Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Nósanna imeachta liostaithe

Nuair atá do chás ullamh lena éisteacht, ba chóir duit é a chur síos i gcomhair trialach. Cuirfear ar an liosta cuí ansin é de chásanna den chineál seo. Tá cuntas thíos ar na nósanna imeachta éagsúla a bhaineann le gach liosta.

Foilsítear na liostaí seo sa Dialann Dhlíthiúil ar an láithreán gréasáin seo. Beidh do chás le feiceáil ar cheann de na liostaí, ag brath ar an gcineál cáis atá ann.

Liosta seansaireachta:

Cineálacha cásanna

Iarratais ar urghaire, ceisteanna dlí cuideachtaí, sainfheidhmiú / cealú conarthaí, riaradh eastáit na marbh / caingne iontaobhais.

Nósanna imeachta liostaithe

Cuirtear síos an cás lena éisteacht. Ní mór teastas (teastas ullmhachta) ón abhcóide sinsearach a lóisteáil ansin a rá go bhfuil an cás ullamh lena éisteacht. A luaithe atá sé sin déanta is féidir iarratas a dhéanamh ar dháta éisteachta ag anam agus an dáta atá leagtha amach thíos.

Liostaí maidir le díobháil phearsanta:

Cineálacha cásanna

Gach caingean maidir le díobháil phearsanta.

Nósanna imeachta liostaithe

Nuair a chuirtear cás síos ar an liosta lena éisteacht, tugtar uimhir ar an liosta dó agus fanann sé ar an liosta do dhíobháil phearsanta go dtí go nglaonn na haturnaetha a bhfuil baint acu leis air (gach Céadaoin sa téarma). Tá córas liosta foláirimh curtha i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath ar a gcuirtear na cásanna sin atá ar an liosta agus nár glaodh orthu. Cuirtear feidhm leis an liosta nuair nach mbíonn dóthain cásanna glaoite lena n-éisteacht lá ar bith. Cuirtear cásanna ón liosta foláirimh leis an liosta do dhíobháil phearsanta. Déantar iarratais maidir leis an líosta seo agus maidir le dátaí insan líosta ghinearálta ag anam agus an dáta atá leagtha amach thíos.

Féadfaidh tú dáta a iarraidh i gceann de na hionaid faoin tuath ag glaoch an rolla iomchuí do gach liosta ionad tuaithe. Glaoitear na rollaí seo thart faoi choicís roimh shuí na cúirte san ionad.

Liosta neamhghiúiré:

Cineálacha cásanna

Caingne faoi briseadh conartha agus faillí ghairmiúil mar aon le bailiú fiach.

Nósanna imeachta liostaithe

Cuirtear síos an cás lena éisteacht. Ní mór teastas (Teastas Ullmhachta) ón abhcóide sinsearach a lóisteáil ansin a rá go bhfuil an cás ullamh lena éisteacht. A luaithe atá sé sin déanta is féidir iarratas a dhéanamh ar dháta éisteachta ag anam agus an dáta atá leagtha amach thíos.

Liosta athbhreithnithe bhreithiúnaigh:

Cineálacha cásanna

Agóidí in aghaidh próisis chinnteoireachta eagraíochtaí riaracháin agus íoschúirteanna

Nósanna imeachta liostaithe

A luaithe atá an cás réidh le haghaidh éisteachta is féidir iarratas a dhéanamh ar dháta éisteachta ag anam agus an dáta atá leagtha amach thíos.

Leithdháileadh dátaí le haghaidh na héisteachta i rith an téarma dlí.

Liosta Ard-Chúirte

ionad

gach

os comhair an chláraitheora
le toiliú ar

Iarratais chonspóidte os comhair an breitheamh
atá i bhfeighil an liosta ar

Díobhálacha pearsanta

i gCúirt an Mháistir

Luan

10.30 r.n.

10.00 r.n. De Máirt i gCúirt 2

Seansaireacht

i gCúirt 3

Déardaoin

10.05 r.n.

10.45 r.n.

Neamhghiúiré (lena n-áirítear achomhairc ón gCúirt Chuarda)

i gCúirt 6

Céadaoin

10.15 r.n.

10.45 r.n.

Athbhreithniú bhreithiúnach

i gCúirt 6

Céadaoin

10.15 r.n.

10.45 r.n.


Liosta dlí teaghlaigh:

Cineálacha cásanna

Gach caingean dlí teaghlaigh

Nósanna imeachta liostaithe

Nuair a bhíonn toghairmeacha speisialta maidir le dlí teaghlaigh in ord, aistrítear iad ó liosta an Mháistir go dtí an liosta dlí teaghlaigh lena n-éisteacht. Cuirtear iarratais ar neamhniú síos lena n-éisteacht nuair a bhíonn siad ullamh. Is ag deireadh téarma dlí amháin a shonraítear dátaí éisteachta don chéad téarma eile maidir le toghairmeacha agus iarratais speisialta.

Liosta giúiré:

Cineálacha cásanna

Cásanna leabhail agus clúmhillte; ionsaí

Nósanna imeachta liostaithe

Cuirtear síos an cás lena éisteacht. Cuirtear an cás ar 'liosta le dátaí le socrú' ansin. Déantar an liosta seo a éisteacht ag deireadh an téarma dlí chun dátaí a shocrú dóibh agus leagtar amach na cásanna le héisteacht sa chéad téarma dlí eile. Cuirtear na cásanna gan dátaí sainithe ar an gcéad liosta eile a bhfuil dátaí le socrú dóibh ag deireadh an téarma dár gcionn.

Liosta d'achomhairc ón gCúirt Chuarda:

Cineálacha cásanna

Na hachomhairc uile ón gCúirt Chuarda chuig an Ardchúirt a shuíonn i mBaile Átha Cliath

Nósanna imeachta liostaithe

Ní mór leabhair na bpléadálacha a thaisceadh leis an gcláraitheoir roimh an éisteacht. Nuair a chomhdaítear an fógra maidir le hachomharc, liostaítear an cás le lua sa liosta neamhghiúiré chun críche dáta éisteachta a leithdháileadh.

Caingne na hArdchúirte a éistítear taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath

Foilsítear dátaí chun an liosta a ghlaoch i gcomhair na hionaid chúige sa dialann dhlíthiúil agus téarmaí agus suíonna na hArdchúirte i rith na bliana.

Gníomhaíochtaí Díobhálacha Pearsanta

Taistealaíonn an Ardchúirt taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath chun gníomhaíochtaí díobhálacha pearsanta a éisteacht ag ionaid ar fud na hÉireann

Achomhairc ón gCúirt Chuarda

Taistealaíonn an Ardchúirt go dtí ionaid taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath chun achomhairc ó chásanna na Cúirte Cuarda a éisteacht.

Is é Ord 61 de Rialacha na nUaschúirteanna a dhéileálann leis na rialacha lena rialaítear Achomhairc ón gCúirt Chuarda chuig an Ardchúirt. Tá an fhoirm maidir le Fógra Achomhairc leagtha amach in Aguisín I de Rialacha na nUaschúirteanna.

 

 

 
 
___________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 25 Deireadh Fómhair 2017