dúiche thuas,

Oifig na Cúirte Dúiche i ...


ÉIRE

*Scrios i gcás nach n-oireann

‡ainm na Cúirte a rinne an t-ordú