Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ceisteanna coitianta faoin tSeirbhís Chúirteanna

 

Céard is bunús agus is feidhm don tSeirbhís Chúirteanna?
Conas a ndéantar an tSeirbhís Chúirteanna a eagrú agus a bhainistiú?
Conas a ndéantar maoiniú ar an tSeirbhís Chúirteanna?
An bhfuil breithiúna mar chuid den tSeirbhís Chúirteanna?
Cén áit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoin tSeirbhís Chúirteanna?

 

Céard is bunús agus is feidhm don tSeirbhís Chúirteanna?

Is eagraíocht chorparáideach neamhspleách í an tSeirbhís Chúirteanna arna bunú i mí na Samhna 1999 ag an Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998. Bunaíodh muid chun:

  • na cúirteanna a bhainistiú;
  • seirbhísí tacaíochta a sholáthar do na breithiúna;
  • faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi chóras na gcúirteanna;
  • foirgnimh chúirte a sholáthar, a bhainistiú agus a chothabháil; agus
  • saoráidí a chur ar fáil do dhaoine a bhaineann úsáid as na cúirteanna.

 

Conas a ndéantar an tSeirbhís Chúirteanna a eagrú agus a bhainistiú?

Táimid á rialú ag Bord ar a bhfuil cathaoirleach (an Príomh-Bhreitheamh nó breitheamh eile den Chúirt Uachtarach arna roghnú aige nó aici) agus seacht bhall déag eile. Déanann an Bord cinneadh maidir le beartais agus déanann an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin maoirsiú ar conas a gcuirtear i bhfeidhm iad.

 

Conas a ndéantar maoiniú ar an tSeirbhís Chúirteanna?

Cuireann Stát na hÉireann maoiniú ar fáil. Tá an tSeirbhís Chúirteanna freagrach don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus, tríd an Aire, don Rialtas agus do Choiste Dháil Éireann um Chuntais Phoiblí i dtaobh airgead atá caite agus forálacha luach ar an airgead.

 

An bhfuil breithiúna mar chuid den tSeirbhís Chúirteanna?

Níl baint ag an tSeirbhís Chúirteanna le ceartas a chur i bhfeidhm agus níl an tSeirbhís freagrach as cinntí na mbreithiúna. Tá na breithiúna go hiomlán neamhspleách agus iad ag cur a bhfeidhmeanna breithiúnacha i gcrích. Tá siad fostaithe go díreach ag an Stát agus ní ag an tSeirbhís Chúirteanna. Is feidhm riaracháin a bhíonn acu agus iad ina mbaill de Bhord na Seirbhíse Cúirteanna nó de Choistí an Bhoird.

 

Cén áit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoin tSeirbhís Chúirteanna?

Tuarascálacha an Ghrúpa Oibre ar Choimisiún Cúirteanna - is é sin an grúpa a bhunaigh an Rialtas i dtosach i 1996 chun scrúdú a dhéanamh ar an struchtúr riaracháin a bhí ann ag an am agus chun moltaí a chur ar fáil i gcomhair athchóireála. Chuir an grúpa 6 thuarascáil agus roinnt páipéir oibre ar fáil thar thréimhse trí bliana agus bhí siad seo mar threoirphlean don mhúnla Seirbhís Chúirteanna a achtaíodh faoin Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998.

Déanann an Plean Straitéiseach na Seirbhíse Cúirteanna rianú ar na príomhaidhmeanna a mbeimid ag díriú orthu thar trí bliana an Phlean.

Déanann na tuarascálacha bliantúla na Seirbhíse Cúirteanna seo rianú ar fhorbairtí don tréimhse ón ár bunaíodh muid i mí na Samhna 1999. Tá tuarascálacha ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo i gcur i bhfeidhm ár gclár athchóireála agus nuachóirit he ina measc.

Déantar iris - Nuachtlitir na Seirbhíse Cúirteanna (Courts Service News) - a phriontáil agus a dháileadh ar bhreithiúna, ar fhoireann oibre agus lucht úsáidte na gcúirteanna 4 huaire in aghaidh na bliana.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an tSeirbhís Chúirteanna ar fáil ó:

An tSeirbhís Chúirteanna
Oifig Faisnéise
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7.