Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.02 Deimhniú maidir le dlínse
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.02

Deimhniú maidir le dlínse


Sceideal C
O. 41B, rr. 5(3), 5(6), 13(3), 13(5)

ÉIRE

IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le

*Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle maidir le Dlínse agus maidir le hAithint agus le Forfheidhmiú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála (an “Rialachán Dlínse”)

*Coinbhinsiún na Bruiséile de chuid na gComhphobal Eorpach ar Dhlínse agus ar Fhorfheidhmiú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála, 1968 (“Coinbhinsiún na Bruiséile”)

*Coinbhinsiún Lugano maidir le Dlínse agus maidir le Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála Idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach agus Comhlachas Saorthrádála na hEorpa, 2007 (“Coinbhinsiún Lugano”)

*Rialachán (CE) 4/2009 an 18 Nollaig 2008 ón gComhairle maidir le Dlínse, leis an Dlí Infheidhme, le hAithint agus le Forfheidhmiú Breitheanna agus le Comhoibriú in Ábhair a bhaineann le hOibleagáidí Cothabhála (an “Rialachán Cothabhála”)

*Coinbhinsiún na Róimhe idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach ar Shimpliú Nósanna Imeachta chun Íocaíochtaí Cothabhála a Ghnóthú (“Coinbhinsiún na Róimhe”) agus leis an Acht Cothabhála, 1994 *Coinbhinsiún Nua-Eabhrac ar Ghnóthú Cothabhála ar an gCoigríoch (“Coinbhinsiún Nua-Eabhrac”) agus leis an Acht Cothabhála, 1994

Uimhir thaifid:


DEIMHNIÚ MAIDIR LE DLÍNSE NA CÚIRTE

Idir .........

as ........ éilitheoir

agus ........

as ........ freagróir

Deimhnímse ............, *an t-éilitheoir *(aturnae ar son an éilitheora) thuas, leis seo:

1. Maidir leis an éileamh (na héilimh) a dhéantar sa doiciméad lena dtionscnaítear na himeachtaí thuas a taisceadh leis an deimhniú seo, gur *éileamh é/*éilimh iad a bhfuil de chumhacht ag an gCúirt faoin *(Rialachán Dlínse) *(Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Na Comhphobail Eorpacha), 1998) *(Rialachán Cothabhála) é/iad a éisteacht agus a chinneadh, de bhua fhorálacha Airteagal (Airteagail)...... *(den Rialachán Dlínse) *(de Choinbhinsiún na Bruiséile) *(de Choinbhinsiún Lugano) *(den Rialachán Cothabhála),

2. Maidir leis an éileamh (na héilimh) atá á thionscnamh (á dtionscnamh) ag an éilitheoir, gur *éileamh é/*éilimh iad a bhfuil dlínse ag an gCúirt é/iad a éisteacht agus a chinneadh de thairbhe an fhíorais (na bhfíoras) **.........

3. Nach bhfuil imeachtaí ar bith a bhaineann leis an gcúis chéanna chaingne ar feitheamh idir na páirtithe i *mBallstát *Stát Conarthach eile.

Arna dhátú an .... lá seo de ...... 20......

Arna shíniú ........... *An t-éilitheoir *(Aturnae ar son an éilitheora)

*Scrios i gcás nach n-oireann

**i gcomhair samplaí de chlásail a d’fhéadfaí a chur isteach anseo féach thíos


**Samplaí de chlásail a d’fhéadfaí a úsáid, de réir mar is cuí, i réamhaithris uimh. 2

-Go bhfuil sainchónaí ar an bhfreagróir sa Cheantar Cúirte Dúiche thuas laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí

-Gur de dhroim conartha atá an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra agus go bhfuil an áit le haghaidh chomhlíonadh na n-oibleagáidí faoin gconradh laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí agus dá bhrí sin, de bhua Airteagal 5.1 *(den Rialachán Dlínse) *(de Choinbhinsiún na Bruiséile) *(de Choinbhinsiún Lugano) thuasainmnithe, go bhfuil dlínse ag an gCúirt.

-Gur éileamh i dtort é an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra agus gur tharla an teagmhas díobhálach is cúis leis an gcúis chaingne sa Cheantar Cúirte Dúiche thuas atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí.

