Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: B - Foirmeacha in imeachtaí coiriúla

Foirm: 17.17 Faisnéis le haghaidh iarratais ar choinneáil duine athghafa a fhadú - An tAcht um cheartas Coiriúil 2007 /alt 50(3)(c) arna chur chun feidhme le halt 51(3)(a) / alt 50(g)(i) arna chur chun feidhme le halt 51(3)(b) / alt 50(3)(h)(i) arna chur chun feidhme le halt 51(3)

I.R. Uimh. 41 de 2008

SCEIDEAL B

O.17,r. 12.

Uimh.17.17

AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 2007, *ALT 50(3)(c) arna chur chun feidhme le hALT 51(3)(a) *ALT 50(3)(g)(i) arna chur chun feidhme le hALT 51(3)(b) *ALT 50(3)(h)(i) arna chur chun feidhme le hALT 51(3)

FAISNÉIS LE hAGHAIDH IARRATAIS AR CHOINNEÁIL DUINE ATHGHAFA A FHADÚ


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

FAISNÉIS FAOI MHIONN Ó ...................

as ........................ a deir:

Is comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Príomh-Cheannfort mé.

Gur athghabhadh ........, as ........ ar an .... lá de ... 20... ar .. a.m./p.m. de bhun bará ntais faoi alt 51(1) den Acht um Cheartas Coiriuíl 2007 (ar scaoileadh saor é /í roimhe seo tar éis é /í a ghabháil) agus drochamhras ann go ndearna sé /sí cion lena mbaineann alt 50 den Acht um Cheartas Coiriúil 2007, eadhon ......., agus atá faoi choinneáil faoi láthair i stáisiún ........ de bhun

*ordachá in faoi alt 50(3) (b) den Acht thuas, arna chur chun feidhme le hAlt 51(3) den Acht sin, is tréimhse choinneá la ú daraithe a rachaidh in éag an ..... lá de ... 20... ar ....a.m./p.m.

*barántais faoi alt 50(3)(d) den Acht thuas, arna chur chun feidhme le hAlt 51(3)(a) den Acht sin, á údarú tréimhse choinneala a fhadú, is tréimhse choinneála údaraithe a rachaidh in éag an ...... lá de .... 20.. ar.......a.m./p.m

*barántais faoi alt 50(3)(g)(ii) den Acht thuas, arna chur chun feidhme le hAlt 51(3) den Acht sin, á údarú tréimhse choinneála a fhadú, is tréimhse choinneála údaraithe a rachaidh in éag an .... lá de .... 20.. ar.......a.m./p.m

Tá forais réasúnacha agam chun a chreidiúint gur gá an duine sin a choinneáil

*go ceann tréimhse breise nach faide ná 24 huaire an chloig

*go ceann tréimhse breise nach faide ná 72 uair an chloig

*go ceann tréimhse breise nach faide ná 48 n-uaire an chloig

chun an cion lena mbaineann a imscrúdú go cuí agus deirim go bhfuil an t-imscrúdú á sheoladh go dícheallach dlúsúil.

Is é seo a leanas an bonn atá agam lena chreidiúint amhlaidh:

Agus iarraim leis seo

*faoi alt 50(3)(c) den Acht sin arna chur chun feidhme le hAlt 51(3)(a) den Acht sin barántas á údarú an duine sin a choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide ná 24 huaire an chloig

*faoi alt 50(3)(g)(i) den Acht sin arna chur chun feidhme le hAlt 51(3)(b) den Acht sin barántas á údarú an duine sin a choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide ná 72 uair an chloig

*faoi alt 50(3)(h)(i) den Acht sin arna chur chun feidhme le hAlt 51(3) den Acht sin barántas á údarú an duine sin a choinneáil go ceann tréimhse breise nach faide ná 48 n-uaire an chloig

Arna shíniú ................

Faisnéiseoir

ARNA MHIONNÚ os mo chomhair an ...... lá seo de ....... 20...

Arna shíniú ................

Breitheamh den Chúirt Dúiche

*scrios i gcás nach n-oireann