Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Teip chun éileamh a réiteach

Má theipeann ar an gCláraitheoir um Éilimh Bheaga an t-éileamh a réiteach

Mura bhfuil an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga ábalta teacht ar chomhaontú eatarthu, tabharfaidh sé/sí an cás chuig an gCúirte Dúiche le haghaidh éisteachta os comhair breithimh de chuid na Cúirte Dúiche, má iarrtar seo a dhéanamh.

D'fhéadfadh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga an dá pháirtí a ghlaoch chuig a (h)oifig.

Beidh an cruinniú neamhfhoirmiúil agus príobháideach.

Is dócha go n-iarrfaidh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga ort féin agus ar an bhfreagróir na fíricí a leagan amach.

D'fhéadfadh sé/sí an dá pháirtí a cheistiú in iarracht a dhéanamh na ceisteanna eatarthu a dhearbhú.

Mura féidir teacht ar chomhaontú, is féidir leis an gCláraitheoir um Éilimh Bheaga dáta, am agus láthair a shocrú ar an toirt chun éisteacht a thabhairt don éileamh, roimh bhreitheamh os comhair na Cúirte Dúiche.

Seolfar dáta agus am na héisteachta agus seoladh an tí chúirte chuig an dá pháirtí tríd an bpost.

Éisteacht na Cúirte Dúiche

Caithfidh tú freastal ar éisteacht na Cúirte Dúiche.

Tugtar faoi deara: Áit fhoirmiúil í an chúirt. Más rud é nach bhfuil taithí agat ar phróis na cúirte ba chóir duit fáil amach faoi leagan amach na cúirte roimh an éisteacht agus faoi na cleachtais a bhaineann léi agus an chaoi a bhfeidhmíonn sí.

Cuimhnigh ar lá na cúirte fianaise cáipéisíochta a thabhairt leat ag tacú le d'éileamh, m.sh. litreacha, admhálacha, sonraisc.

Éisteofar leis an gcás go poiblí mar ghnáthshuí de chuid na Cúirte Dúiche.

Caithfear fianaise a thabhairt faoi mhionn nó faoi dhearbhascadh agus is féidir leis an bhfreagróir tú a cheistiú ar chúrsaí maidir le d'éileamh (ar a nglaoitear croscheistiú).

D'fhéadfaí go mbeadh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga de dhíth ar an mbreitheamh chun cuidiú leis an gcúirt ag an éisteacht.

Nuair a dhéantar do chás a ghlaoch, glaofaidh Cláraitheoir na Cúirte chuig an mbosca finné tú chun fianaise a thabhairt.

Tabharfar deis don fhreagróir fianaise a thabhairt chomh maith.

Is féidir leis an bpáirtí eile nó a gcuid ionadaithe dlí croscheistiú a chur ar gach finné.

Fostú aturnae

Is féidir leat aturnae a fhostú ar do chostas féin. Is féidir leis an bhfreagróir déanamh amhlaidh.

An pointe ar fad atá leis an nós imeachta seo ná go mbeifí ábalta éileamh a thabhairt gan aturnae a úsáid.

Má théann tú i ngleic le ceann, beidh ort a c(h)ostais a chlúdach, fiú amháin má bhuann tú do chás.

Dul i ngleic le finné

Is féidir leat finné a thabhairt, ach is fút féin a bheidh sé aon chostais ina leith a chlúdach.

Má cheapann tú go bhfuil sé riachtanach agat féin tuarascáil saineolaí a bheith agat, beidh ort íoc as tú féin. Caithfear íoc as tuarascálacha saineolaithe agus costais na bhfinnéithe as do stuaim féin.

Mar an gcéanna, má ghlaonn an freagróir ar shaineolaithe nó finnéithe, beidh sé/sí faoi dhliteanas na costais a chlúdach, más ann dóibh.

Mura n-aontaíonn finné freastal ar an gcúirt

Má dhéantar iarratas ar an gCláraitheoir um Éilimh Bheaga chomh maith le táille beag a íoc, réiteofar agus eiseofar toghairm finné ar do shon, ag éileamh ar fhinné freastal ar an éisteacht.

Socróidh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga seirbhísiú na toghairme.

Beidh iallach ort aon chaillteanas airgeadais don fhinné a fhreastalaíonn ar an gcúirt a chlúdach, má éilítear sin

Má shocraítear an cheist i d'fhabhar

Má réitítear an cheist i d'fhabhar, tabharfar fógra don fhreagróir faoichinneadh na cúirte laistigh de chúpla lá tar éis na héisteachta agus beidh 4 seachtaine go neasach ceadaithe acu an méid a íoc atá bronnta ag an gcúirt.

Achomharc a dhéanamh ar chinneadh na Cúirte Dúiche

Tá ceart ag an iarratasóir agus ag an bhfreagróir araon agóid a dhéanamh ar ordú na Cúirte Dúiche chuig an gCúirt Chuarda.

D'fhéadfadh An Chúirt Chuarda costais a bhronnadh, ach is ceist í sin do bhreitheamh aonair na Cúirte Cuarda le socrú.