-Go mbaineann an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra le hoibriú brainse, gníomhaireachta nó bunaíochta eile de chuid an fhreagróra agus/nó gur de dhroim an chéanna atá sé agus go bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht sin sa Cheantar Cúirte Dúiche thuas atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí.

-Gur éileamh é an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra inar sealbhóir polasaí faoi pholasaí árachais é nó í an t-éilitheoir agus gur éileamh é dá bhrí sin a bhfuil feidhm ag *(Airteagal 9 den Rialachán Dlínse) *(Airteagal 9 de Choinbhinsiún Lugano) *(Airteagal 8.2 de Choinbhinsiún na Bruiséile) maidir leis. Tá gnáthchónaí ar an nGearánaí/Seolann an Gearánaí gairm, gnó nó slí bheatha sa Cheantar Cúirte Dúiche thuas atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí.

-Go bhfuil an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra á thionscnamh ag an éilitheoir ina cháil/ina cáil mar thomhaltóir i ndáil le conradh tomhaltais a bhfuil feidhm ag *(Airteagal 16 den Rialachán Dlínse) *(Airteagal 16 de Choinbhinsiún Lugano) *(Airteagal 14 de Choinbhinsiún na Bruiséile) maidir leis. Tá gnáthchónaí ar an éilitheoir/Seolann an t-éilitheoir gairm, gnó nó slí bheatha sa Cheantar Cúirte Dúiche thuas atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí.

-Gur éileamh a bhfuil feidhm ag *(Airteagal 22 den Rialachán Dlínse) *(Airteagal 22 de Choinbhinsiún Lugano) *(Airteagal 16 de Choinbhinsiún na Bruiséile) (a bhaineann le dlínse eisiach) maidir leis é an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra agus go bhfuil dlínse eisiach ag an gCúirt Onórach an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh mar gheall ar (tabhair mionsonraí mar atá bhforálacha iomchuí Airteagal 22/Airteagal 16)

-Gur de dhroim conradh/comhaontú arna dhéanamh idir an t-éilitheoir agus an freagróir atá an t-éileamh i gcoinne an fhreagróra, is conradh/comhaontú ina ndearnadh foráil, inter alia, go raibh dlínse le bheith ag an gCúirt Onórach i ndáil le hábhair a tharlódh de dhroim an chonartha/an chomhaontaithe agus, de bhua *(Airteagal 23 den Rialachán Dlínse) *(Airteagal 23 de Choinbhinsiún Lugano) *(Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Bruiséile), go bhfuil an Chúirt Onórach i dteideal dlínse a ghabháil uirthi féin.

-Gur éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála é éileamh an éilitheora agus go bhfuil cónaí rialta ar an éilitheoir sa Cheantar Cúirte Dúiche thuasainmnithe agus go bhfuil an t-éileamh laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí de bhua Airteagal 3(b) den Rialachán Cothabhála.

-Gur éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála é éileamh an éilitheora agus go bhfuil an t-éileamh coimhdeach le himeachtaí a bhaineann le stádas duine (sonraigh na himeachtaí lena mbaineann), ar imeachtaí iad atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí de bhua (sonraigh an bonn atá le dlínse na Cúirte) agus, dá réir sin, go bhfuil an t-éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí de bhua Airteagal 3(c) den Rialachán Cothabhála.

-Gur éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála é éileamh an éilitheora agus go bhfuil an t-éileamh coimhdeach le himeachtaí a bhaineann le freagracht tuismitheoirí (sonraigh na himeachtaí lena mbaineann), ar imeachtaí iad atá laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí de bhua (sonraigh an bonn atá le dlínse na Cúirte) agus, dá réir sin, go bhfuil an t-éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála laistigh de dhlínse na Cúirte Onóraí de bhua Airteagal 3(d) den Rialachán Cothabhála.

-Gur éileamh a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála é éileamh an éilitheora agus gur chomhaontaigh na páirtithe, de réir Airteagal 4 den Rialachán Cothabhála, go mbeidh dlínse ag an gCúirt Onórach aon díospóidí in ábhair a bhaineann le hoibleagáid chothabhála a tharla nó a d’fhéadfadh tarlú eatarthu a réiteach, agus gur cúirt a luaitear in Airteagal 4.1*(a)*(b)*(c) den Rialachán Cothabhála í an Chúirt.