Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Is modh malartach é an nós imeachta um Éilimh Bheaga chun tosú agus déileáil le himeacht shibhialta maidir le héileamh beag arna sholáthar faoi Rialacha na Cúirte Dúiche (An Nós Imeachta um Éilimh Bheaga), 1997 & 1999 arna leasú ag I.R. Uimh. 519 de 2009, Ordú 53A.

Is seirbhís í atá soláthraithe ag oifigí na Cúirte Dúiche agus deartha chun éilimh an tomhaltóra a láimhseáil go saor agus gan aturnae a bheith i gceist.

Le go mbeifí incháilithe chun an nós imeachta seo a úsáid, caithfidh tusa, an 'tomhaltóir', earraí agus seirbhísí (nó an tseirbhís) a bheith ceannaithe agat do d'úsáid phríobháideach ó dhuine atá á ndíol i mbun gnó.

Chun a bheith i dteideal leas a bhaint as an nós imeachta seo mar ‘ghnó’ ní mór duit a bheith tar éis na hearraí nó an tseirbhís (na seirbhísí) a cheannach chun iad a úsáid i ngnó ó dhuine a bhí á ndíol mar chuid dá g(h)nó.

Níl an nós imeachta ar fáil le húsáid ag duine amháin i mbun gnó in aghaidh an duine eile. Déanann Cléireach na Cúirte Dúiche, ar a nglaoitear Cláraitheoir um Éilimh Bheaga, na héilimh bheaga a phróiseáil. Nuair is féidir, déanfaidh an cláraitheoir socrú a chaibidliú gan éisteacht cúirte a bheith riachtanach. Mura féidir an cheist a shocrú, tabharfaidh an cláraitheoir an t-éileamh os comhair na Cúirte Dúiche.

Cineálacha éilimh a bpléitear leo:

(a) éileamh ar earraí nó seirbhísí ceannaithe d'úsáid phríobháideach ó dhuine atá á ndíol i mbun gnó (éilimh thomhaltóra)

(b) éileamh ar earraí nó seirbhísí ceannaithe d’úsáid le linn gnó ó dhuine atá á dhíol i mbun ghnó (éilimh gnó)

(c) éileamh ar mhiondamáiste do shealúchas (ach nach gcuireann san áireamh díobhálacha pearsanta)

(d) éileamh ar éarlais chíosa nár tugadh ar ais do chineálacha áirithe sealúchais ar cíos. Mar shampla, teach saoire nó seomra / arasán in áitreabh ina bhfuil cónaí ar an úinéir freisin

chomh fada agus nach bhfuil an t-éileamh níos mó ná €2,000.

Caithfear éilimh maidir le cúrsaí eile a bhaineann le háitreabh ar cíos a thabhairt go: An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe, Bosca P.O. 47, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. Láithreáin Gréasáin: www.rtb.ie

Éilimh nach gcuirtear san áireamh sa nós imeachta um éilimh bheaga ná éilimh ag eascairt as:

(a) comhaontú fruilcheannaigh

(b) sárú ar chomhaontú léasaithe

(c) fiachais

Focal foláirimh

Is fút féin go hiomlán atá sé roghnú maidir le héileamh a dhéanamh nó gan a dhéanamh; níl duine ar bith níos fearr ná tú féin an cinneadh sin a dhéanamh.

Agus éileamh á dhéanamh, caithfidh tú a bheith cinnte de sheoladh an duine nó comhlacht a bhfuil tú ag déanamh éilimh ina n-aghaidh. Caithfidh na sonraí seo a bheith cruinn ionas gur féidir leis an Sirriam an tOrdú Cúirte (Foraithne) a fhorghníomhú.

Nuair is cuideachta atá sa Fhreagróir, seachas duine aonair, tá sé tábhachtach teideal cruinn na cuideachta a chinntiú. Is féidir seo a fháil ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí, www.cro.ie nó Lóghlao 1890 220 226.

Chun é seo a dhearbhú, d'fhéadfadh roinnt taighde a bheith i gceist ar do leithse.

Cuimhnigh nach bhfuil mórán sásaimh le baint ó chás a bhuachan, mura bhfuil airgead ag an bhFreagróir chun fiachas an bhreithiúnais a íoc.

Déan cúrsaí a mheas go cúramach sula ndéantar cinneadh éileamh beag a dhéanamh, ach cuimhnigh go bhfuil an nós imeachta ansin chun cuidiú leat d'éileamh beag a dhéanamh leis an méid is lú ró-mhaorlathais.