Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 41B.05 Fógra i dtaobh clárú
I.R. Uimh. 17 de 2014
41B.05

Fógra i dtaobh clárú


Sceideal C
O.41B, r. 21(3)(b)

ÉIRE

IRELAND

AN CHÚIRT DÚICHE

THE DISTRICT COURT


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Maidir le Rialachán (CE) 4/2009 ón gComhairle maidir le dlínse, leis an dlí infheidhme, le haithint agus le forfheidhmiú breitheanna agus le comhoibriú in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála (an “Rialachán Cothabhála”).

Agus maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cothabháil), 2011 (I.R. Uimh. 274 de 2011)

Do .......... as ........ Féichiúnaí cothabhála

FORMHUINIÚ

Eisíonn an Chúirt Dúiche an fógra seo chugat mar fhéichiúnaí cothabhála. Má mhainníonn tusa, an féichiúnaí cothabhála, íocaíocht a dhéanamh atá dlite faoin mbreith, a dtugtar mionsonraí ina taobh thíos, féadfar toghairm a eisiúint i do leith chun freastal os comhair na Cúirte Dúiche.

Más ábhar imní duit é nach mbeidh tú ábalta téarmaí na breithe a chomhlíonadh, is cóir duit comhairle dlí a lorg. Ní féidir leis an gCúirt Dúiche téarmaí na breithe a athrú.

Faoi Rialachán 10(14) de Rialacháin 2011 thuas, ceanglaítear ort fógra i dtaobh aon athrú ar do sheoladh a thabhairt don Chléireach Cúirte Dúiche a ainmnítear thíos. Is cion é mainneachtain déanamh amhlaidh, gan leithscéal réasúnach, atá inphionósaithe, ar thú a chiontú go hachomair, le fíneáil d’aicme C.


FÓGRA A BHAINEANN LE SUIMEANNA IS INÍOCTHA FAOI ORDÚ COTHABHÁLA INFHORFHEIDHMITHE

Idir ........ as ........ Creidiúnaí Cothabhála

agus ............ as ........ Féichiúnaí Cothabhála

Uimhir thaifid:

TUGTAR FÓGRA DUIT LEIS SEO, maidir leis na suimeanna, a bhfuil sonraí fúthu leagtha amach thíos, is iníoctha agatsa, an Féichiúnaí Cothabhála thuasainmnithe, faoi bhreith arna haithint de réir bhrí Airteagal 17.1 den Rialachán Cothabhála *(arna tabhairt) *(arna hathrú) an ...... lá de ....... 20.... ag ‡........, gur suimeanna iad:

*de bhua na breithe sin, atá iníoctha leis an gCreidiúnaí Cothabhála.

*de bhua Rialachán 10(8) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cothabháil), 2011, atá iníoctha leis an gCléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte Dúiche thuasainmnithe lena dtarchur chuig an gCreidiúnaí Cothabhála.

Go dtí go bhfógrófar a mhalairt, is cóir suimeanna is iníoctha faoin ordú (lena n-áirítear íocaíochtaí i leith aon suimeanna atá dlite an dáta a fhaigheann tusa an fógra seo) a íoc in airgeadra na hÉireann (euro) leis an duine seo a leanas:

An Cléireach Cúirte Dúiche,

Oifig na Cúirte Dúiche,

i ........

agus is ó ......... go ........ Luan go hAoine gach seachtain na huaireanta oifige atá aige nó aici.

Arna dhátú an ..... lá seo de ........ 20....

Arna shíniú ........

Cléireach CÚirte DÚiche atá sannta don cheantar CÚirte DÚiche thuas,

Oifig na Cúirte Dúiche i .........


ÉIRE

SONRAÍ FAOI NA SUIMEANNA ATÁ DLITE


An méid iomlán atá dlite in airgeadra na hÉireann ar dháta an fhógra seo (lena n-áirítear aon riaráistí, costais agus caiteachais): € .....

I dteannta na suime thuas, tá sé d’oibleagáid ort €..... sa tseachtain a íoc de réir théarmaí na breithe agus fhorálacha Rialacháin 2011 thuas.

*Scrios i gcás nach n-oireann

‡Sonraigh an Chúirt a rinne an t-ordú