Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.01 ógra i dtaobh imeachtaí a thosú
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.01

Fógra i dtaobh imeachtaí a thosú


Sceideal C
O. 41B, rr. 5(2), 5(3), 5(6), 13(2), 13(3), 13(5), 19, 25(1)

ÉIRE

IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le

*Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle maidir le Dlínse agus maidir le hAithint agus le Forfheidhmiú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála (an “Rialachán Dlínse”)

*Coinbhinsiún na Bruiséile de chuid na gComhphobal Eorpach ar Dhlínse agus ar Fhorfheidhmiú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála, 1968 (“Coinbhinsiún na Bruiséile”)

*Coinbhinsiún Lugano maidir le Dlínse agus maidir le Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Thráchtála Idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach agus Comhlachas Saorthrádála na hEorpa, 2007 (“Coinbhinsiún Lugano”)

*Rialachán (CE) 4/2009 an 18 Nollaig 2008 ón gComhairle maidir le Dlínse, leis an Dlí Infheidhme, le hAithint agus le Forfheidhmiú Breitheanna agus le Comhoibriú in Ábhair a bhaineann le hOibleagáidí Cothabhála (an “Rialachán Cothabhála”)

*Coinbhinsiún na Róimhe idir Ballstáit na gComhphobal Eorpach ar Shimpliú Nósanna Imeachta chun Íocaíochtaí Cothabhála a Ghnóthú (“Coinbhinsiún na Róimhe”) agus leis an Acht Cothabhála, 1994

*Coinbhinsiún Nua-Eabhrac ar Ghnóthú Cothabhála ar an gCoigríoch (“Coinbhinsiún Nua-Eabhrac”) agus leis an Acht Cothabhála, 1994

*Coinbhinsiún na Háige ar Dhlínse, ar an Dlí Infheidhme, ar Aithint, ar Fhorfheidhmiú agus ar Chomhoibriú i leith Freagracht Tuismitheoirí agus Bearta chun Leanaí a Chosaint, 1996 (“Coinbhinsiún na Háige um Leanaí”)

Uimhir thaifid:


FÓGRA I dTAOBH IMEACHTAÍ DLÍTHIÚLA A THOSÚ

Idir ........

as ........ Éilitheoir

agus ..........

as ........ Freagróir

TUGTAR FÓGRA DUIT LEIS SEO go bhfuil an t-éilitheoir thuas, *(a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi) *(a sheolann gairm/gnó/slí bheatha) *(a bhfuil cónaí rialta air nó uirthi) i ..........*(sa cheantar Cúirte Dúiche thuas), tar éis imeachtaí a thionscnamh i do choinnese, an freagróir thuas, a bhfuil *sainchónaí *cónaí rialta ort i .........., lena n-éilítear mar seo a leanas:—

[cuir isteach sonraí an éilimh ó fhógra éilimh, ó thoghairm chothabhála nó ó dhoiciméad tionscnaimh iomchuí eile]

†MÁ DHÍOSPÓIDEANN TÚ AN tÉILEAMH agus más mian leat na himeachtaí a chosaint (cibé acu chun dlínse na cúirte a chonspóid, agus chuige sin amháin, nó de bhua thuillteanais an éilimh), ansin ní foláir duit láithreas agus cosaint i bhFoirm 42.01, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche a thabhairt don éilitheoir nó d’aturnae an éilitheora, nó a chur leis an bpost chuige nó chuici, ag an seoladh le haghaidh seirbheála a luaitear thuas tráth nach déanaí ná *cúig/*sé seachtaine tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort, agus ag an am céanna ní foláir duit cóip de do láithreas a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thíos.

‡Rinneadh na himeachtaí a liostú lena n-éisteacht ag an suí den Chúirt Dúiche a thionólfar i ........ an ...... lá de ...... 20.... ar ....... a.m./p.m. MÁ DHÍOSPÓIDEANN TÚ AN tÉILEAMH, is cóir duit láithreas agus fógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh i bhFoirm 42.02, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche (atá ag gabháil leis seo) a sheirbheáil agus a chomhdú agus láithriú ag an éisteacht sin nó socrú a dhéanamh go mbeidh ionadaíocht agat ag an éisteacht sin.

MÁ MHAINNÍONN TÚ FREAGRA A THABHAIRT FÉADFAIDH AN CHÚIRT, IN IMTHOSCA ÁIRITHE, DUL AR AGHAIDH CHUN NA hIMEACHTAÍ A ÉISTEACHT AGUS A CHINNEADH GAN A THUILLEADH FÓGRA A THABHAIRT DUIT

Arna dhátú an ..... lá seo de ....... 20....

Arna shíniú ........ Cléireach Cúirte DÚiche atá sannta don cheantar Cúirte Dúiche thuas,

Oifig na Cúirte Dúiche i ........


ÉIRE

Do ..........

as .........

an freagróir thuas.

Rinne an Cléireach Cúirte Dúiche na himeachtaí a eisiúint an ...... 20 .... i ...... ar iarraidh *(ón éilitheoir) *(ó ......, aturnaetha as ........., aturnaetha ar son an éilitheora)

*Scrios i gcás nach n-oireann

† I gcás imeachtaí arna dtionscnamh le fógra éilimh

‡ I gcás imeachtaí arna dtionscnamh le toghairm shibhialta a mbeidh dáta fillte sannta di. I gcás go dtionscnófar na himeachtaí le toghairm shibhialta a mbeidh dáta fillte sannta di, ní foláir fógra láithris agus go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh i bhFoirm 42.02, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche a chur ag gabháil léi.