Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Inrochtaineacht

Ár mbeartas go ginearálta ar inrochtaineacht

Tá sé mar chuspóir againn áiseanna ardchaighdeáin a sholáthar d'úsáideoirí uile na gcúirteanna, ag cuimsiú breithiúna, ball foirne, cleachtóirí dlí, íospartach, finnéithe, daoine cúisithe, na meán agus baill an phobail.

Ag cur áiseanna ar fáil do lucht úsáidte na cúirte go léir

Tugann gach duine a fhreastalaíonn ar an gcúirt sraith dhifriúil cúinsí leo, céimeanna athraitheacha tuisceana agus sraith phearsanta riachtanas. Aithnímíd nach stopann rochtain ag leibhéal na rochtana fisicí go dtí agus laistigh d'fhoirgnimh. Tuigimid go gcaithfear rochtain ar eolas, tuiscint ar phróisis na cúirte agus cuimsitheacht in imeachtaí na cúirte a sholáthar in atmaisféar comhionannais. Táimid i mbun mórchláir fheabhsúcháin agus breisiúcháin chun áiseanna a fheabhsú trasna ilréimse leathan ag cuimsiú foirgneamh cúirte, foilseachán agus ár láithreáin ghréasáin.

Bearta atá tógtha againn chun rochtain ar chúirteanna a fheabhsú;

- Is féidir le baill an phobail le cásanna os comhair na cúirte, áiseanna éisteachta a oiriúnú chun úsáid a bhaint as lúba ionduchtaithe a chuimsíonn páirt den chóras fógartha poiblí i seomraí cúirte na bhfoirgneamh athchóirithe
 - Tá comharthaíocht agus treoir ag doirse agus bealaí isteach agus bealaí amach i ngach teach cúirte athchóirithe
 - Tá comharthaíocht agus sonraí teagmhála d'oifigí na cúirte i mBraille
 - Tá rampaí chathaoir rothaí soláthraithe i mórán tithe cúirte
 - Is féidir le húsáideoirí cathaoir rothaí fianaise a thabhairt i mórán tithe cúirte, chun tosaigh na cúirte in aice le bosca an fhinné

Oifigeach rochtana

Marie Lacy. Teil. +353 1 888 6082. rPhoist QCSO@courts.ie

Rochtain ar thaifid na n-éisteachtaí cúirte

Tá taifid chúirte faoi rialú an bhreithimh a bhí ag déileáil leis na himeachtaí. Ní mór iarratas a dhéanamh chuig an mbreitheamh chun aon rochtain ar thaifead le héisteacht cúirte a fháil. Ní mór an iarraidh sin a dhéanamh trí iarratas sna himeachtaí lena mbaineann i gcomhréir leis na rialacha ábhartha den chúirt. Is ábhar don bhreitheamh cinneadh a dhéanamh cibé an bhfuil rochtain a chur ar fáil agus agus an fhoirm rochtana. Beidh ar an t-iarratasóir an costas eacnamaíoch iomlán a íoc go ginearálta chun aon taifid a bhfuil rochtain tugtha a fháil agus a chur ar fáil.

Insna hionstraimí reachtúla seo a leanas leagtar amach na rialacha cúirte agus an nós imeachta a bheidh le leanúint nuair atá rochtain á lorg ar an taifead ar imeachtaí cúirte agus na téarmaí ar a bhféadfar rochtain a cheadú:

• IR Uimh 99 de 2013 - Na Rialacha Cúirte Dúiche (Imeachtaí a Thaifeadadh) 2013
• IR Uimh 100 de 2013 - Na Rialacha Cúirte Cuarda (Imeachtaí a Thaifeadadh) 2013
• IR Uimh 101 de 2013 - Rules of the Superior Courts (Order 123) 2013.

Ár láithreán gréasáin

Tá sé mar chuspóir againn ábhar an láithreáin a chur i láthair i ngnáth-theanga intuigthe, chomh fada agus is féidir. I roinnt rannóg, d'fhéadfadh an téacs a úsáidtear a bheith níos dlíthiúla toisc nádúr an ábhair (mar shampla, rialacha cúirte, tagairtí do reachtaíocht agus breithiúnais chúirte).

Táimid tiomanta rochtaineacht a chinntiú do dhaoine atá faoi mhíchumas. Cloíonn an chuid is mó de leathanaigh ár láithreán le WC3/WAI Treoirlínte Rochtana an Ábhair Láithreáin 1.0 Leibhéal Comhfhoirmithe A. Seo iad na treoirlínte atá glactha ag Údarás Náisiúnta Míchumais na hÉireann. Tá uirlis 'Bobby' agus 'Visicheck' úsáidte againn chomh maith (do chodarsnacht dhatha) chun ár láithreán gréasáin a thástáil do ghéilliúntas. Táimid ag obair ar bhonn leanúnach chun ár leibhéal géilliúntais a fheabhsú agus dá réir ag díriú ar leibhéal géilliúntais 2(AA) go gairid. Bí foighneach linn, le linn dúinn a bheith ag obair ar leibhéal rochtana an láithreáin a fheabhsú.

Ár bhfoilseacháin

Tá sé mar chuspóir againn bileoga agus leabhráin a chur i láthair sa ghnáth-theanga intuigthe, in éagsúlacht teangacha agus in éagsúlacht formáidí. Táár bhfoilseacháin ar fad foilsithe ar ár láithreán gréasáin i bhformáid PDF. Tá go leor foilsithe chomh maith i bhformáid HTML.

Aiseolas

Má tá deacracht agat le rochtaineacht nó inúsáideacht ghinearálta ár láithreáin (gaolta le míchumas nó gan míchumas), nó má tá moltaí ginearálta agat chun dearadh an láithreáin a fheabhsú, bheimís fíor-bhuíoch cloisteáil uaibh. Seol ríomhphost le do chuid tuairimí agus moltaí chuig: sitecomments@courts.ie