Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.02 Cosaint díobhálacha pearsanta
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.02

Cosaint díobhálacha pearsanta


Sceideal C
O.40A, r.7

........ Éilitheoir

........ Freagróir


LÁITHREAS AGUS COSAINT DÍOBHÁLACHA PEARSANTA

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, alt 12


Tá an láithreas díobhálacha pearsanta seo á chomhdú agus tá an láithreas agus an chosaint díobhálacha pearsanta seo á seirbheáil ag an bhfreagróir.

Sonraí an chéad fhreagróra:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

Slí bheatha

UPSP

*Aturnae *(más rud é go bhfuil ar intinn ag an bhfreagróir cosaint a héanamh i bpearsa, sonraigh “i bpearsa”)

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil

[Ní foláir ráiteas, arb é “Forais Cosanta” an teideal a bheidh air, a bheith i gcosaint díobhálacha pearsanta agus ní foláir:

   (a) go sonrófar ann

    (i) na líomhaintí a shonraítear nó na hábhair a phléadáiltear sa toghairm díobhálacha pearsanta, is líomhaintí nó ábhair nach gá cruthúnas a bheith ag an bhfreagróir orthu,

    (ii) na líomhaintí a shonraítear nó na hábhair a phléadáiltear sa toghairm díobhálacha pearsanta, is líomhaintí nó ábhair ar gá cruthúnas a bheith aige nó aici orthu,

    (iii) na forais ar a n-éilíonn an freagróir nach bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas i leith aon díobhálacha a bhain don éilitheoir, agus

    (iv) i gcás go líomhnóidh an freagróir go raibh cuid de na díobhálacha pearsanta a bhain don éilitheoir, nó go raibh siad go léir, tagtha go hiomlán nó go páirteach de bharr ghníomhartha an éilitheora féin, na forais ar a líomhnaíonn sé nó sí amhlaidh, agus


   (b) go mbeidh ann sonraí iomlána agus mionsonraithe i dtaobh gach séanta nó trasnaithe, agus i dtaobh gach líomhna, dearbhaithe nó pléadála arb éard iad Cosaint an fhreagróra agus, más cuí, frithsceideal ina leagfar amach an chosaint ar ítimí de dhamáiste speisialta a éilíonn an t-éilitheoir.
Is éard atá sa mhéid seo a leanas formáid mholta ina bhféadfaí an chosaint a thíolacadh:

1 NÍ GÁ CRUTHÚNAS A BHEITH AG AN bhFREAGRÓIR AR NA LÍOMHAINTÍ SEO A LEANAS A SHONRAÍTEAR NÁ AR NA hÁBHAIR SEO A LEANAS A PHLÉADÁILTEAR SA TOGHAIRM DÍOBHÁLACHA PEARSANTA:

2 IS GÁ CRUTHÚNAS A BHEITH AG AN bhFREAGRÓIR AR NA LÍOMHAINTÍ SEO A LEANAS A SHONRAÍTEAR NÓ AR NA hÁBHAIR SEO A LEANAS A PHLÉADÁILTEAR SA TOGHAIRM DÍOBHÁLACHA PEARSANTA:

3 IS IAD SEO A LEANAS NA FORAIS AR A nÉILÍONN AN FREAGRÓIR NACH bhFUIL SÉ NÓ SÍ FAOI DHLITEANAS I LEITH AON DÍOBHÁLACHA A BHAIN DON ÉILITHEOIR:

*4. IS IAD SEO A LEANAS NA FORAIS AR A nÉILÍONN AN FREAGRÓIR GO RAIBH CUID DE NA DÍOBHÁLACHA A BHAIN DON ÉILITHEOIR, NÓ GO RAIBH SIAD GO LÉIR, TAGTHA GO hIOMLÁN NÓ GO PÁIRTEACH DE BHARR GHNÍOMHARTHA AN ÉILITHEORA FÉIN:

5. COSAINT AR FHAOISIMH ARNA nÉILEAMH AG AN ÉILITHEOIR:

*6. Ceanglaítear go n-údarófar tionscnamh na n-imeachtaí díobhálacha pearsanta seo de réir *alt 14 *alt 17 *alt 32 *alt 36 *alt 49 *rialacha faoi alt 46(3) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 agus níor údaraíodh é amhlaidh.


An Frithsceideal

COSAINT AR ÍTIMÍ DE DHAMÁISTE SPEISIALTA ARNA nÉILEAMH AG AN ÉILITHEOIR

(cuir bileoga breise leis seo más gá)

LIOSTA COMHFHREAGRAIS AGUS DOICIMÉAD EILE AR A mBEIDH AN FREAGRÓIR AG SEASAMH I dTRIAIL

.DoiciméadDátaTuairisc
1e.g. litir3 Meán Fómhair 2013Litir ón bhfreagróir chuig an éilitheoir
2---
Etc---
[Más rud é go ndéanfar frithéileamh, is cóir an ráiteas frithéilimh (i bhFoirm 40A.03) a chur isteach anseo]

Arna dhátú an ...... lá de ...... 20....

Arna shíniú: ........

*An Freagróir *(Aturnae ar son an Fhreagróra)

Don éilitheoir (Do na héilitheoirí) ag an seoladh (na seoltaí) a thugtar sa toghairm díobhálacha pearsanta

Rinneadh an láithreas agus an chosaint díobhálacha pearsanta seo a chomhdú i......... an ..... lá de ........ 20.... le ........ an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte agus don dúiche Chúirte thuas.

*Scrios i gcás nach n-oireann