<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e3ebfe;">
<p><strong><span style="color: #ffffff; background-color: #0b4c95;">Naisc gaolmhara</span></strong><br /><a href="/courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/40FD493B40BDA0E4802580A5005950EF?opendocument&amp;l=ga">T&eacute;arma&iacute; agus su&iacute;onna na hArd-Ch&uacute;irte</a><br /><a href="/rules.nsf/lookuppagelink_GA/Inn&eacute;acs%20Rialacha%20na%20nUasch&uacute;irteanna">Rialacha na nUasch&uacute;irteanna</a><br /><a href="/rules.nsf/SuperiorRules?OpenView">Rules of the Superior Courts</a><br /><a href="/Courts.ie/Library3.nsf/PageCurrent/4E11594ACE06309A80257FB60050CE41?opendocument&amp;l=ga">T&aacute;ill&iacute; na&nbsp;hArd-Ch&uacute;irte</a><br /><a href="/Courts.ie/Library3.nsf/PageCurrent/ABA2FBAA79755AFF80257FB600556EC2?opendocument&amp;l=ga">Foirmeacha&nbsp;na hArd-Ch&uacute;irte</a><br /><a href="/courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/AD28AC6504CA508180258122003F9213?opendocument&amp;l=ga">Treoracha Cleachtais na hArd-Ch&uacute;irte</a><br /><a href="/Courts.ie/Library3.nsf/PageCurrent/6525A78E60AEAB1280257FB6004EF792?opendocument&amp;l=ga">&Iacute;oc t&aacute;ill&iacute; c&uacute;irte agus dleacht mh&aacute;il</a></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff; background-color: #005294;">Gn&oacute; na hoifige<br /></span></strong><a href="/courts.ie/library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNavGA/N&Oacute;S%20IMEACHTA%20NA%20hARD-CH&Uacute;IRTE?opendocument">N&oacute;s Imeachta na hArd-Ch&uacute;irte</a></p>
<p><span style="color: #ffffff; background-color: #005294;"><strong>Sonra&iacute; teagmh&aacute;la breise:<br /></strong></span><strong>Cl&aacute;raitheoir, Rann&oacute;g Breithi&uacute;nas:<br /></strong> Mary Murphy</p>
<p><strong>Breithi&uacute;nais Airgead&uacute;il:<br /></strong> teil. +353 1 888 6507 / 6864 /6446</p>
<p><strong> Breithi&uacute;nais (scr&iacute;ofa):<br /></strong> teil +353 1 888 6510</p>
<p><strong> Gn&iacute;omhas Aonph&aacute;irt&iacute; / Cumhacht Aturnae Ghinear&aacute;lta:<br /></strong>teil +353 1 888 6512<br /><em>T&aacute; seirbh&iacute;s ar f&aacute;il do ghlaoiteoir&iacute; pearsanta chuig Pr&iacute;omh-Oifig na hArd-Ch&uacute;irte le haghaidh gn&iacute;omhas aonph&aacute;irt&iacute; ar an M&aacute;irt agus an D&eacute;ardaoin &oacute; 10.00 r.n. go 12.30 i.n.</em></p>
<p><strong> Seomra Liosta:<br /></strong><a href="mailto:ListRoomHighCourt@courts.ie">ListRoomHighCourt@courts.ie</a><br />teil +353 1 888 6510</p>
<p><strong> Ginear&aacute;lta:<br /></strong> <a href="mailto:HighCourtCentralOffice@courts.ie">HighCourtCentralOffice@courts.ie</a></p>
<p><strong> Breithi&uacute;nais scr&iacute;ofa Ard-Ch&uacute;irte:<br /></strong> <a href="mailto:HighCourtJudgments@Courts.ie">HighCourtJudgments@Courts.ie</a></p>
<p><strong> Coinbhinsi&uacute;n na H&aacute;ige:<br /></strong> <a href="mailto:HagueConvention@courts.ie">HagueConvention@courts.ie</a></p>
<p><strong> Ord&uacute; Eorpach maidir le &iacute;oca&iacute;ochta:<br /></strong> <a href="mailto:EuropeanOrderForPayment@courts.ie">EuropeanOrderForPayment@courts.ie</a> <br />Facs. +353 1 888 6511</p>
<p><strong>Fiosruithe a bhaineann le h&iacute;oca&iacute;och s&aacute;samh:</strong><br />Yvonne Finnegan +353 1 888 6505</p>
<p><strong> Iarratais ar ch&oacute;ipeanna de ch&aacute;ip&eacute;is&iacute;:<br /></strong> <a href="mailto:HighCourtBespeaks@courts.ie">HighCourtBespeaks@courts.ie</a>&nbsp;<br />N&iacute;or cheart an seirbh&iacute;s seo a &uacute;s&aacute;id ach amh&aacute;in nuair a dh&eacute;anfar an t-ord&uacute; a chomhl&aacute;n&uacute;.</p>
<p><strong> Orduithe fhianaithe &oacute;n Ard-Ch&uacute;irt:<br /></strong> <a href="mailto:highcourtattestedorders@courts.ie">highcourtattestedorders@courts.ie</a></p>
<p><strong> Iarratais aisghabh&aacute;la comhad laeth&uacute;la:<br /></strong> <a href="mailto:HighCourtFileRetrieval@courts.ie">HighCourtFileRetrieval@courts.ie</a></p>
<h2>Eolas eile:</h2>
<p>An tUasal Edmund Honohan, A.S., M&aacute;istir na hArd-Ch&uacute;irte</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Baile

