Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

An Chúirt Chuarda um an Dlí Teaghlaigh - Baile Átha Cliath


Naisc ghaolmhara
Oifig an Chúirt Teaghlaigh Chuarda 

Cabhraigh linn ár seirbhís chugat a fheabhsú

Iarrthóir (an duine atá ag déanamh an t-iarratas)

1. An bhfuil na cáipéisí ar fad atá ag teastáil uait chun tús a chuir le himeachtaí agat?

Mura bhfuil na cáipéisí a theastaíonn agat, b'fhéidir go ndiúltóidh an oifig glacadh le d'iarratas.

Deir rialacha na Cúirte Cuarda go gcaithfidh tú na cáipéisí ar fad thíos a bheith agat, de réir mar is gá, nuair atá tú ag eisiúint bille sibhialta.

 • Má tá tú ag déanamh iarratas ar cholscaradh nó ar idirscaradh breithiúnach, beidh bille sibhialta (Foirm 2N) agus mionnscríbhinn acmhainne (Foirm 37A) ag teastáil uait.
 • Má tá leanaí cleithiúnacha agat, beidh mionnscríbhinn leasa (Foirm 37B) ag teastáil uait.
 • Más aturnae thú beidh ort na teastais chuí a lóisteáil (Foirm 37D).
 • Beidh teastas pósta an Stáit uait freisin (ní ghlacfar le teastas eaglaise).
 • Is féidir cóipeanna den teastas pósta a ordú ón tSeirbhís um Chlárú Sibhialta teileafón: 1890 252 076 nó www.groireland.ie.
 • Go minic bíonn sé úsáideach do theastas pósta a cheangal leis an mbille sibhialta nuair atá imeachtaí á eisiúint agat.
 • Má tá ordú pinsin á éileamh agat beidh ort fógra a lóisteáil le hiontaobhaithe (Foirm 37C).

2. Ar sheiceáil tú do chuid cáipéisí?

 • An bhfuil an síniú agus an dáta ceart ar do cháipéisí ar fad?
 • An bhfuil ainmneacha na bpáirtithe ar fad litrithe i gceart ar an mbille sibhialta?
 • An bhfuil dáta agus ionad an phósta i gceart ar an mbille sibhialta?

3. Ar lóisteáil tú na cáipéisí ar fad faoi thrí?

 • Cuireann an oifig stampa leis an dáta air ar na  cáipéisí le cruthú gur lóisteáladh iad.
 • Teastaíonn trí chóip de na cáipéisí ar fad ón oifig. Cuirtear an bhunchóip leis na taifid cúirte. Tugtar an dá chóip eile ar ais duit. Tá an dara cóip agat le seirbheáil ar an bpáirtí eile agus tá an tríú cóip agat le chuir le do thaifid féin

4. An bhfuil an uimhir taifid ceart ar do chuid cáipéisí?

 • Má tá níos mó ná imeacht amháin i gceist do na páirtithe, déan cinnte go bhfuil na huimhreacha taifid ar na cáipéisí ar fad ag freagairt do na himeachtaí cearta.

5. Ar chuir tú an uimhir fóilió ceart isteach maidir le maoin ar bith a bhfuil tú ag iarraidh go ndéanfaidh an chúirt cinneadh fúthu?

 • Is féidir le huimhreacha míchearta fóilió a bheith mar chúis moille.
 • Caithfidh na hainmneacha ar an bhfóilió a bheith mar an gcéanna le hainmneacha na bpáirtithe. Má tá na hainmneacha difriúil ba chóir duit míniú a thabhairt cén fáth go bhfuil.
  [Nuair nach bhfuil na hainmneacha ar an ordú cúirte ag réiteach leis na hainmneacha ar an bhfóilió cuirtear na horduithe ar ais ón Údarás Cláraithe Maoine. Go hiondúil tarlaíonn sé seo nuair a bhaineann an bhean chéile úsáid as a hainm roimh phósadh nuair a cheannaítear na maoine, ach go bhfuil a sloinne tar éis di pósadh ar an mbille sibhialta.]
 • Mura bhfuil an mhaoin cláraithe ba chóir duit cur síos a dhéanamh ar an maoin de réir mar a theastaíonn ón Údarás Cláraithe Maoine.

