Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40D.02 Fógra achomhairc chun na Cúirte Dúiche: An tAcht Meabhair-Shláinte, 2001, alt 65(1)
I.R. Uimh. 17 de 2014
40D.02

Fógra achomhairc chun na Cúirte Dúiche: An tAcht Meabhair-Shláinte, 2001, alt 65(1)


Sceideal C
O.40D, r. 7

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Maidir le halt 65 den Acht Meabhair-Shláinte, 2001

Idir

........... Achomharcóir

........... An Coimisiún Meabhair-Shláinte ........... Freagróir

BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfaidh an t-achomharcóir thuasainmnithe, ............ as ........... arb é nó í an *dílseánach cláraithe é nó í *duine a bhfuil ar intinn aige nó aici a bheith ina dhílseánach nó ina dílseánach cláraithe ar ionad ceadaithe (de réir bhrí alt 63 den Acht thuasainmnithe) atá suite i ........... sa dúiche Chúirte thuas, achomharc ag an suí den Chúirt Dúiche a thionólfar i ........... an ...... lá de ........ 20.... ar ........ a.m./p.m., i gcoinne breith ón bhfreagróir thuasainmnithe, an Coimisiún Meabhair-Shláinte, faoi alt 64 den Acht Meabhair-Shláinte, 2001, ar breith í a bhfuair an t-achomharcóir fógra fúithi an ........ 20.... (is dáta atá laistigh de 21 lá ó dháta an achomhairc seo) agus

*lena ndiúltaítear an t-ionad sin a chlárú

*lena mbaintear an t-ionad sin den chlár

*lena gcuirtear coinníoll ag gabháil le clárú an ionaid sin

*lena ndéantar coinníoll atá ag gabháil le clárú an ionaid sin *(a leasú) *(a chúlghairm)

Is iad seo a leanas forais an achomhairc: ........ [déan forais an achomhairc a leagan amach go hachomair].

Forálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san achomharc ........ [déan aon fhorálacha dlíthiúla áirithe a bhfuiltear ag seasamh orthu san achomharc a shainaithint].


LIOSTA DOICIMÉAD AR A mBEIDH AN tACHOMHARCÓIR AG SEASAMH AGUS A bhFUIL CÓIPEANNA DÍOBH AG GABHÁIL LEIS SEO
.DoiciméadDátaTuairisc
1e.g. fógra i dtaobh na breithe1 Meán Fómhair 2013Breith arna heisiúint ag an bhfreagróir chuig an achomharcóir
2e.g. litir1 Meán Fómhair 2013Litir ón bhfreagróir lena gcuirtear an bhreith chuig an achomharcóir
Etc...

Arna shíniú ............

*An t-achomharcóir *(Aturnae ar son an achomharcóra)

Do: Cléireach Cúirte Dúiche i ........

Agus: ............*An freagróir *(Aturnae ar son an fhreagróra) as ........

Rinneadh an fógra achomhairc seo a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche i ........... agus rinneadh é a eisiúint an ...... lá de ...... 20....

*Scrios i gcás nach n-oireann