Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Céard is probháid?

Nuair a fhaigheann duine bás, amanna is gá iarratas a dhéanamh ar dheonú ionadaíochta eastát duine. Tagraítear dó seo amanna mar dheonú probháide.

Is próiseas foirmiúil dlíthiúil é, a thugann an t-údarás do dhuine éigin chun déileáil le heastát duine mhairbh, (is é sin, réadmhaoin, airgead agus seilbh eile, atá faoi úinéireacht an mhairbh tráth dháta an bháis).

Tugtar an t-údarás i bhfoirm cháipéise ar a dtugtar deonú.

» Níos mó faisnéise ar dheonuithe go ginearálta 

An Oifig Probháide:

Próiseáiltear iarratais ar Dheonuithe Ionadaíochta tríd an Oifig Probháide/an Chlárlann Phrobháide Cheantair.

Tá an Phríomhchlárlann Phrobháide lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Tá ceithre Chlárlann déag Phrobháide Cheantair lonnaithe lasmuigh de Bhaile Átha Cliath atá nasctha le roinnt Oifigí den Chúirt Chuarda.

Féadtar iarratas a dhéanamh ar Chlárlann Phrobháide Cheantair má tá áit sheasta chónaithe ag an marbh laistigh de limistéar na Clárlainne sin. Féadtar iarratais a dhéanamh ar Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath maidir le gach duine marbh ag a bhfuil réadmhaoin sa dlínse seo.

» Níos mó faisnéise faoin Oifig Phrobháide. 

Iarratais aturnae ar dheonuithe ionadaíochta.

Mar gheall gur próiseas foirmiúil dlí atá i gceist leis an iarratas ar dheonú ionadaíochta a d’fhéadfadh bheith sách casta, déanann formhór na n-iarratasóirí aturnae a ordú chun a n-iarratas a phróiseáil.

Ní ghlactar le hiarratais aturnae ach amháin ó aturnaetha ag a bhfuil deimhniú cleachtaidh acu do Phoblacht na hÉireann. Ba cheart d’aturnaetha thar lear aturnae a ordú ó Phoblacht na hÉireann chun iarratais a phróiseáil ar a son.

» Níos mó faisnéise maidir le hiarratais aturnae

Iarratais phearsanta ar dheonuithe ionadaíochta.

Má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh mar iarratasóir pearsanta (is é sin, gan chabhair ó aturnae), léigh an fhaisnéis atá sa mhír iarratais phearsanta.

Sula leanann tú ar aghaidh le riaradh eastáit ar bhonn pearsanta, ní mór duit bheith muiníneach sa chumas atá agat chun taighde a dhéanamh ar na freagrachtaí dlíthiúla lena mbaineann an céanna agus tabhairt fúthu. Moltar duit dul i gcomhairle le haturnae mar mhalairt air sin.

Cuardaigh agus cóipeanna de cháipéisí.

Tá faisnéis ar chuardaigh agus ar chóipeanna de cháipéisí ar fáil sa mhir cuardaigh agus cóipeanna de cháipéisí.

Iarratais chúirte.

Próiseáiltear iarratais chúirte le haghaidh liosta neamhchonspóideach probháide na hArd-Chúirte tríd an bPríomhoifig Phrobháide i mBaile Átha Cliath.

» Níos mó faisnéise maidir le hiarratais chúirte

10.00 a.m. to 1.00 p.m. and 2.00 p.m. to 4.30 p.m.

 

Athruithe Tábhachtacha a bhaineann le Probháid atá ag teacht isteach an 1 Samhain 2019

Beidh na hathruithe ag seo a leanas tugtha isteach an 1 Samhain 2019 agus beidh feidhm acu ón dáta sin amach.  Cé go nglacfar le tréimhse spásais áirithe tar éis na leasuithe seo a bheith tugtha isteach, ceisteofar cáipéisí a chuirtear isteach más rud é nach gcloíonn siad leis na riachtanais seo.
Is éard is cuspóir na n-athruithe seo ná go:

1. gcuirfear méid áirithe soiléireachta leis an bpróiseas Probháide, ar mhaithe leis na cleachtóirí
2. gcuirfear le héifeachtúlacht na hOifige Probháide
3. laghdófar an dóchúlacht atá ann go gceisteofar cáipéisí
4. leasófar an córas ar bhealach a mbeidh sé níos daingne doichte, agus níos oiriúnaí chomh maith, ó thaobh an dlí de

 

Beidh feidhm ag na hathruithe ag seo thíos ón 1 Samhain 2019 amach.

