Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

03/08/2010

Beidh láithreán gréasáin nua trialach um ghearradh pianbhreithe beo ar Dé Máirt 3 Lúnasa 2010

Tugann láithreán gréasáin trialach nua léargas ar conas a ghearrann ár gcúirteanna pianbhreitheanna ar dhaoine a chiontaítear i gcoireanna. Feidhmeoidh sé mar acmhainn dóibh siúd ar mian leo gearradh pianbhreithe sna cúirteanna Éireannacha a scrúdú agus a thuiscint. Pointe faisnéise lárnach agus saindírithe atá sa láithreán gréasáin, www.irishsentencing.ie, a léiríonn conas a phléann na cúirteanna le cásanna chomh maith leis na cúinsí agus na saincheisteanna dlí a bhaineann le gearradh pianbhreithe. Tugtar ISIS - Irish Sentencing Information System (Córas faisnéise faoi ghearradh pianbhreithe in Éirinn) - ar an gcóras, agus is bunachar sonraí chomh maith le láithreán gréasáin atá ann.

Cuireann an láithreán gréasáin trialach acmhainní ó réimsí éagsúla le chéile agus soláthraíonn sé taighde agus mionsonraí nua ar ghearradh pianbhreithe, agus é á stiúradh ag coiste a bhfuil Breitheamh na Cúirte Uachtaraí an Breitheamh Onórach Susan Denham ina cathaoirleach air. Táthar ag súil de bharr gur tionscadal trialach atá ann go bhfreagróidh daoine ar an ábhar agus an bunachar sonraí le moltaí faoi céard eile ba chóir a bheith iontu. Cuirfear aiseolas ó úsáideoirí an láithreáin san áireamh agus an t-ábhar á mheas.

Ar an láithreán gréasáin - atá oscailte go hiomlán do chách - tá staitisticí ar ghearradh pianbhreithe, ar chásdlí ar ábhair a bhaineann le gearradh pianbhreithe, achoimrí ar chinntí na n-uaschúirteanna maidir le gearradh pianbhreithe, naisc chuig breithiúnais iomlána, agus rochtain ar bhunachar sonraí ina bhfuil na pianbhreitheanna a gearradh i gcoireanna agus i gcásanna éagsúla. Tugann sé forbhreathnú cáilíochtúil agus léargas ar conas a chaitheann na cúirteanna le cionta éagsúla, cérbh iad na daoine a rinne iad agus cérbh iad na cúinsí inar tharla siad.

Tá na nithe seo a leanas in ISIS - tionscnamh a bhunaigh Bord na Seirbhíse Cúirteanna agus atá urraithe aige:

 • sonraí agus cúinsí coireanna, an tionchar ar íospartaigh, cúinsí na gciontóirí agus pianbhreitheanna sna cúirteanna Cuarda agus Dúiche, curtha le chéile ag taighdeoirí i dtréimhsí trialacha agus tréimhsí teoranta éagsúla. Is féidir níos mó ná 1,000 taifead a chuardach agus a chóimheas ar an láithreán
 • achoimrí ar rialaithe éagsúla na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc Coiriúil, na Príomh-Chúirte Coiriúla agus na hArd-Chúirte i gcatagóirí áirithe coire agus pianbhreitheanna; eadhon drugaí, tiomáint chontúirteach, trócaire míchuí, éigniú agus ionsaí gnéasach - níos mó ná 40 san iomlán
 • naisc chuig breithiúnas iomlán na gcúirteanna i gcásanna sa réimse seo
 • ailt acadúla ar ghearradh pianbhreithe le saineolaithe sa réimse sin
 • staitisticí mionsonraithe ar thorthaí na gcásanna i ngach cúirt.


Taispeántar mar a leanas le figiúirí 2009 i leith gearradh pianbhreithe:

• bhí 5,160 téarma príosúnachta mar thoradh ar chionta tráchta sa Chúirt Dúiche, 6,039 mar thoradh ar chionta oird phoiblí agus ionsaithe, 1,504 mar thoradh ar chionta drugaí nach raibh chomh tromchúiseach, 7,194 i ndáil le cionta gada, agus 66 i ngeall le cionta gnéasacha

• gearradh 608 pianbhreitheanna d’ógánaigh ar 272 ógánach sa Chúirt Leanaí

• 51 pianbhreith thar 10 mbliana sa Chúirt Chuarda - le haghaidh cionta drugaí tromchúiseacha den chuid is mó. Anseo chomh maith gearradh 235 pianbhreith idir cúig agus deich mbliana agus os cionn a leath as cionta druga í. Gearradh os cionn 1,000 pianbhreith idir dhá bhliain agus cúig bliana sa Chúirt Chuarda - 28% as cionta gada agus robála agus 23% as cionta drugaí

• i gcásanna dúnmharaithe agus dúnorgana sa Phríomh-Chúirt Choiriúil gearradh pianbhreitheanna saoil ar 19 duine, pianbhreitheanna thar 10 mbliana ar cheathrar, pianbhreitheanna idir cúig agus deich mbliana ar aon duine déag, agus fuair beirt pianbhreitheanna idir trí agus cúig bliana

• chomh fada is a bhain le héigniú agus le hionsaí gnéasach sa Phríomh-Chúirt Choiriúil gearradh trí cinn de phianbhreitheanna saoil, cúig cinn thar dhá bhliain déag, 13 idir cúig bliana agus dhá bhliain déag agus 8 gcinn suas go dtí cúig bliana.


