Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.04 Mionnscríbhinn fíoraithe
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.04

Mionnscríbhinn fíoraithe


Sceideal C
O.40A, r.8

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Idir

......... Éilitheoir

......... Freagróir


MIONNSCRÍBHINN FÍORAITHE

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, alt 14

[Ní gá an teideal a athlua i gcás go ndéanfar an mhionnscríbhinn a fhormhuiniú ar an bpléadáil nó ar an doiciméad eile]

MIONNAÍMSE, ........ as ........, an (t-éilitheoir, freagróir nó sainaithin an cháil ina ndéantar an mhionnscríbhinn) sna himeachtaí thuas, atá ocht mbliana déag agus os a chionn agus deirim mar seo a leanas:

1. Tagraím d’ábhar (na toghairme díobhálacha pearsanta, na cosanta, an fhreagra, na faisnéise breise etc. — de réir mar a bheidh) arna sheachadadh san ábhar seo thar ceann an (éilitheora/ fhreagróra) an .... lá seo de ....... 20... *[ar a bhformhuinítear an mhionnscríbhinn seo] *[agus a ndearna mé, ar chóip dhílis di nó de agus “AB1” marcáilte uirthi, m’ainm a shíniú sular mhionnaigh mé í seo].

2. Is feasach dom féin gur fíor iad na dearbhuithe, na líomhaintí agus an fhaisnéis atá sa (toghairm díobhálacha pearsanta, etc.) sin. Creidim go macánta, ach ní feasach dom féin, gur fíor iad na dearbhuithe, na líomhaintí agus an fhaisnéis atá sa (toghairm díobhálacha pearsanta, etc.) sin.

3. Is eol dom gur cion é ráiteas atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha a dhéanamh sa mhionnscríbhinn seo, is ráiteas a bhfuil a fhios agam é a bheith bréagach nó míthreorach.

ARNA MHIONNÚ os mo chomhairse [ainm gceannlitreacha] i ..........

sa Chontae an ...... lá de ....... 20....,

ag an ......... sin

*[a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi]

*[a chuir ........., a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom]

*[ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an mhionnscríbhinn seo a ghlacadh trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird dom

†pas uimh. ....... arna eisiúint an ...... lá de ...... ag údaráis ......, is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

†cárta aitheantais náisiúnta uimh. ...... arna eisiúint an ...... lá de ........ ag údaráis ........ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é

†Pas Eachtrannach uimh. ...... arna eisiúint an ...... lá de ....... ag údaráis ......, is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

†doiciméad taistil dídeanaí uimh. ....... arna eisiúint an ........ lá de ........ ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

† doiciméad taistil (seachas doiciméad taistil dídeanaí) ....... arna eisiúint an ........ lá de ....... ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

......... Teisteoir

........ *Coimisinéir Mionnaí/ *Aturnae Cleachtach

*Scrios mura n-oireann

†Más iomchuí, roghnaigh an rogha chuí agus scrios na roghanna eile.

Tá an mhionnscríbhinn seo arna comhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche i ........ an ..... lá de ....... 20.... ag ...... thar ceann an ....... sna himeachtaí thuas.