Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.04 Deimhniú á rá go bhfuil breithiúnas infhorfheidhmithe
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.04

Deimhniú á rá go bhfuil breithiúnas infhorfheidhmithe


Sceideal C
O.41B, r.10 (3)

ÉIRE

IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le

*Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle maidir le dlínse agus maidir le haithint agus le forfheidhmiú breithiúnais in ábhair shibhialta agus thráchtála (an “Rialachán Dlínse”).

*Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ón gComhairle maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó thráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit.

*Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (agus an Prótacal atá i gceangal leis an gcéanna) arna shíniú sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair 1968 (“Coinbhinsiún na Bruiséile”).

*An Coinbhinsiún maidir le dlínse agus maidir le forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála a rinneadh in Lugano an 30ú lá de Dheireadh Fómhair 2007 (“Coinbhinsiún Lugano”).

*Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Thráchtála ar an gCoigríoch arna shíniú sa Háig an 15ú lá de Shamhain 1965.

*Alt 14 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1998.

Uimhir thaifid:


DEIMHNIÚ Á RÁ GO bhFUIL BREITHIÚNAS INFHORFHEIDHMITHE SA STÁT AGUS GUR SEIRBHEÁLADH É

Idir .........

as ........ éilitheoir

agus .........

as ............ freagróir

Deimhnímse, ..........., an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte Dúiche thuas, leis seo, mar seo a leanas:—

1. Go bhfuil an breithiúnas a tugadh sna himeachtaí thuas ag an suí den Chúirt Dúiche a tionóladh i ...... an ...... lá de ....... 20.... infhorfheidhmithe sa Stát seo, agus

2. An ...... lá de ....... 20 .... go ndearnadh cóip den bhreithiúnas sin a sheirbheáil leis an bpost cláraithe/árachaithe ar an bhfreagróir ag an seoladh seo a leanas—.

Arna dhátú an ..... lá seo de ........ 20....

Arna shíniú ............ Cléireach CÚirte DÚiche atá sannta don cheantar CÚirte DÚiche thuas,

Oifig na Cúirte Dúiche i ..........


ÉIRE

*Scrios i gcás nach n-oireann