Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Clár na Cúirte Chóireála Drugaí


Naisc ghaolmhara
Oifig na Cúirte Cóireála Drugaí - Baile Átha Cliath
Guides for participants

Tá Clár na Cúirte Cóireála Drugaí dírithe ar dhaoine a bhfuil fadhbanna acu maidir le handúil i ndrugaí a thagann os comhair na Cúirte Dúiche ar mhionchúisimh choiriúla a bhaineann lena n-andúil i ndrugaí, a phléadálann ciontach nó a ciontaíodh as an gcúiseamh/na cúisimh agus atá dáiríre maidir le deis a thapú chun éalú as fáinne fí na ndrugaí, na coireachta agus an phríosúin.

Tá céim ghairid mheasúnaithe i gceist agus is iad na daoine a roghnaítear le páirt a ghlacadh ann ná daoine

• a theastaíonn uathu fáil réidh le drúgaí agus cóireáil a fháil
• atá os cionn 17 mbliana d’aois;
• tá conaí orthu i mBaile Átha Cliath (go hidéalach le seoladh i mBAC 1, 2, 3, 6, 7 nó 8)

Conas is féidir le duine páirt a ghlacadh sa chlár?

Caithfidh gur phléadáil an duine ciontach nó gur ciontaíodh i gcionta neamh foréigneach é nó í sa Chúirt Dúiche. Féadfaidh an duine (nó a n-aturnae) iarraidh ar an mbreitheamh iad a athchur chuig an gCúirt Choireála Drúgaí. Déanfaidh an breitheamh an cinneadh maidir le sé/sí a chur chuig an gCúirt Choireála Drúgaí. Nuair a ghlactar duine le bheith ina rannpháirtaí sa chlár cuirtear a ionchúiseamh/a  hionchúiseamh nó a ionchúish/a hionchúisimh ar feitheamh.

Faigheann an chúirt tacaíocht ó fhoireann a bhfuil na daoine seo a leanas mar bhaill di:

• altra um idirchaidreamh de chuid na Cúirte Drúgaí Dúiche;
• oifgeach promhaidh;
• comhordaitheoir oideachais;
• comhordaitheoir Cúirte Drúgaí Dúiche
• gardaí a oibríonn sa Chúirt Drugaí; agus
• daoine eile ar féidir leo cabhrú leis na rannpháirtithe.

Tá rólanna sonracha ag baill foirne I ndáille gach céim agus is í an Comhordaitheoir Cúirte Drúgaí Dúiche an príomhphointe idirgníomhaithe atá acu.

Cén tairbhe a bhaineann leis an gclár a dhéanamh?

Tá an clár dírithe ar dhaoine atá tinn tuirseach de bheith ag iarraidh ainbhéas drugaí a shásamh agus atá ag lorg bealach maireachtála níos fearr. Chomh luath agus a bheidh siad ar an gclár, gheobhaidh na rannpháirtithe go leor cabhrach agus tacaíochta le déileáil leis an dúshlán chun aghaidh a thabhairt ar a n-andúil.

Tá go leor taithí ag an bhfoireann agus ag na breithiúna sa Chúirt Cóireála Drugaí maidir le bheith ag obair le daoine atá thíos de thoradh ar andúil. Tuigeann siad an difríocht idir duine a rinne botún agus iad ag déileáil lena n-andúil agus duine nach bhfuil, go bunúsach, ag comhoibriú leis an réim cóireála. Dá fhad a bhíonn an rannpháirtí ag fanacht leis an gclár, is é is fearr an luach saothair a bheidh air. Mar shampla, má dhéanann an rannpháirtí go maith, is féidir le breitheamh na Cúirte Cóireála Drugaí moladh a thabhairt go bhfaighidh an duine sin pianbhreith ar fionraí ar na cionta ar phléadáil sé/sí ciontach nó go bhfuarthas ciontach é/í ina leith.  I gcásanna áirithe d’fhéadfaí na cúisimh a scriosadh amach. Mar chuid den chlár, is féidir le rannpháirtithe cáilíochtaí oideachais FETAC a bhaint amach. Is féidir leis seo cabhrú chun pleanáil a dhéanamh i gcomhair gairme amach anseo nó chun chur isteach ar phoist.

Cad a tharlaíonn ar an gclár?

Ag an gcéim ionduchtaithe buaileann na rannpháirtithe féideartha le baill den fhoireann agus déantar measúnú orthu le fáil amach a oiriúnaí agus atá siad don chlár. Tá rochtain ar chóireáil ríthábhachtach do gach rannpháirtí.  Féadfaidh an rannphártaí díthocsainiú sa phobal nó san ospidéal, gan aon drugaí a thógáil, no cothú meatadóin nó laghdú meatadóin a glacadh. Socróidh an rannphártaí ar chomhaontú faoin cóireáil leis an bhfoireann agus freastalóidh sé nó sí ar chomhairleacht agus obair ghrúpa.  Chomh maith leis an gcóireáil drúgaí, éileofar ar an rannphártaí páirt a glachadh i gcláir oideachais agus/nó cláir eile laistigh den phobal chun scileanna nua a thabhairt dó no di nó chun scileanna a d’fhéadfadh a bheith aige nó aici cheana féin a fheabhsú.

Déantar Cairt Phearsanta maidir le Creidiúintí Dul Chun Cinn a dhearadh do gach rannpháirtí. Tugann an chairt seo aiseolas leanúnach dóibh maidir leis an gcaoi a bhfuil ag éirí leo ar an gclár.Tá 3 céim sa chlár  - crú-umha, airgead agus ór. 

Déanann an breitheamh cinntí faoin méid ar éirigh leis na rannpháirtithe ag gach céim ar bhonn na faisnéise a chuireann an fhoireann ar fháil. Leanann an clár ar aghaidh ar feadh bliana ar a laghad, ag brath ar riachtanais agus inspreagadh na ndaoine aonair, ach ní mór do rannpháirtithe dul chun cinn leordhóthanach a dhéanamh le cinntiú go dtéann siad tríd na céimeanna i níos lú ná 12 mhí.

Tá níos mó eolas le fáil ó Comhordaitheoir Cúirte Drúgaí Dúiche 01 888 6294 nó  drugtreatmentcourt@courts.ie.


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.