As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte

SeoladhBun Úrlár (Sciathán Thoir)
Na Ceithre Chúirteanna
Baile Átha Cliath 7

DX: Courts Service High Court Central Office - 276001 - Gandon Building

Teileafón+353 1 888 6000 / 6511 / 6509 / 6863 / 6504
Facs+353 1 888 6125
RíomhphostHighCourtCentralOffice@courts.ie
Ceannaire OifigeGráinne O'Loghlen Cláraitheoir
Mapa Na Cheithre Cúirteanna - bunurlár.

Uaireanta gnó:

Luan go Aoine:
10.00 r.n. go 4.30 i.n.

Bigil lae Nollag:
10.00 r.n. go 1.00 i.n.

Dúnta:
Satharn, Domhnaigh, Lá Nollag agus na 7 laethanta tar éis an Nollag, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Luan agus Máirt Cásca agus na laethanta saoire poiblí.

Eolas faoi Príomh Oifig na hArd-Chúirte:

Is féidir tús a chur le do chás nó doiciméid a chomhdú i bPríomh-Oifig na hArdchúirte i bpearsa nó trí phost.

Ag tabhairt cuairt ar Phríomh Oifig na hArd-Chúirte:

Nuair a rachaidh tú go dtí an oifig, ba cheart duit ticéad a thógáil agus fan go dtí go nglaofar ort.

Déileálann an oifig le cúrsaí uile na hArdchúirte agus d'fhéadfadh an scuaine a bheith fada, mar sin ba cheart duit am a chur ar fáil dó sin.

Naisc gaolmhara
Téarmaí agus suíonna na hArd-Chúirte
Rialacha na nUaschúirteanna
Rules of the Superior Courts
Táillí na hArd-Chúirte
Foirmeacha na hArd-Chúirte
Treoracha Cleachtais na hArd-Chúirte
Íoc táillí cúirte agus dleacht mháil

Gnó na hoifige
Nós Imeachta na hArd-Chúirte

Sonraí teagmhála breise:
Cláraitheoir, Rannóg Breithiúnas:
Mary Murphy

Breithiúnais Airgeadúil:
teil. +353 1 888 6507 / 6864 /6446

Breithiúnais (scríofa):
teil +353 1 888 6510

Gníomhas Aonpháirtí / Cumhacht Aturnae Ghinearálta:
teil +353 1 888 6512
Tá seirbhís ar fáil do ghlaoiteoirí pearsanta chuig Príomh-Oifig na hArd-Chúirte le haghaidh gníomhas aonpháirtí ar an Máirt agus an Déardaoin ó 10.00 r.n. go 12.30 i.n.

Seomra Liosta:
ListRoomHighCourt@courts.ie
teil +353 1 888 6510

Ginearálta:
HighCourtCentralOffice@courts.ie

Breithiúnais scríofa Ard-Chúirte:
HighCourtJudgments@Courts.ie

Coinbhinsiún na Háige:
HagueConvention@courts.ie

Ordú Eorpach maidir le íocaíochta:
EuropeanOrderForPayment@courts.ie
Facs. +353 1 888 6511

Fiosruithe a bhaineann le híocaíoch sásamh:
Yvonne Finnegan +353 1 888 6505

Iarratais ar chóipeanna de cháipéisí:
HighCourtBespeaks@courts.ie 
Níor cheart an seirbhís seo a úsáid ach amháin nuair a dhéanfar an t-ordú a chomhlánú.

Orduithe fhianaithe ón Ard-Chúirt:
highcourtattestedorders@courts.ie

Iarratais aisghabhála comhad laethúla:
HighCourtFileRetrieval@courts.ie

Eolas eile:

An tUasal Edmund Honohan, A.S., Máistir na hArd-Chúirte