Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Taifid chúirte

Meastar gur 'taifid chúirte' iad na taifid ar fad a chruthaítear maidir le himeachtaí cúirte. Mar gheall ar go mbaineann na taifid sin le gnó na cúirte, bíonn siad faoi rialú an bhreithimh i gceist.

Cuirtear cosc in Alt 42 (a) (i) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar taifid chúirte a scaoileadh seachas taifead a bhaineann riarachán ginearálta na gcúirteanna, a léiríonn

'Níl feidhm ag an Acht seo le

(a) taifead atá i seilbh

(i) na gcúirteanna, (…) agus a bhaineann le cúirt, nó le himeachtaí i gcúirt (...), seachas—

....

(II) taifead a bhaineann le riarachán ginearálta na gcúirteanna nó le hoifigí na gcúirteanna'

Ní bhaineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise le taifid chúirte agus dá bhrí sin ní fhéadfar rochtain ar 'thaifid chúirte' a dheonú faoin Acht.

Tá taifid chúirte faoi rialú na gcúirteanna agus níl siad faoi rialú na Seirbhíse Cúirteanna, faoi réir alt 65 d'Acht na nOifigeach Cúirte 1926 a luaitear

'gach cruthúnas agus gach scríbhinn agus páipeur eile a lóisteálfar in aon chúirt no a sínfar isteach chúichi i dtaobh no le linn éisteacht aon chúise dlí no ní, cimeádfar iad i seilbh no fé ordú agus fé dheighleáil an bhreithimh no sinsir na mbreithiún ag á mbeidh no gur ina láthair a bheidh an chúis no an ní sin á éisteacht.'

Rochtain ar thaifid chúirte

De ghnáth, coimeádtar rochtain ar thaifid áirithe chúirte do na páirtithe lena mbaineann nó dá n-ionadaithe dlí.

Le haghaidh rochtain a dhéanamh ar thaifid chúirte atá á gcoimeád ar an gcomhad cúirte ní mór duit iarratas a dhéanamh go díreach chun na cúirte ina bhfuil an cás á éisteacht.

Leis sin a dhéanamh ní mór duit scríobh chuig an oifig ábhartha chúirte agus a iarraidh go gcuirfí d'iarratas os comhair an bhreithimh le go ndéanfaí cinneadh lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise.

Seo thíos liosta de shonraí teagmhála gach oifige cúirte.

Taifid chúirte agus tras-scríbhinní cúirte

Tá nósanna imeachta ar leith i bhfeidhm le haghaidh páirtí ar bith ar mhaith leis iarratas a dhéanamh ar thaifeadadh ar imeachtaí cúirte a rochtain. Na rialacha de chuid na cúirte a rialaíonn an nós imeachta nach mór cloí leis agus rochtain á hiarraidh ar aon taifeadadh d'imeachtaí cúirte, agus na téarmaí faoinarbh fhéadfaí rochtain a cheadú, tá siad forordaithe sna hIonstraimí Reachtúla seo a leanas:

I.R. Uimh. 99 de 2013 - Rialacha Cúirte Dúiche (Imeachtaí a Thaifeadadh) 2013
I.R. Uimh. 100 de 2013 - Rialacha Cúirte Dúiche (Imeachtaí a Thaifeadadh) 2013
◦ I.R. Uimh. 101 de 2013 - Rialacha na nUaschúirteanna (Imeachtaí a Thaifeadadh) 2013

Ní mór aon iarratas le haghaidh an taifead ar imeachtaí cúirte a rochtain a dhéanamh trí iarratas foirmeálta a dhéanamh chuig breitheamh na trialach sna himeachtaí, agus ar fhógra don pháirtí eile nó do na páirtithe eile sna himeachtaí.

Is faoin mbreitheamh cinneadh a dhéanamh ar an gcuirfí rochtain ar an taifead ar fáil, agus ar cad é an fhormáid ina gcuirfí ar fáil í. Níl ról ar bith ag oifigigh de chuid na Seirbhíse Cúirteanna ná ag cláraitheoirí cúirte i gcinneadh a dhéanamh maidir le rochtain den chineál sin a dheonú do dhuine.

Má bhíonn iarratas le haghaidh taifeadtaí cúirte deonaithe ag an mbreitheamh, ní mór don iarratasóir íoc as costas an taifeadta. Timpeall €200 ar gach uair de thaifeadadh fuaime is ea an costas a bhaineann le tras-scríbhinn taifeadta a chur ar fáil.