Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40C.01 Fógra i dtaobh iarratas reachtúil
I.R. Uimh. 17 de 2014
40C.01

Fógra i dtaobh iarratas reachtúil


Sceideal C
O.40C, r. 3

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Maidir le halt ..... de .... [cuir isteach mionsonraí i dtaobh an achtacháin iomchuí ar a bhfuiltear ag seasamh]

*Ar Iarratas ó

......... as .......... Éilitheoir

†Idir

........ Éilitheoir

........ Freagróir

FÓGRA IARRATAIS BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh an t-éilitheoir thuasainmnithe iarratas chun na Cúirte Dúiche ina suí di i ....... an ..... lá de ...... 20.... ar .......a.m./p.m. (an “dáta fillte”):

(1) Ar ordú †(i gcoinne an fhreagróra chéadainmnithe as ......... i gcontae ......... (sa dúiche Chúirte *(agus sa cheantar Cúirte) thuas faoi fhoráil an achtacháin a shonraítear thuas [Sonraigh cineál an ordaithe a lorgaítear, e.g. Ordú lena n-ordófar don fhreagróir ......., Ordú lena dtoirmiscfear ar an bhfreagróir........, Ordú lena gceanglófar ar an bhfreagróir déanamh de réir an fhógra (a bhfuil cóip de ag gabháil leis seo) a sheirbheáil an t-iarratasóir air nó uirthi an ...... lá de ............20...., Ordú lena ndeonófar ceadúnas don iarratasóir chun........, etc]

‡(2) Ar ordú faoi [...] i gcoinne an fhreagróra dhara-ainmnithe as ......... i gcontae .......... [......]

[Cuir isteach aon fhaoiseamh eile nó iarmhartach nó aon orduithe eile nó iarmhartacha a lorgaítear]

Is iad seo a leanas forais an iarratais:........... [déan forais an iarratais a leagan amach go hachomair].

Forálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san iarratas ............[déan aon fhorálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san iarratas a shainaithint].


LIOSTA DOICIMÉAD AR A mBEIDH AN tÉILITHEOIR AG SEASAMH AGUS A bhFUIL CÓIPEANNA DÍOBH AG GABHÁIL LEIS SEO
.DoiciméadDáta Tuairisc
1 e.g. fógra toirmisc1 Meán Fómhair 2013 Fógra toirmisc arna eisiúint ag an éilitheoir chuig an bhfreagróir
2 e.g. litir1 Meán Fómhair 2013Litir ón éilitheoir lena gcuirtear an fógra toirmisc chuig an bhfreagróir
Etc...

Arna shíniú: ........

*An t-éilitheoir *(Aturnae ar son an éilitheora)

Do: Cléireach Cúirte Dúiche i ............

†Agus: ............ *An freagróir *(Aturnae ar son an fhreagróra)

as .........

Rinneadh an fógra iarratais seo a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche i ......... agus rinneadh é a eisiúint an .... lá seo de ....... 20... de réir an dáta fillte thuas.

*i gcás gur iarratas ex parte an t-iarratas nó nach lorgaítear faoiseamh ar bith i gcoinne aon duine eile

† i gcás go lorgaítear orduithe nó faoiseamh eile i gcoinne aon fhreagróir san iarratas

‡scrios i gcás nach n-oireann