Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.03 Deimhniú maidir le breithiúnas
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.03

Deimhniú maidir le breithiúnas


Sceideal C
O.41B, r.9 (1) (b), 9 (2)

ÉIRE
IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le

*Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle maidir le dlínse agus maidir le haithint agus le forfheidhmiú breithiúnais in ábhair shibhialta agus thráchtála (an “Rialachán Dlínse”).

*Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ón gComhairle maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó thráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit.

*Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (agus an Prótacal atá i gceangal leis an gcéanna) arna shíniú sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair 1968 (“Coinbhinsiún na Bruiséile”).

*An Coinbhinsiún maidir le dlínse agus maidir le forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála a rinneadh in Lugano an 30ú lá de Dheireadh Fómhair 2007 (“Coinbhinsiún Lugano”).

*Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Thráchtála ar an gCoigríoch arna shíniú sa Háig an 15ú lá de Shamhain 1965.

*Alt 14 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1998.

Uimhir thaifid:


DEIMHNIÚ Ó CHLÉIREACH CÚIRTE DÚICHE

Idir .........

as ......... éilitheoir

gus .........

as ......... freagróir

Deimhnímse, ........, an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte Dúiche thuas, leis seo, mar seo a leanas:-

1. Maidir leis na himeachtaí thuasainmnithe, gurbh imeachtaí iad i leith éileamh ón éilitheoir i gcoinne an fhreagróra a tionscnaíodh os comhair na Cúirte seo an .... lá de ........ 20.... le *fógra éilimh *toghairm (shibhialta) a eisíodh an...... lá de ...... 20.... lena n-éilítear mar seo a leanas ............

2. Go ndearnadh *(an doiciméad lenar tionscnaíodh na himeachtaí) *(fógra i dtaobh thionscnamh na n-imeachtaí) a sheirbheáil ar an bhfreagróir an ...... lá de ....... 20.... ar an tslí seo a leanas-............

3. *(Gur láithrigh) *(Nár láithrigh) an freagróir ag éisteacht na n-imeachtaí.

4. *(Go raibh) *(Nach raibh) ionadaíocht ag an bhfreagróir ag éisteacht na n-imeachtaí.

5. Gur ghabh an Chúirt dlínse chuici féin sna himeachtaí de bhun fhorálacha Airteagal (Airteagail) ...... *(den Rialachán Dlínse) *(de Choinbhinsiún 1968) *(de Choinbhinsiún Lugano) thuasainmnithe, ar na forais-.......

6. Gur thug an Chúirt breithiúnas i gcoinne an *(fhreagróra) *(éilitheora) mar seo a leanas:-............

*7. Go ngabhann ús de réir ráta .......... faoin gcéad sa bhliain leis an mbreithiúnas ar an bhfiach breithiúnais amháin (gan costais agus caiteachais a áireamh), is é sin le rá, ar shuim €.......ón .... lá de ...... 20.... go dtí go n-íoctar é.

8. *(Gur taifeadadh) *(Nár taifeadadh) *(fógra achomhairc i gcoinne an bhreithiúnais) *(fógra chun an breithiúnas a chur ar ceal).

9. Go *(raibh) *(mbeidh) an tréimhse ama chun achomharc i gcoinne an bhreithiúnais a thaisceadh caite an .... lá seo de ....... 20...

10. Nach bhfuil bac curtha ar fhorfheidhmiú an bhreithiúnais ná forfheidhmiú an bhreithiúnais curtha ar fionraí de thuras na huaire agus nach bhfuil an tréimhse ama atá ar fáil lena fhorfheidhmiú caite.

Arna dhátú an .... lá seo de ........ 20.....

Arna shíniú .........

Cléireach CÚirte DÚiche atá sannta don cheantar CÚirte DÚiche thuas,

Oifig na Cúirte Dúiche i ........


ÉIRE

*Scrios i gcás nach n-oireann