Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.08 Fógra iarratais ó mheasúnóirí
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.08

Fógra iarratais ó mheasúnóirí


Sceideal C
O.40A, r.14

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Maidir le hiarratas chun an Bhoird Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta ó ....... Éilitheoir

.......... as .......... Iarratasóir

.......... as .......... sa dúiche Chúirte *(agus sa cheantar Cúirte) thuas ..... Freagróir


FÓGRA IARRATAIS

An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003, alt 27


DE BHRÍ go ndearna measúnóirí, arna sannadh ag an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta chun feidhmeanna a chomhlíonadh faoi Chaibidil 2 de Chuid 2 den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003, iarraidh an ........ 20 .... faoi alt *26(1) *26(2) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 chugatsa, an freagróir,

*chun cibé taifid, doiciméid, nó faisnéis eile atá i do sheilbh nó faoi do rialú a thabhairt dóibh, is taifid, doiciméid nó faisnéis a bheidh iarrtha go réasúnach acu—

      *(a) chun aon ítim caillteanais arna líomhain ag an éilitheoir thuasainmnithe ina éileamh/ina héileamh iomchuí a fhíorú

      *(b) chun forálacha aon achtacháin a chomhlíonadh, is forálacha lena gceanglaítear méideanna sonraithe a asbhaint nó ábhair shonraithe a chur i gcuntas le linn measúnú a dhéanamh i dtaobh damáistí

*chun sonraí iomchuí i ndáil le feithicil inneallghluaiste atá i mbunachar sonraí arna chothabháil chun críocha aon ghníomh Comhphobail a thabhairt dóibh chun na críche a shonraítear in alt 26(3) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003.

AGUS DE BHRÍ gur *mhainnigh/*dhiúltaigh tú an iarraidh sin a chomhlíonadh.

BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh mise iarratas ag an suí den Chúirt Dúiche a thionólfar i ...... an ...... lá de ....... 20.... ar ........ a.m./p.m. ar ordú faoi alt 27(2) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003, lena n-ordófar duit an iarraidh sin a chomhlíonadh.

Arna shíniú: ............

An tIarratasóir (Aturnae ar son an Iarratasóra)

Do: An freagróir thuasainmnithe as ........

Don Chléireach Cúirte Dúiche, Oifig na Cúirte Dúiche i ..........

Rinneadh an fógra iarratais seo a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche i ......... agus rinneadh é a eisiúint an ...... lá de ...... 20....

*Scrios i gcás nach n-oireann