6. Cén uair a mbeidh do chás ar ais sa chúirt?

 • Má tá do chás le bheith roimh an gcúirt taobh istigh de thrí lá ó dháta an lóisteála tabhair an méid sin le fios don oifig.
 • Ullmhaítear na comhaid ar fad don chúirt trí lá roimh dháta na cúirte.

7. Ar lóisteáil tú na mionnscríbhinní seirbhíse ar fad?

 • An bhfuil liosta cruinn de na cáipéisí a sheol tú sna mionnscríbhinní seirbhíse?
 • Más rud é gur bhain túúsáid as post cláraithe chun cáipéisí a sheirbheáil caithfidh tú deimhniú postála a chuir ar fáil le hainm agus le seoladh iomlán ar sheoladh na cáipéisí chuige air. Ba chóir d'oifig an phoist é a stampáil freisin agus uimhir chlárúcháin a bheith air.
 • Is féidir le haturnae sliocht óna leabhar postála oifige a chuir ar fáil a bhfuil stampa oifig an phoist air. Ba chóir go mbeadh an t-ainm iomlán, an seoladh agus an uimhir chlárúcháin ar an sliocht seo.
 • Nuair atá ordú faighte agat na cáipéisí a sheirbheáil trí ghnáthphoist réamhíoctha, caithfidh tú cruthú gur sheirbheáil tú an bille sibhialta agus na cáipéisí eile ar fad atá ag teastáil chomh maith leis an ordú ag deonú seirbhíse. Caithfidh tú deimhniú postála a thaispeáint leis an ainm agus an seoladh iomlán ar seoladh na cáipéisí chuige air, Ba cheart stampa oifig an phoist a bheith ar an teastas.
 • Má sheirbheáil tú do cháipéisí trí sheirbhís pearsanta, ba chóir duit é seo a shonrú i do mhionnscríbhinn.
 • Tá teimpléad Affidavit of Service ar fáil anseo

Freagróir (an duine a bhfuil iarratas á dhéanamh ina gcoinne)

An bhfuil tú taobh istigh den teorainn ama má tá láithreas nó cosaint á lóisteáil agat?

 • Leagtar amach an méid ama a theastaíonn chun láithreas (Foirm 5) nó cosaint  (Foirm 6A)  a lóisteáil i Rialacha na Cúirte Cuarda.
 • Má tá tú taobh amuigh den teorainn ama caithfidh tú litir a fháil ag tabhairt cead duit comhadú déanach a dhéanamh ar do chuid cáipéisí. Is féidir leis an iarrthóir nó lena ionadaí dlí an litir seo a chuir ar fáil duit.

 

Ionadaíocht Dhlíthiúil

 • Molaimid duit comhairle dlí ghairmiúil a fháil, is cuma cé acu is iarratasóir nó is freagraí thú.
 • Más rud é go bhfuil tú den tuairim nach bhfuil sé ar d’acmhainn íoc as comhairle dlí, féadfar go mbeidh tú i dteideal cúnamh dlí. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ag www.legalaidboard.ie.
 • Tá tú i dteideal ionadaíocht a dhéanamh duit féin sa Chúirt. Más mian leat ionadaíocht a dhéanamh duit féin, beifear ag súil leis go bhfuil roinnt eolais agat ar an dlí a bhaineann le d’imeachtaí. Beifear ag súil leis freisin gur léigh tú na rannáin chuí de Rialacha na Cúirte Cuarda agus go bhfuil eolas agat ar na doiciméid a theastaíonn uait le haghaidh d’iarratais.
 • Ní féidir le foireann Oifig na Cúirte Teaghlaigh Cuarda comhairle dlí a chur ar fáil.


Fógra Foriarratais agus Mionscríbhinn Forais

 • Tá teimpléid chineálacha ar fáil anseo le haghaidh Fógra Foriarratais agus Mionscríbhinn Forais
 • Beidh ort a chinntiú gurb ionann an ceannteideal, an uimhir thaifid agus ainmneacha an iarratasóra agus an fhreagraí agus iad sin sa Bhille Sibhialta um an Dlí Teaghlaigh.

Foirmeacha eile

Má theastaíonn foirm nach bhfeiceann tú ar an leathanach seo uait, is féidir go bhfaighidh tú í ar an rannán Foirmeacha Cúirte nó i Sceideal B de Rialacha na Cúirte Cuarda

 

 


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.