Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Éileamh a dhéanamh

Is féidir leat éileamh láimhe a dhéanamh nó éileamh ar líne a dhéanamh tríd an feidhmchlár Small Claims Online.

Chun éileamh láimhe a dhéanamh:

Déan teagmháil le hOifig na Cúirte Dúiche sa cheantar:

  • mar a bhfuil cónaí ar an bhfreagróir nó ina ndéanann sé/sí gnó,
  • mar a ndearnadh an conradh,
  • mar ar tharla damáiste, i gcás damáiste do mhaoin.

Soláthróidh an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga foirm iarratais duit nó is féidir leat foirm Iarratais um Éilimh Bheaga a íoslódáil anseo.

€25 atá mar tháille ar éileamh beag a dhéanamh. Ba chóir an fhoirm iarratais chomhlánaithe agus an táille €25 a thabhairt ag an gCláraitheoir um Éilimh Bheaga.

Nóta: glactar le seiceanna má bhíonn cárta ráthaíochta leo. Is féidir modhanna íocaíochta eile a úsáid cosúil le hordú poist, dréacht bainc nó litir aturnae.

Ba cheart seiceanna nó orduithe poist nó dréacht bainc a bheith iníoctha leis ‘an tSeirbhís Chúirteanna’.

Seolfar cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe ón gcláraitheoir chuig an duine/páirtí a bhfuil an t-éileamh á dhéanamh ina n-aghaidh, ar a nglaoitear an freagróir. Coinneofar an fhoirm iarratais bhunaidh in oifig an chláraitheora.

Chun éileamh ar líne a dhéanamh:

Trí úsáid a bhaint as an gcóras ar an feidhmchlár Small Claims Online, beidh ar do chumas:

  • iarratas um éileamh beag a chruthú ar líne
  • an táille iarratais um éileamh beag cuí a íoc
  • stádas d'iarratais um éileamh beag ar líne a sheiceáil

Má dhéantar agóid maidir le d'éileamh

Má fhaigheann an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga fógra ón bhfreagróir ag déanamh agóide faoi d'éileamh nó ag déanamh frithéilimh i d'aghaidh, déanfaidh an cláraitheoir teagmháil leat agus ligfear cead duit cóip d'fhreagra an fhreagróra a choimeád.

D'fhéadfadh an cláraitheoir agallamh agus idirbheartaíocht a dhéanamh leis an dá pháirtí in iarracht teacht ar chomhaontú.

Mura bhfuil an Cláraitheoir um Éilimh Bheaga ábalta teacht ar chomhaontú eatarthu, tabharfaidh sé/sí an cás chuig an gCúirte Dúiche.

Mura ndéantar agóid i leith d'éilimh

Má admhaíonn an freagróir d'éileamh, tá sé de dhíth air/uirthi é sin a chur in iúl d'oifig an chláraitheora tríd an bhfoirm Fógra um Ghlacadh Dliteanais a sheoladh ar ais. Mura bhfreagraíon an freagróir, glacfar leis sa ghnáthchúrsa go bhfuil an t-éileamh gan cheistiú.

Déanfaidh An Chúirt Dúiche ordú i d'fhabhar (gan ort freastal ar an gcúirt) don mhéid a éilíodh, agus ordú go n-íocfar é laistigh de ghearrthréimhse áirithe ama.

Frithéileamh

Is éileamh déanta i d'aghaidh ag an bhfreagróir atá san fhrithéileamh.