Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Treoirlínte le haghaidh ... thoghairm díobhála pearsanta Ardchúirte a eisiúint

Is é an chéad chéim do dhíobháil phearsanta ná iarratas a sheoladh isteach chuig an mBord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (PIAB) Féadtar toghairm díobhála pearsanta a eisiúint nuair a sholáthraíonn PIAB deimhniú lena rá go bhfuil éileamh á scaoileadh acu.

Soláthraíonn Rialacha na nUaschúirteanna Ordú 1A an fhaisnéis agus an nós imeachta a bheidh le leanúint agus toghairm díobhála pearsanta á héisiúint. Leagann Foirm 1 in Aguisín CC maidir le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha amach an fhoirmáid do thoghairm díobhála pearsanta.

A bhfuil ag teastáil ar thoghairm díobhála pearsanta

Leathanach a haon

 • Cuirtear an teideal 'Toghairm Díobhála Pearsanta' sa lár ar barr an leathanaigh.

 • Ba cheart go leagtar teideal an cháis amach mar seo a leanas;

Idir

..... Gearánaí / Gearánaithe

agus

.... Cosantóir


Ba cheart go scríobhtar ainmneacha na ngearánaithe agus na gcosantóirí amach go hiomlán.

- mar shampla, Ann Black agus Barry Black (nó Ann agus Barry Black) agus níor cheart teidil a úsáid amhail an tUasal nó an Dr.

 • Ná líon dáta na heisiúna (i ndiaidh ainm an Phríomh-Bhreithimh) - tabharfaidh Phríomh-Oifig na hArdchúirte é seo duit.

 • I gcás inar nionaoiseach an gearánaí, ba cheart doiciméad maidir le toiliú do mhionaoiseach sínithe ag an neaschara a chur faoi iamh.

Leathanach a dó

Leathanach a trí

(Ós rud é gur féidir le 'Formhuiniú an Éilimh' a bheith níos faide ná trí leathanach, is sampla é tagairt do leathanach a trí anseo, (mar a tharlaíonn, d'fhéadfadh leathanach a cúig nó a sé a bheith ann).

 • Leag amach gnéithe maidir le damáistiú speisialta 'Sceideal Sonraí de Dhamáistiú Speisialta'

 • Leanann sonraí pearsanta an ghearánaí seo;

1. Is é an seoladh ná an áit a gcónaíonn an gearánaí de ghnáth ná .... (scríobh an seoladh go cruinn)

2. Ba cheart seoladh an ghearánaí le haghaidh seirbheáil, más difriúil ó sheoladh an ghearánaí thuasluaite a chur anseo chomh maith: ....

3. Slí beatha an ghearánaí:

4. dáta breithe an ghearánaí: Lá ... Mí ... Bliain ...

5. Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an ghearánaí: (Más rud nach bhfuair an gearánaí Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí, ba cheart é seo a lua) ...

 • Deimhnigh sonraí maidir le húdarú PIAB

 • Ba cheart go síneofar an toghairm ag dlíodóir don ghearánaí nó ag an ngearánaí más rud go bhfuil ionadaíocht á déanamh aici / aige ar a s(h)on.

 • Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a chur anseo; 

  'Eisíodh an toghairm seo ag (gnólacht an aturnae) a bhfuil a áit chláraithe ghnó ag (cuir seoladh ghnólacht an aturnae anseo)'.  'Eisítear an toghairm seo ag an ngearánaí i bpearsa a bhfuil cónaí air/uirthi i (cuir seoladh an ghearánaí anseo)'

 • Nuair a dhéantar toghairm a eisiúint ar chosantóir, ba cheart taifead den tseirbheáil sin a dhéanamh ar an toghairm sin. Déantar seo laistigh de trí lá sheirbheáil na toghairme, ag an duine a dhéanann an toghairm a sheirbheáil.

 • Ba cheart formhuiniú na toghairme a chur anseo:

  'Eisítear an toghairm agam ar an gcosantóir ag (cuir áit na seirbheála anseo) ar an (cuir dáta anseo) lá de (cuir an mhí agus an bhliain anseo) arna formhuiniú ar an (cuir an dáta anseo) lá de (cuir an mhí agus an bhliain anseo)
  Sínithe: (síníonn an duine an rinne an toghairm a sheirbheáil anseo)
  Seoladh (cuir seoladh an duine a rinne an toghairm a sheirbheáil anseo)

Leathanach a ceathair

 • Cuirtear ainm agus seoladh an aturnae ag bun an leathanaigh (tá sé seo ar an leathanach chúil den doiciméad). Más rud é go n-eisítear an toghairm ag an ngearánaí i bpearsa, ba cheart go gcuirfí seoladh an ghearánaí.

 

An toghairm díobhála pearsanta a eisiúint sa Phríomh-Oifig na hArdchúirte

 

1. Eisítear agus comhdaítear toghairm díobhála pearsanta sa phost nó i bpearsa ag Príomh-Oifig na hArdchúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na gCúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

2. Ba cheart go mbeadh doiciméid ar leathanaigh A4.

3. Sula n-eisítear toghairm díobhála pearsanta Ardchúirte ba cheart an méid seo a leanas a sheiceáil:

 • Tá an táille cúirte cheart íoctha agat.

 • Más rud é go bhfuil tú á heisiúint sa phost ba cheart clúdach réamhíoctha le do sheoladh féin air a sholáthar.

 • Tá an toghairm díobhála pearsanta san fhormáid chuí de réir mar a leagtar amach sa nasc thuas.

 • Tá trí chóip de do toghairm díobhála pearsanta curtha isteach agat, dúnfar ceann dóibh agus déanfar é a athsheoladh chugat - is ionann seo agus an 'bhuntoghairm' agus ba cheart go gcoimeádtar é. Ba cheart cóip amháin den toghairm a úsáid chun seirbheáil ar an gcosantóir agus coimeádfar ceann san oifig.

 • Tá na treoirlínte léite agat maidir le céard a tharlaíonn nuair a tá toghairm eisithe agat

 

Nóta:

Cuimsíonn an seicliosta seo faisnéis maidir le nósanna imeachta amháin - agus beidh machnamh sa bhreis ag teastáil i gcásanna ar leith.

Leagann sé amach na bunriachtanais sna Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986 arna leasú).

Leagtar amach sonraí maidir le táillí cúirte san Ordú Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArdchúirte.

 

Nóta: Ní doiciméad dlíthiúil é seo agus ní cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil atá inti. Más rud é go bhfuil comhairle dhlíthiúil uait ba cheart duit dul i gcomhairle le haturnae.

 

 

___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017