Chuir an Príomh-Bhreitheamh An Breitheamh Onórach John L. Murray, Cathaoirleach ar Bhord na Seirbhíse Cúirteanna, fáilte roimh ISIS agus an láithreán gréasáin, ag rá, "Tionscnamh é an láithreán gréasáin agus bunachar sonraí seo a chuirfidh faisnéis as cuimse ar fáil dóibh siúd uile ar spéis leo staidéar a dhéanamh ar an gcóras dlí choiriúil. Ba ghá an-chuid oibre agus taighde a dhéanamh chun an tionscadal seo a chur chun cinn, ar a n-áirítear roinnt ábhar casta a réiteach. Déanaim comhghairdeas leis an mBreitheamh Onórach Susan Denham agus na baill den choiste a raibh sí ina cathaoirleach air as é a chur i bhfeidhm go rathúil.

Toisc go leathnaítear a thuilleadh leis an tionscadal an fhaisnéis atá á cur ar fáil ag na cúirteanna faoina bhfuil ar bun acu, is céim dhearfach chun tosaigh an tionscadal ó thaobh aird an phobail a dhíriú ar fheidhmiú na gcúirteanna sa dlí coiriúil agus go háirithe ar na smachtbhannaí a ghearrtar orthu siúd atá ciontach i gcoireanna.

Cé nach bhfuil sé lánchuimsitheach ag an bpointe seo, beidh an bunachar sonraí trialach nua ina acmhainn fiúntach ar chúiseanna éagsúla do bhaill de na breithiúna agus d’aturnaetha, thaighdeoirí, choireolaithe, shocheolaithe agus dóibh siúd ar spéis leo riachtanais íospartach agus a dteaghlach. Tugann sé bonn láidir do thógáil bhunachair sonraí a bheidh lánchuimsitheach, a chuirfear chun cinn agus cleachtadh na n-úsáideoirí le linn an tionscadail thrialaigh curtha san áireamh."

D’fháiltigh an tAire Dlí & Cirt agus Athchóirithe Dlí, an tUasal Dermot Ahern T.D., roimh sheoladh an láithreáin ghréasáin, agus dúirt sé: "Imríonn na cúirteanna páirt bhunúsach i bhfeidhmiú na sochaí agus maidir le sásamh a thabhairt do na daoine a bhfuil tionchar ag an gcoireacht orthu. Tá spéis ag an bpobal, agus an ceart acu, i bhfeidhmiú na gcúirteanna, agus go háirithe sna pianbhreitheanna a ghearrann na cúirteanna, spéis atá ag méadú le blianta beaga anuas.

Níl aon amhras ach go gcuirfidh an láithreán gréasáin trialach nua seo a lán faisnéise ar fáil sa réimse seo. Tugann na breithiúnais agus na hachoimrí sa láithreán seo pictiúr de chur chuige na gcúirteanna maidir le gearradh pianbhreithe. Sa chuid sin den láithreán ina bhfuil foilseacháin ó acadóirí agus aturnaetha den scoth léirítear méid na díospóireachta sa réimse. Taispeántar leis na staitisticí sa láithreán cé chomh gnóthach is atá na cúirteanna - feicfear ann gur pléadh le 550,000 ábhar coiriúil anuraidh.

Léirítear go soiléir sa taighde, ina bhfuil níos mó ná 1,000 coir agus pianbhreitheanna, an cineál duine a bhíonn freagrach as coir agus na bealaí ina chaitheann na cúirteanna leo. Cuirim céad fáilte roimh an tionscadal seo agus déanaim comhghairdeas le Breitheamh Onórach Denham agus a comhbhaill den choiste as an obair atá déanta go dtí seo i gcur chun cinn an láithreáin thrialaigh seo.

Cúlra agus Todhchaí ISIS

D’oibrigh an Coiste a bhunaigh Bord na Seirbhíse Cúirteanna chun ISIS a chruthú le ceithre bliana anuas chun an bunachar sonraí nua, bailiú na faisnéise agus an láithreán gréasáin a chur i bhfeidhm. Is iad seo baill an Choiste Stiúrtha:

 • An Breitheamh Onórach Susan Denham, (Cathaoirlea ch)
 • An Breitheamh Onórach Kevin O’Higgins (go dtí 31 Iúil 2008)
 • An Breitheamh Onórach Michael Peart
 • An BreitheamhOnórach Esmond Smyth
 • Uachtarán na Cúirte Dúiche, An Breitheamh Miriam Malone
 • Thomas O’Malley, BA, MA, LL.B, LL.M, Dámh an Dlí, OÉ, Gaillimh
 • Rúnaí Feidhmeannach, Miriam O’ Flanagan, Príomhoifigeach Cúnta, (An tSeirbhís Chúirteanna)

 

Molann an Coiste Stiúrtha go ndéanfar an láithreán gréasáin trialach a sheoladh ag an tSeirbhís Chúirteanna agus a mheasúnú i gcomhair forbairt sa todhchaí.

Dúirt an tSeirbhís Chúirteanna faoi thodhchaí an tionscadail: "Is iontach an áis an láithreán gréasáin agus an bunachar sonraí seo a bheith ann, agus cuimsíonn siad an obair fhiúntach a bhailigh Coiste Stiúrtha agus taighdeoirí an tionscadail thrialaigh seo. Níl aon amhras ach gur tionscadal uathúil é sa chaoi is go dtugann sé acmhainní agus taighde nua le chéile i láithreán atá éasca d’úsáideoirí. Beidh sé thar a bheith úsáideach d’aon duine ar spéis leis pianbhreitheanna na gcúirteanna. Tá sé beartaithe go ndéanfar an tionscadal seo a mheas san míonna atá romhainn. Beidh impleachtaí ó thaobh acmhainní de ag forbairt an láithreáin ghréasáin agus ag cothabháil leanúnach agus líonadh an bhunachair sonraí le faisnéis úr. Caithfear leathnú an bhunachair sonraí a mheas i gcomhthéacs na timpeallachta airgeadais reatha."