 

1

Beidh Deimhniú Báis de dhíth i ngach uile chás.  Ní ghlacfar le cóipeanna díobh.  Coimeádfar an bhunchóip de san Oifig Probháide.

Ní mór aon bhunchóip amháin den Mhionnscríbhinn Ioncaim a chur isteach in éineacht le haon chóip amháin de.  Ní féidir 2 bhunchóip a bheith ann.  Caithfidh an chóip de a bheith dheimhnithe ag aturnae gur bunchóip í den bhunchóip.

Ní mór Fógra Iarratais a bheith curtha isteach i dtaca le gach uile chás.  Glactar leo in ionad cóipmhionnaí.  Ní chuirfear isteach cóipeanna de mhionnaí i gcás ar bith agus NÍ GHLACFAR leo.

I ngach uile chás a bhaineann le huachtanna, ina luaitear sa mhionn nár phós an duine éagtha aon duine ar bith tar éis dó an uacht a dhéanamh, ní mór go luaitear ann chomh maith nach ndeachaigh sé isteach i bpáirtnéireacht shibhialta ach oiread.

I gcásanna Díthiomnacha, ní mór caitheamh le Páirtithe Sibhialta agus iad a ghlanadh sa bhealach ceannann céanna lena gcaitear le céilí.

I gcásanna Díthiomnacha, nár  phós an duine riamh (agus nach ndeachaigh sé nó sí isteach i gcomhpháirtíocht shibhialta) ní ghlacfar leis nach raibh aon sliocht acu go deo. Ní mór an cheist maidir le sliocht an duine a shásamh amhail is mar a bhí an duine ina baintreach nó ina bhaintreach fir.

7

Ní bheidh Mionnscríbhinní faoin luach margaidh ag teastáil go brách.  Más rud é go bhfuil gá ann luacháil a fháil, is leor litir ó cheantálaí i ngach uile chás dá leithéid.

Ní gá aon cruthúnas ar an luach reatha airgid a chur isteach sa chás go dtaisctear na cáipéisí laisitigh de 12 mhí ó dháta an bháis.

I gcás iarratais le haghaidh an dara Deonú Probháide, nó le haghaidh Deonú Probháide eile ina dhiaidh sin, ní bheidh gá ann a thuilleadh an focal “neamhriartha” a chur i ndiaidh an fhocail “eastát”, nó sa Bhéarla, an focal "unadministered" a bheith curtha roimh an fhocal "estate."

10

Maidir le hiarratais a chuirtear isteach chuig an Oifig Probháide iad sa phost, ní mór clúdach a bhfuil stampa agus seoladh air ar an luach a bhaineann leis na cáipéisí atá i gceist.  Mura dhéantar amhlaidh, ní dhéanfar iad a mheasúnú.


John Glennon,  Oifigeach Probháide,  1 Deireadh Fómhair 2019

 

 

Ábhair eile lena mbaineann an Oifig Phrobháide.

Déileálann an Oifig Phrobháide le caveat, foláirimh, láithris d’fholáirimh, toiliú, lua, láithris do lua, mionnscríbhinní seirbhíse, iarratais ar orduithe taoibhe, aistarraingt caveat, aistarraingt fógra intinne, subpoena le mionnscríbhinní, formhuinithe toghairme iomlánaíche/billí sibhialta tiomnaithe agus fógra intinne chun iarratas a dhéanamh.Mar gheall gur féidir leis na limistéir seo bheith sách teicniúil, moltar duit dul i gcomhairle le haturnae maidir leis na saincheisteanna seo. Ní thugann an Oifig Phrobháide comhairle dlí.Tá fáil ar bhreis faisnéise ar fhormhór na n-earraí seo i Rialacha na nUaschúirteanna