Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.05 Fógra Foriarratais (caingean díobhálacha pearsanta)
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.05

Fógra Foriarratais

(caingean díobhálacha pearsanta)


Sceideal C
O.40A, r.9

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Idir

........ Éilitheoir

........ Freagróir


FÓGRA FORIARRATAIS

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004


BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh an *t-éilitheoir/*freagróir thuasainmnithe iarratas chun na Cúirte Dúiche ina suí di i ........ an ...... lá de ....... 20.... ar ...... a.m./p.m., ar an bhfaoiseamh seo a leanas de bhun an Achta um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004 (“an tAcht” anseo ina dhiaidh seo) nó thairis sin in imeachtaí díobhálacha pearsanta:

*Ordú faoi alt 9(2) den Acht chun an tréimhse a fhadú chun (sonraigh an t-ábhar ar ina leith a lorgaítear an tréimhse ama a fhadú) a sheirbheáil

*Ordú faoi alt 10(3) den Acht chun bac a chur ar imeachtaí nó chun iad a dhíbhe mar gheall gur mhainnigh an t-éilitheoir an fhaisnéis a sholáthar is gá chun alt 10 den Acht a chomhlíonadh

*Ordú faoi alt 11(3) den Acht chun bac a chur ar imeachtaí nó chun iad a dhíbhe mar gheall gur mhainnigh an t-éilitheoir faisnéis bhreise a sholáthar arna hiarraidh faoi alt 11(1) nó alt 11(2) den Acht

*Ordú faoi alt 12(3) den Acht chun bac a chur ar imeachtaí nó chun breithiúnas a thabhairt mar gheall gur mhainnigh an freagróir an fhaisnéis a sholáthar is gá chun alt 12 den Acht a chomhlíonadh

*Ordachán ón gCúirt faoi alt 15 den Acht go ndéanfar comhdháil idirghabhála a thionól

*Ordú chun go ndéanfaidh an *t-éilitheoir/*freagróir sonraí breise agus níos fearr a sheachadadh

*Ordú lena gceadófar fianaise sa chaingean a thabhairt trí mhionnscríbhinn faoi alt 19 den Acht

*Ordú lena gceapfar duine ceadaithe chun aon imscrúdú a dhéanamh agus chun fianaise a thabhairt sa chaingean faoi alt 20 den Acht

Is iad seo a leanas forais an iarratais: ........ [leag amach go hachomair forais an iarratais, e.g. d’iarr an freagróir ar an éilitheoir an ...... 20..... faisnéis a sholáthar is gá chun alt 10 den Acht a chomhlíonadh agus mhainnigh an t-éilitheoir í a sholáthar].

Forálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san iarratas ........... [déan aon fhorálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san iarratas a shainaithint, e.g. tá an freagróir ag seasamh ar alt 10 den Acht].

Tá an mhionnscríbhinn ó ....... arna mionnú an ...... 20..... mar thaca leis an iarratas.

Arna shíniú ........... Aturnae ar son an *éilitheora/*fhreagróra

Do: Cléireach Cúirte Dúiche i .........

Agus: ......... Aturnae ar son an *éilitheora/*fhreagróra

as ........

Rinneadh an fógra foriarratais seo a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche i ......... agus rinneadh é a eisiúint an ...... lá de ....... 20....

*Scrios i gcás nach n-oireann