Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40A.03 Frithéileamh díobhálacha pearsanta
I.R. Uimh. 17 de 2014
40A.03

Frithéileamh díobhálacha pearsanta


Sceideal C
O.40A, r.7

[le cur mar fhoscríbhinn leis an gcosaint díobhálacha pearsanta]

FRITHÉILEAMH DÍOBHÁLACHA PEARSANTA

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004, alt 12

RÁITEAS FRITHÉILIMH


[Ní foláir ráiteas, arb é “Ráiteas Frithéilimh” an teideal a bheidh air, a bheith i bhfrithéileamh díobhálacha pearsanta agus ní foláir
   (a) go leagfar amach ann, i míreanna uimhrithe, sonraí iomlána agus mionsonraithe—

    (i) i dtaobh chineál an éilimh agus i dtaobh chineál gach líomhna, dearbhaithe nó pléadála a bheidh san éileamh sin;

    (ii) i dtaobh na ndíobhálacha don fhreagróir a líomhnófar a bheith tagtha de bharr éagóir an éilitheora;

    (iii) i dtaobh ghníomhartha an éilitheora arb éard iad an éagóir sin agus i dtaobh na n-imthosca a bhaineann leis an éagóir sin a dhéanamh;

    (iv) i dtaobh gach cáis d’fhaillí a bheidh déanta ag an éilitheoir,


   (b) sceideal a bheith ann ina mbeidh sonraí iomlána faoi na hítimí go léir de dhamáiste speisialta a bhfuil éileamh á dhéanamh ag an bhfreagróir ina leith, agus

   (c) mionsonraí a thabhairt ann faoin mbonn ar a bhfuil dlínse á héileamh.

Is éard atá sa mhéid seo a leanas formáid mholta ina bhféadfaí an formhuiniú a thíolacadh:

1 TUAIRISC AR NA PÁIRTITHE

2 AN ÉAGÓIR A LÍOMHNAÍTEAR I gCOINNE AN ÉILITHEORA (NÓ I gCOINNE GACH ÉILITHEORA)

3 SONRAÍ I dTAOBH GHNÍOMHARTHA AN ÉILITHEORA (NÓ GACH ÉILITHEORA) ARB ÉARD IAD AN ÉAGÓIR AGUS I dTAOBH NA nIMTHOSCA A BHAINEANN LEIS AN ÉAGÓIR A DHÉANAMH


(Is cóir sonraí iomlána a leagan amach)

4. SONRAÍ I dTAOBH GACH CÁIS D’FHAILLÍ A BHEIDH DÉANTA AG AN ÉILITHEOIR (NÓ AG GACH ÉILITHEOIR)

(Is cóir sonraí iomlána a leagan amach)

5. SONRAÍ I dTAOBH NA nDÍOBHÁLACHA DON FHREAGRÓIR A BHEIDH TAGTHA DE BHARR ÉAGÓIR AN ÉILITHEORA (NÓ GACH ÉILITHEORA)

6. FAOISIMH ARNA nÉILEAMH AG AN bhFREAGRÓIR

7. Ceanglaítear go n-údarófar tionscnamh an fhrithéilimh díobhálacha pearsanta seo de réir *alt 14 *alt 17 *alt 32 *alt 36 *alt 49 *rialacha faoi alt 46(3) den Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003 agus d’údaraigh an Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta na himeachtaí díobhálacha pearsanta seo faoi *alt 14 *alt 17 *alt 32 *alt 36 *alt 49 *rialacha faoi alt 46(3) le húdarú arna dhátú an ..... lá de ............ 20.... faoi uimhir thagartha ........


An Sceideal

SONRAÍ FAOI ÍTIMÍ DE DHAMÁISTE SPEISIALTA


[críochnaigh mar a dhéantar i bhFoirm Uimh. 40.02]