Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Ceisteanna coitianta

An féidir liom an chúirt a fhágáil mura roghnaítear mé mar ghiúróir?
Cén cineál éadaí ar chóir dom a chaitheamh?
An gcuireann an chúirt áiseanna cúraim leanaí ar fáil?
Cén cineál cásanna a d'fhéadfainn a bheith ag éisteacht?
Céard iad na huaireanta freastail a bheidh agam?
An gcuirfear lón ar fáil?
An bhfuil cead agam nótaí a thógáil?
An bhfuil cead agam ceist a chur i rith na trialach?
Céard faoi má bhraithim tinn i rith mo thréimhse ar an ngiúiré?
Céard a tharlaíonn má bhíonn gá ag duine dul i dteagmháil liom go práinneach agus mé sa chúirt?
An bhfuil cead agam dul abhaile gach oíche?
An bhfuil cead agam ceist a chur ar aon duine taobh amuigh den ghiúiré céard é a dtuairim?
Céard is cóir dom a dhéanamh má tá imní orm faoi iompar ghiúróir eile?
Ceisteanna eile
Naisc

An féidir liom an chúirt a fhágáil mura roghnaítear mé mar ghiúróir?

Nuair a roghnaítear an giúiré, insíonn an breitheamh don chuid eile den ghiúiré an bhfuil cead acu an chúirt a fhágáil agus an mbeidh siad ag teastáil arís. Ní mór duit fanacht sa chúirt go dtí go ndeireann an breitheamh go bhfuil cead agat fágáil. Ina dhiaidh sin, is féidir leat imeacht, nó fanacht agus éisteacht leis an triail más mian leat.

Cén cineál éadaí ar chóir dom a chaitheamh?

Cé nach bhfuil aon chód gléas ann i gcomhair seirbhís giúiré ba chóir duit rud éigin néata agus neamhfhoirmiúil a chaitheamh, a thagann leis an timpeallacht gnó.

 

Ní chuireann. Ach tabhair faoi deara gur féidir le príomhchúramóirí leanaí óga iarratas a dhéanamh a bheith scaoilte saor ó sheirbhís giúiré mar gheall ar aois na leanaí.

 

Is cásanna coiriúla nó sibhialta a bhíonn i gcásanna giúiré. Tógann an Stát cás choiriúil i gcoinne duine amháin nó níos mó atá cúisithe as coir a dhéanamh. Is iondúil gur díospóid idir saoránaigh phríobháideacha, corparáidí, rialtas, gníomhaireachtaí rialtais nó eagraíochtaí eile a bhíonn i gcás sibhialta. Is iondúil go mbíonn an páirtí a thógann an cás ag lorg airgid mar chúiteamh ar éagóir a deir siad a rinneadh orthu.

Céard iad na huaireanta freastail a bheidh agam?

Má bhíonn mionna tógtha agat chun freastal ar ghiúiré is iondúil go mbeidh ort freastal idir 10 r.n. agus 4.30 i.n. Is féidir le huaireanta freastail athrú, áfach, agus tá sé faoin mbreitheamh iad a shocrú.

An gcuirfear lón ar fáil?

Cuirfear i gcomhair gach giúróir atá ag freastal ar ghiúiré.

An bhfuil cead agam nótaí a thógáil?

Is féidir leat nótaí a thógáil más mian leat ach níl aon ghá mar go ndéanfaidh an breitheamh achoimriú ar an bhfianaise ar fad duit ag deireadh an cháis. Ní féidir úsáid a bhaint as na nótaí ach amháin sa seomra cúirte agus i seomra an ghiúiré. Ní féidir leat iad a thabhairt abhaile leat. Scriostar iad ag deireadh an trialach.

An bhfuil cead agam ceist a chur i rith na trialach?

Ní mór do gach giúróir an cás a thuiscint. Mar sin, má bhíonn ort rud éigin a sheiceáil, is féidir leat ceist a scríobh agus é a chur ar aghaidh chuig maor an ghiúiré a chuirfidh an cheist ar anmbreitheamh. Roimh duit é seo a dhéanamh, déancinnte go bhfuil gá duit an cheista chur - cuimhnigh go bhféadfadh an freagra a bheith ag teacht fós. Cuimhnigh freisin go gciallaíonn na rialacha fianaise go bhfuil ceisteanna áirithe nach ceadmhach a chur.

Céard faoi má bhraithim tinn i rith mo thréimhse ar an ngiúiré?

Má bhraitheann tú tinn nó i ngátar, faigh aird dhuine de na hoifigigh cúirte. Má chiallaíonn do thinneas nach féidir leat freastal ar an gcúirt, ní mór duit teastas leighis a bheith faighte agat agus é a bheith tugtha do oifig an ghiúiré roimh thús ghnó na cúirte.

Céard a tharlaíonn má bhíonn gá ag duine dul i dteagmháil liom go práinneach agus mé sa chúirt?

I gcás fíor-éigeandála is féidir le do chlann nó le cara teagmháil a dhéanamh le hoifig an ghiúiré agus tabharfar teachtaireacht duit chomh luath agus is féidir.

An bhfuil cead agam dul abhaile gach oíche?

Má bhíonn tú ag freastal ar ghiúiré is iondúil go dtéann tú abhaile gach oíche. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir go dtabharfadh breitheamh na trialach treoir do na giúróirí fanacht le chéile i rith an phróisis breithnithe. I gcásanna mar seo, cuirfear lóistín ar fáil duit in óstán thar oíche.

An bhfuil cead agam ceist a chur ar aon duine taobh amuigh den ghiúiré céard é a dtuairim?

Níl. Ní féidir leat ar chúis ar bith labhairt le haon duine taobh amuigh de do ghiúiré faoin triail. Má dhéanann tú é seo d'fhéadfá a bheith ciontach i ndíspeagadh cúirte.

Céard is cóir dom a dhéanamh má tá imní orm faoi iompar ghiúróir eile?

Má cheapann tú go bhfuil giúróir eile ag gníomhú ar bhealach atá míchuí ní mór duit nóta a chur chuig an mbreitheamh tríd an gcláraitheoir cúirte. Ní mór duit é seo a dhéanamh roimh do mhaor an ghiúiré an cinneadh a thabhairt.

Ceisteanna eile

Mura bhfuil do cheist clúdaithe sa rannóg seo téigh i dteagmháil leis an oifig a d'eisigh na toghairmeacha giúiré.

Naisc

Acht na nGiúiréithe, 1976
Citizens Information website
Rannóg Oifigí agus Léarscáileanna