Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: B - Foirmeacha in imeachtaí coiriúla

Foirm: 18.1 Cúirtbhanna urraí - An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, Alt 22 (arna leasú leis an Acht um Cheartas Coiriúil 2007, alt 1)
I.R. Uimh. 41 de 2008
Uimh18.1

SCEIDEAL B
O.18, r.5 (4).

AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967, ALT 22
(ARNA LEASÚ LEIS AN ACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL
(LEASÚ) 2007, ALT 1)
AN tACHT UM BANNAÍ, Alt 5 (arna leasú leis an ACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007, Alt 8)

CÚIRTBHANNA URRAÍ

Ceantar Cúirte Dúiche
Dúiche Uimh.
................... Ionchúisitheoir

................... Cúisí

Toilíonn mise, an cúisíthuasainmnithe, a bheith faoi cheangal ag na coinníollacha seo a leanas den chúirtbhanna seo agus iad a chomhlíonadh.
1 Nídhéanfaidh mise, an cúisíthuasainmnithe, aon chion le linn bheith faoi bhannaí.
*2 *Mise ........... as ......... Cúisí

*agus .......... as .......... Urra

*agus ......... as ........... Urra

*admhaím/admhaímid (faoi seach) mé/sinn féin a bheith i bhfiacha ag an Stát sna suimeanna ar leithligh seo a leanas, is ésin le rá

an. ........ sin i suim \ ........ agus
an
....... sin i suim \ .......... agus
an ...... sin i suim \ ...........

chun úsáide an Aire Airgeadais agus de bhun ordúan Bhreithimh támé/táimid tar éis na suimeanna seo a leanas a thaisceadh

an ...... sin i suim \ ........... agus
an ....... sin i suim \ .......... agus

an ....... sin i suim \ .........

*Is gá an coinníoll seo i gcás ina mbeidh coinníoll airgid nó urrúis san áireamh in aon bhanna

In ionad urra/urraí, de bhun ordúan Bhreithimh, támétar éis suim \ .... a thaisceadh

In ionad airgead a thaisceadh i suim \ ....... tá an Chúirt tar éis glacadh leis an ionstraim seo a leanas mar urrús ón ......... sin:

*Cur isteach sonraí aon ionstraime arna glacadh mar urrús
Agus admhaímse/admhaímid thairis sin go ndlitear na suimeanna sin a fhorghéilleadh nóa eistréatadh de réir mar is cuímáloicim / loiceann an cúisíthuasainmnithe in aon cheann de na coinníollacha breise atáleagtha amach anseo thíos
3 Láithreoidh mé,ancúisíthuasainmnithe, os comhair na Cúirte Dúiche a thionólfar i ..... an ...... lá de ...... 20.. ar ....a m/pm agus gach áit agus am chun a ndéanfar, i gcúrsa na n-imeachtaí,anéisteacht a chur ar atráth go dtínach mbeidh orm a bheith i láthair a thuilleadh chun an cúiseamh/na cúisimh a fhreagairt.
*4 Agus ............. *Cur isteach anseo aon choinníollacha breise arna bhforchur ag an gCúirt

Arna Shíniú.........................Cúisí
* Arna Shíniú.........................Urra
* Arna Shíniú.........................Urra

Arna admháil os mo chomhairse an ..... lá seo de ....... 20 ......

Arna Shíniú.........................
*Breitheamh den Chúirt Dúiche
*Cléireach Cúirte Dúiche
*Feidhmeannach Síochána arna ainmniú/hainmniú le hordú ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
*Rialtóir an phríosúin i .....
*Oifigeach de chuid an phríosúin i ... a bheidh ainmnithe ag Rialtóir an phríosúin sin de réir alt 22(3) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967

Féadfaidh an cúisí, tráth ar bith, iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar choinníoll de chuid an chúirtbhanna a athrúnóa chúlghairm.

*Scrios i gcás nach n-oireann