Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: B - Foirmeacha in imeachtaí coiriúla

Foirm: 17.16 Barántas gabhála - An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007, alt 51(1) (arna ionadú leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009, alt 23)

I.R. Uimh. 33 de 2010

Sceideal B
O17. r.11


17.16

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007, ALT 51(1) (arna ionadú leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009, Alt 23)

BARÁNTAS GABHÁLA


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

DE BHRÍ, ón bhfaisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn a mhionnaigh ................, as ............, comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Ceannfort, os mo chomhairse an lá seo inniu, gur léir gur gabhadh ..........., as ................,

*(ag .............. ) *(i stáisiún Garda Síochána .......) an .... lá de ........ 20 .... ar .... a.m./p.m. mar gheall ar dhrochamhras go ndearna sé/sí cion lena mbaineann alt 50 den Acht thuasainmnithe, eadhon ................, agus * (gur tugadh é/í chuig, agus gur coinníodh é/í i) *(gur coinníodh é/í i) stáisiún Garda Síochána ..............

Agus gur scaoileadh saor an ............. sin gan aon chúiseamh a dhéanamh ina aghaidh/ina haghaidh an ..... lá de ........... 20 ...... ar..... a.m./p.m.

AGUS DE BHRÍ GUR DEIMHIN LIOM ÓN bhFAISNÉIS SIN

*Go bhfuil faisnéis bhreise faighte ag an nGarda Síochána ó scaoileadh saor an ....... sin i ndáil le drochamhras a bheith air/uirthi go raibh *sé/*sí páirteach i gcion, eadhon:

.................... contrártha do ...................

*D’ainneoin go raibh eolas ag an nGarda Síochána, sular scaoileadh saor an ........ sin, i dtaobh drochamhras a bheith air/uirthi go raibh *sé/*sí páirteach i gcion, eadhon:................. contrártha do ................. ar cion é a raibh *a ghabháil/*a gabháil á hiarraidh ina leith san iarratas seo, nach mbeadh ceistiú an duine sin i ndáil leis an gcion sin, sular scaoileadh saor é, ar mhaithe le himscrúdú cuí an chiona.

ÚDARAÍTEAR LEIS SEO DUITSE, a bhfuil an barántas seo dírithe chugat, an .............. sin a ghabháil

*TÁ AN ................. SIN le tabhairt os comhair *breithimh den Chúirt Dúiche/

*breithimh den Chúirt Chuarda

*ar é/í a ghabháil

*ar ..... a.m./p.m. an .... lá de .......... 20 ... *agus ina dhiaidh sin i ..........

Arna dhátú agus arna eisiúint an .... lá de ...... 20... ar ..... a.m./p.m.

Arna shíniú ...................

Breitheamh den Chúirt Dúiche

Do: Ceannfort an Gharda Síochána i .......................

*Scrios i gcás nach n-oireann